top 10 essay writing service how to write a news paper article business plan to open a gym dissertation words per page free bibliography online glasgow university essay checking service college admissions student resume

Profil pracownika

Dr Anna Miłaczewska

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

adiunkt

Pokój: 234

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: anna.milaczewska(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy reakcji enzymatycznych
- Metaloenzymy wiążące metale przejściowe
- Struktury enzymów

Metodyka:

- Metody chemii kwantowej (teoria funkcjonału gęstości), symulacje dynamiki molekularnej w klasycznym polu siłowym
Programy: Gaussian, Jaguar, Amber
- Modelowanie kompleksów enzym-substrat – dokowanie
- Ekspresja (E.coli, Pichia Pastoris), oczyszczanie (chromatografia powinowadztwa, wykluczania), krystalizacji i badanie aktywności (HPLC-MS) białek

Dalsze informacje:

Doktorat (2015)
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości” Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
"Badania nad strukturą i mechanizmem katalitycznym wybranych metaloenzymów niehemowych"

Magisterium (2010)
Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
"Analiza konformacyjna przesunięć chemicznych dla molekuł zawierających protony diastereotopowe"

Staże:
VII 2019 miesięczny staz na Medical University of Vienna, Wiedeń, Austria; Grupa Prof. Karin Hoffmann-Sommergruber,
temat badań: ekspresja białek rekombinowanych w komórkach drożdżowych Pichia Pastoris

2011-2012 10-miesięczny staż na University of Virginia, Dept. of Molecular Physiology and Biological Physics, Charlottesville, VA, USA; Grupa Prof. Wladka Minora
temat badań: struktura dioksygenaz acireduktonu

2021

  • B. Mrugała, A. Miłaczewska, P.J. Porebski, E. Niedzialkowska, M. Guzik, W. Minor, T. Borowski, "A study on the structure, mechanism and biochemistry of kanamycin B dioxygenase (KanJ) ‐ an enzyme with a broad range of substrates", FEBS Journal, 288 (2021) 1366-1386

2020

  • K. Kurpiewska, A. Miłaczewska, K. Lewiński, "Insulin conformational changes under high pressure in structural studies and molecular dynamics simulations", Journal of Molecular Structure, 1202 (2020) 127251

2019

  • A. Stańczak, A. Miłaczewska, T. Borowski, "Reaction mechanism between Cu(II)-enolate complex and O2 as a test case for methodology used in DFT computational studies", Journal of Molecular Modeling, 25 (2019) 122
  • A. Miłaczewska, T. Borowski, "On the reaction mechanism of an endoperoxide ring formation by fumitremorgin B endoperoxidase. The right arrangement makes a difference", Dalton Transactions, (2019) 16211-16221

2018

  • A.M. Miłaczewska, E. Kot, J.A. Amaya, T.M. Makris, M. Zając, J. Korecki, A. Chumakov, B. Trzewik, S. Kędracka-Krok, W. Minor, M. Chruszcz, T. Borowski, "On structure and reaction mechanism of human acireductone dioxygenase", CHEM-EUR J, (2018) 5225-5237

2016

  • S. Saraf, A. Miłaczewska, T. Borowski, C. James, D. Tierney, M. Popova, A. Arif, L. Berreau, "Anion Effects in Oxidative Aliphatic Carbon-carbon Bond Cleavage Reactions of Cu(II) Chlorodiketonate Complexes", Inorg. Chem., 55 (2016) 6916-6928
  • B. Trzewik, K. Chruszcz-Lipska, A. Miłaczewska, J. Opalińska-Piskorz, R. Karcz, R. Gryboś, M. Oszajca, K. Luberda-Durnaś, W. Łasocha, A. N. Fitch, B. Sulikowski and T. Borowski, "Synthesis and crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and spectral characteristics of a model acireductone", New J Chem, 40 (2016) 9291-9303

2014

  • C.J. Allpress, A. Miłaczewska, T. Borowski, J.R. Bennett, D.L. Tierney, A.M. Arif, L.M. Berreau, "Halide-promoted dioxygenolysis of a carbon-carbon bond by a copper(II) diketonate complex.", J. Am. Chem. Soc., 136 (2014) 7821-7824

2013

  • A. Miłaczewska, E. Broclawik, T. Borowski, "On the catalytic mechanism of (S)-2-hydroxypropylphosphonic acid epoxidase (HppE). A Hybrid DFT Study.", Chemistry - A European Journal, 19 (2013) 771-781

2012

  • T. Borowski, A. Wójcik, A. Miłaczewska, V. Georgiev, M.R.A. Blomberg, P.E.M. Siegbahn, "The alkenyl migration mechanism catalyzed by extradiol dioxygenases: a hybrid DFT study.", Journal of Biological Inorganic Chemistry, 17 (2012) 881-890