the best dissertations how to write an interpretive essay dissertation how to write phd thesis means crm dissertation proposal dissertation help service nyc electrical engineer homework help how to write an undergraduate essay

Profil pracownika

Prof. dr hab. Małgorzata Witko

Pracownik IKiFP PAN od: 1973

Dyrektor

Pokój: 205

Telefon: +48 12 6395 101

E-mail: malgorzata.witko(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Modelowe studia teoretyczne w dziedzinie katalizy heterogenicznej, homogenicznej i enzymatycznej koncentrujące się na badaniu czynników elektronowych (wpływ nośnika oraz domieszek, efekt liganda) i sterycznych (wzajemne ustawienie reagentów) determinujących selektywność i kierunek reakcji w katalizie. Ich strategicznym celem jest określenie korelacji pomiędzy strukturą centrum aktywnego (liczba i rodzaj sąsiadów, sposób łączenia poliedrów metal-tlen) a jego właściwościami katalitycznymi.

Metodyka:

Metody chemii kwantowej oparte na Teorii Funkcjonałów Gęstości (DFT)

Dalsze informacje:

od 2002 - Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
2000-2004 - Kierownik Międzynarodowego Studium Doktotanckiego przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

- Profesor nauk chemicznych (1997)
- Habilitacja (1991) Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
- Doktorat (1978) Instytut Chemii Fizycznej, PAN, Warszawa
- Magisterium (1973) Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Członkostwo w organizacjach
- Członek PAN
- V-ce przewodnicząca EFCATS
- V-ce przewodnicząca Komitetu Chemii PAN
- Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN
- Członek Rady Naukowej IFJ PAN
- Członek Rady Naukowej IChF PAN
- Członek Zarządu Sekcji Chemicznej Krakowskiego Oddziału PTCH
- Członek European Research Council Starting Grants Evaluation Panel

Nagrody i wyróżnienia
- 1978 - Nagroda I stopnia Prezesa PAN

Staże zagraniczne
- 1998 - 4 miesiące, Alexander von Humboldt Fellow, FHI, MPG, Berlin, Germany
- 1992/1993 - 18 miesięcy, Alexander von Humboldt Fellow, FHI, MPG, Berlin, Germany
- 1989 - 1 miesiąc, visiting profesor, CNR, Italy
- 1986 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1985 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1984 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1983 - 2 miesiące, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1982 - 3 miesiące, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1981 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1981 - 1 miesiąc, CECAM, Orsay, France
- 1980 - 1 rok, postdoc, Universite de Paris-Sud, CNRS, Orsay, France
- 1977 - 3 miesiące, Universite de Paris-Sud, CNRS, Orsay, France

2020

 • A. Drzewiecka-Matuszek, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, D. Rutkowska-Zbik, "Comparison of Catalytic Properties of Vanadium Centers Introduced Into BEA Zeolite and Present on (010) V2O5 Surface–DFT Studies", Catalysts, 10 (2020) 1080
 • K. Haraźna, E. Cichoń , Sz. Skibiński, T. Witko, D. Solarz, I. Kwiecień , E. Marcello, M. Zimowska, R. Socha, E. Szefer, A. Zima , I. Roy, K. N. Raftopoulos, K. Pielichowski, M.Witko, M. Guzik, "Physicochemical and Biological Characterisation of Diclofenac Oligomeric Poly(3-hydroxyoctanoate) Hybrids as _-TCP Ceramics Modifiers for Bone, Tissue Regeneration", Int. J. Mol. Sci., 21 (2020) 9452, doi:10.3390/ijms21249452

2019

 • K. Harazny, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik, "Polyhydroxyalkanoate derived hydrogen bond donors for synthesis of new Deep Eutectic Solvents", Green Chem., 21 (2019) 3116-3126
 • K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192
 • V. Cortes Corberan, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "8th WCOC – Oxidation processes: challenges and solutions", Catal. Today, 333 (2019) 1
 • E Cichoń, K Haraźna, S Skibiński, T Witko, A Zima, A Ślusarczyk, Zimowska M, Witko M, Leszczyński B, Wróbel A, Guzik M, "Novel bioresorbable tricalcium phosphate/polyhydroxyoctanoate (TCP/PHO) composites as scaffolds for bone tissue engineering applications", Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 98 (2019) 235-245
 • K. Haraźna, L. Szyk-Warszyńska, M. Witko, M. Guzik, "Preparation, characterisation and modification of bacterial polyhydroxyoctanoate for construction of wound patches", Modern polymeric materials for environmental applications, (2019) 139-151

2018

 • K. Haraźna, M. Witko, A. J. Bojarski, M. Guzik, "Polimery do zastosowań medycznych – polihydroksyalkaniany (PHA)", Zeszyty naukowe towarzystwa doktorantów UJ, (2018) 38-39

2017

 • Ł. Orzeł, J. Waś, A. Kania, A. Susz, D. Rutkowska-Zbik, J. Staroń, M. Witko, G. Stochel, L. Fiedor, "Factors controlling the reactivity of divalent metal ions towards pheophytin a", J. Biol. Inorg. Chem., 22 (2017) 941-952
 • R. Karcz, P. Niemiec, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Kryściak-Czerwenka, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, M.Witko, R. Tokarz-Sobieraj, E. M.Serwicka, "Effect of cobalt location in Keggin-type heteropoly catalysts on aerobic oxidation of cyclooctane: Experimental and theoretical study", Applied Catalysis A: General, 542 (2017) 317-326

2016

 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "A role of Au-content in performance of Pd-Au/SiO2 and Pd-Au/Al2O3 catalyst in the hydrogen and oxygen recombination reaction. The microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A-Gen., 517 (2016) 196-210

2015

 • A. Dudzik, W. Snoch, P. Borowiecki, J. Opalinska-Piskorz, M. Witko, J. Heider, M. Szaleniec, "Asymmetric reduction of ketones and β-keto esters by (S)-1-phenylethanol dehydrogenase from denitrifying bacterium Aromatoleum aromaticum", App. Microbiol. Biotechnol., 99 (2015) 5055-5069
 • R. Tokarz-Sobieraj, R. Grybos, U. Filek, A. Micek-Ilnicka, P. Niemiec, A. Kirpsza, M. Witko, "Generation of acidic sites in Al, Ga, in salts of molybdenum and tungsten Keggin-type heteropolyacids. DFT modeling and catalytic tests", Catalysis Today, 257 (2015) 72-79
 • E. Lalik, R. Kosydar, R. Tokarz – Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, M. Kołodziej, W. Rojek, T.Machej, A. Drelinkiewicz, "Humidity induced deactivation of Al2O3 and SiO2 supported Pd, Pt, Pd-Pt catalysts in H2 + O2 recombination reaction: the catalytic, microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A, 501 (2015) 27-40
 • D. Rutkowska-Zbik, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, "Understanding the Mechanisms of Gas-to-Liquid Processes with an Aid of Quantum Chemistry Tools: Case Studies of Shilov Reaction and Natural Gas Aromatization", In: N. Kanellopoulos, G. Marin, G. Centi, J. Thybaut (Eds.), “Small-Scale Gas to Liquid Fuel Synthesis”, (2015) 391-416

2014

 • M. Oszajca, A. Drzewiecka-Matuszek, A. Franke, D. Rutkowska-Zbik, M. Brindell, M. Witko, G. Stochel, R. van Eldik, "Mechanistic Insight into Peroxo-Shunt Formation of Biomimetic Models for Compound II, their Reactivity toward Organic Substrates and the Influence of N-methylimidazole Axial Ligation", Chem. Eur. J., 20 (2014) 2328–2343
 • D. Rutkowska-Zbik, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, "The Influence of Structural Parameters on the Reactivity of Model Complexes for Compound II: A Mini Review", Top. Catal., 57 (2014) 946-952
 • M. Szaleniec, A. Dudzik, B. Kozik, T. Borowski, J. Heider, M. Witko,, "Mechanistic basis for the Enantioselectivity of the Anaerobic Hydroxylation of Alkylaromatic compounds by Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Inorg. Biochem., 139 (2014) 9–20

2013

 • D. Rutkowska-Żbik, M. Witko, L. Fiedor, "Ligation of water to magnesium chelates of biological importance", J. Mol. Model., 19 (2013) 4661-4667
 • D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "Metallobacteriochlorophylls as Potential Dual Agents for Photodynamic Therapy and Chemotherapy", J. Mol. Model., 19 (2013) 4155-4161
 • A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786
 • A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "Hydrogen Peroxide as Oxidant in Bio-mimetic Catalysis by Manganese Porphyrin. Theoretical DFT Studies", Can. J. Chem., 91 (2013) 642-647
 • M. Szaleniec, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, P. Hejduk, "Ammonium adsorption on Brønsted acidic centers", J. Mol. Model., 19 (2013) 4487–4501

2012

 • M. Szaleniec, A. Salwiński, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, "Quantum chemical modeling studies of ethylbenzene dehydrogenase activity", Int. J. Quant. Chem., 112 (2012) 1990–1999
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Nanospace constraints in mesoporous silica carriers - a factor of critical importance in promoting the catalytic activity of supported ruthenium (II) complex with hemilabile phosphine ligand", Applied Catalysis A: General, 427-428 (2012) 16-23
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Architecture of a mesoporous support - A key factor controlling catalytic activity of supported ruthenium (II) complex", Annual Report 2012 Polish Academy of Science, Mathematics, Physics, Chemistry and Earth Science, (2012) 62-64

2011

 • D. Rutkowska-Żbik, M. Witko, E. Serwicka, "Allylic Oxidation of Cyclohexene Catalyzed by Manganese Porphyrins: DFT Studies", Cat. Today, 169 (2011) 10–15
 • R. Tokarz-Sobieraj, R. Gryboś, M. Witko, "Electronic Structure of MoO2. DFT Periodic and Cluster Model Studies", Applied Catal. A , 391 (2011) 137-143

2010

 • M. Szaleniec, T. Borowski, K. Schühle, M. Witko, J. Heider, "Ab inito modeling of ethylbenzene dehydrogenase reaction mechanism", J. Am. Chem. Soc., 132 (2010) 6014-6024
 • P. Hejduk, M. Szaleniec, M. Witko, "Molecular and dissociative adsorption of water at low-index V2O5 surfaces: DFT studies using cluster surface models", J. Mol. Cat. A, 325 (2010) 98-104
 • W. Rudziński, M. Witko, "Comments on the seventh international symposium 'Effects of surface heterogeneity in adsorption and catalysis on solids", Applied Surface Science, 256 (2010) 5127-5130

2009

 • J.Goclon, R.Gryboś, M.Witko, J.Hafner "Relative Stability of the Low-Index V2O5 Surfaces. A Density Functional Investigation", J. Phys. Condens. Matter, 21 (2009) 095008
 • J.Goclon, R.Gryboś, M.Witko, J.Hafner "Oxygen Vacancy Formation on Low-Index V2O5 Surfaces. A Density Functional Investigation", Phys. Rev. B, 79 (2009) 0754391-14
 • M.Witko, J.Haber "Preface", Topics Catal., 52 (2009) 921-923
 • P.Hejduk, M Witko, K Hermann, "Electronic Structure of the Unsaturated Low-Indices V2O5 Surfaces. Ab Initio DFT Studies", Topics Catal., 52 (2009) 1105-1115

2008

 • D.Rutkowska-Żbik, M.Witko, G.Stochel "Ligand Binding Properties of Cobalamins", Theor. Chem. Acc., 120 (2008) 411-419
 • M.Szaleniec, R.Tadeusiewicz, M.Witko "The Selection of Optimal Neural Models for Forecasting of Biological Activity of Chemical Compounds", Neurocomputing, 72 (2008) 241-256
 • M.Szaleniec, R.Tokarz-Sobieraj, M.Witko "Modification of Tetraphenylporphyrine Ring in Manganese (III) Complexes - Theoretical Description of the Influence on Their Physicochemical Properties", Polish J. Chem., 82 (2008) 1853-1863
 • M.Szaleniec, M.Witko, J.Heider "Quantum Chemical Modelling of the C-H Cleavage Mechanism in Oxidation of Ethylbenzene and Its Derivates by Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Mol. Catal. A, 286 (2008) 128-136

2007

 • R.Tokarz-Sobieraj, M.Witko "Electronic Properties of the Active Sites Present at the (011) Surface of MoO2", Adsorption Sci. Technol., 25 (2007) 583-596 (printed in 2008)
 • R. Gryboś, M. Witko "Influence of Anatase Support on Catalytic Properties of Vanadium Pentoxide", J. Phys. Chem. C, 111 (2007) 4216-4225
 • D. Rutkowska-Żbik, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko "Quantum Chemical Description of Oxygen Activation Process on Co, Mn, and Mo Metalloporphyrins", J. Chem. Theory Comp., 3 (2007) 914-920
 • D. Rutkowska-Żbik, M. Witko, G, Stochel "Theoretical DFT Studies on Interactions of Small Biologically Active Molecules with Isolated Heme Group", J. Comput. Chem., 28 (2007) 825-831
 • D. Rutkowska-Żbik, M. Witko "From Activation of Dioxygen to formation of High-Valent Oxo Species. Ab-initio DFT Studies", J. Mol. Catal. A, 275 (2007) 113-120
 • J. Słoczyński, R. Grabowski, A. Kozłowska, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, "Interaction of Oxygen with the Surface of Vanadia Catalysts", J. Mol. Catal. A, 277 (2007) 27
 • M. Szaleniec, C. Hagel, M. Menke, P. Nowak, M. Witko, J. Heider, "Kinetics and Mechanism of Oxygen-Independent Hydrocarbon Hydroxylation by Ethylbenzene Dehydrogenase", Biochemistry (US), 46 (2007) 7637-7646

2006

 • D. Rutkowska-Żbik, M. Witko "Following Nature - Theoretical Studies on Factors Modulating Catalytic Activity of Porphyrins", J. Mol. Catal. A, 258 (2006) 376-380
 • M. Szaleniec, M. Witko, R. Tadeusiewicz, J. Goclon "Application of Artificial Neural Networks and DFT-based Parameters for Prediction of Reaction Kinetics of Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Comput.-Aided Molecular Design, 20 (2006)145-157
 • M. Witko, R. Gryboś, R. Tokarz-Sobieraj "Heterogeneity of V2O5(010) Surfaces - The Role of Alkali Metal Dopants", Topics Catal., 38 (2006) 105-115

2005

 • W. Rudziński, M. Witko "Fifth International Symposium - Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids - ISSHAC-V, Gdansk, Poland, - 30th August 3rd September 2004", Appl. Surf. Sci. 252 (2005) 501-504
 • R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, R. Gryboś "DFT Cluster Model Studies on Molybdena and Vanadia Based Catalysts. Energetics of Surface Oxygen Point Defects", Catal. Today, 99 (2005) 241-253
 • M. Witko, R. Tokarz-Sobieraj, R. Gryboś "Theoretical Basis of the Activation of Light Alkanes", in: "Sustainable Strategies for the Upgrading of Natural Gas: Fundamentals, Challenges, and Opportunities", (eds. E. G. Derouane et al.), NATO ASI Series, II. Mathematics, Physics and Chemistry, vol. 191, Springer, Dordrecht 2005, p.85-105 [ISBN 1-4020-3309-5]

2004

 • E.Ilkowska, M.Witko, R.Tokarz, G.Stochel "Quantum Chemical Modelling of the Oxidation of Myoglobin", Polish J. Chem., 78 (2004) 1907-1924
 • A.Klisińska, A.Haras, K.Samson, M.Witko, B.Grzybowska "Effect of Additives on Properties of Vanadia-Based Catalysts for Oxidative Dehydrogenation of Propane. Experimental and Quantum Chemical Studies", J. Mol. Catal. A, 210 (2004) 87-92
 • D.Rutkowska-Żbik, M.Jaworska, M.Witko "Application of the DFT Theory to Study Cobalamin Complexes", Struct. Chem., 15 (2004) 431-435
 • D.Rutkowska-Żbik, M.Witko, E.M.Serwicka "Epoxidation of Cyclohexene Catalyzed by Manganese Porphyrins. Ab initio DFT Studies", Catal. Today, 91-92 (2004) 137-141
 • R.Tokarz-Sobieraj, R.Gryboś, M.Witko, K.Hermann "Oxygen Sites at Molybdena and Vanadia Surfaces; Energetics of the Reoxidation Process", Coll. Czech. Chem. Commun., 69 (2004) 121-140
 • M.Witko, R.Tokarz-Sobieraj "Surface Oxygen in Catalysts Based on Transition Metal Oxides; What Can we Learn from Cluster DFT Calculations?", Catal.Today, 91-92 (2004) 171-176
 • D.Rutkowska-Żbik, M.Witko "Activation of Molecular Oxygen", Ann. Polish Chem. Soc., 3 (2004) 465-468 [ISBN 83-920343-2-5]

2003

 • I. Czekaj, K. Hermann, M. Witko, "Relaxation and Electronic Structure of the V2O3(0001) Surface: ab initio Cluster Model Studies", Surf. Sci., 525 (2003) 33-45
 • I. Czekaj, K. Hermann, M. Witko "Ab initio DFT Studies on Oxygen Stabilization at the V2O3(0001) Surface", Surf. Sci., 545 (2003) 85-98
 • J. Haber, M. Witko "Oxidation Catalysis-Electronic Theory Revisited", J.Catal., 216 (2003) 85-96
 • A. Haras, M. Witko, H. A. Duarte, D. R. Salahub "Theoretical Studies on Chemical Nature of Point Defects at (VO)2P2O7(100) Surface", Surf. Sci., 538 (2003) 160-170
 • I. Czekaj, K. Hermann, M. Witko, "Relaxation and Electronic Structure of the V2O3(0001) Surface: ab initio Cluster Model Studies", Surf. Sci., 525 (2003) 33-45
 • I. Czekaj, M. Witko, K. Hermann , "Structure and Electronic Properties of the V2O3(0001) Surface: ab initio Density Functional Theory Cluster Studies", Surf. Sci., 525 (2003) 46-56
 • I. Czekaj, M. Witko, K. Hermann "Oxygen adsorption at the V2O3(0001) surface: DFT cluster model studies", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 899
 • R. Tokarz-Sobieraj, R. Gryboś, M. Witko "Reoxidation of (010)MoO3 and (010)V2O5 Surfaces; Quantum Chemical Modeling", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 936
 • M. Witko, R. Tokarz "Quantum Chemical Description of the Catalyst Surfaces", Annual Report PAS, 2003, p.42-44 (ISSN:1640-3754)
 • M. Witko, R. Tokarz-Sobieraj, R. Gryboś "Possible Electronic Modifications of VO-based Catalysts", in: "Metal-Ligand Interactions"(eds. N. Russo, D. R. Salahub, M. Witko), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003, p.301-320

2002

 • A.Haras, H.A.Duarte, D.R.Salahub, M.Witko, "Changes of Local Electronic Structure of Perfect (VO)2P2O7(100) Surface in Response to Oxygen Vacancy Formation: Effect of Electron Trapping", Surf. Sci., 513 (2002) 367-380
 • K.Szaciłowski, A.Wanat, A.Barbieri, E.Wasielewska, M.Witko, G.Stochel, Z.Stasicka, "Reaction of the [Fe(CN)5NO]2- Complex with Biologically Relevant Tiols", New J. Chem., 26 (2002) 1495-1502
 • A.Wanat, J.Gdula-Argasińska, D.Rutkowska-Żbik, M.Witko, G.Stochel, R.van Eldik, "Nitrite Binding to Metmyoglobin and Methemoglobin in Comparison to Nitric Oxide Binding", J. Biol. Inorg. Chem., 7 (2002) 165-176