essay writers list reason for homework homework help 4 u help with writing homework ppt business plan king john essay help what can we do to help reduce air pollution essay key to writing a good essay essay help thesis college essay rater

Profil pracownika

Dr hab. Michał Mosiałek

Pracownik IKiFP PAN od: 2008

Pokój: 129 i 134 Kraków

Telefon: +48 12 6395 131, 213

E-mail: michal.mosialek(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kompozytowe katody do ogniw paliwowych z elektrolitem ze stałego tlenku, pracujących w zakresie temperatur 600°- 700°C.
- Kinetyka redukcji tlenu na katodach wysokotemperaturowych ogniw paliwowych z elektrolitem ze stałego tlenku i ze stopionych węglanów alkalicznych.
- Otrzymywanie i elektrochemiczna charakterystyka właściwości konwersyjnych powłok antykorozyjnych na magnezie, tytanie, aluminium i ich stopach.

Metodyka:

- Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna (Gamry 300 series Potentiostat/Galvanostat/ZRA, Schlumberger-Solartron ECI 1286 potencjostat, Autolab PGSTAT302N)
- Synteza monokryształów mieszanych selenochromitów metodą transportu chemicznego w fazie gazowej.
- Synteza tlenków mieszanych metodą reakcji w fazie stałej (do 1700 °C) oraz metodą zol-żel.
- Charakterystyka właściwości fizykochemicznych proszkowych materiałów nieorganicznych metodą dyfrakcji rentgenowskiej.

Dalsze informacje:

* Doktorat (2002) Instytut Chemii Fizycznej PAN Zakład Fizykochemii Soli Stopionych. "Reakcje niklu, kobaltu oraz ich tlenków w środowisku stopionych węglanów alkalicznych".
- Magisterium (1995) Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Zakład Chemii Fizycznej. "Otrzymywanie monokryształów szeregu ZnxGa(1-x)Cr2Se4."

2021

 • A. I. Klyndyuk , M. Mosiałek, D. S. Kharitonov, E. A. Chizhova, M. Zimowska, R. P. Socha A. Komenda, "Structural and electrochemical characterization of YBa(Fe,Co,Cu)2O5+ layered perovskites as cathode materials for solid oxide fuel cells", International Journal of Hydrogen Energy, 46 (2021) 16977 – 6988

2020

 • M. Mosiałek, R.P. Socha, B. Bożek, D. Wilgocka-Ślęzak, E. Bielańska, A. Kežionis, T. Šalkus, E. Kazakevičius, A.F. Orliukas, M. Dziubaniuk, J. Wyrwa, J. Wojewoda-Budka, M. Faryna, B. Lis, M. Dudek, R. Lach, "Changes in properties of scandia-stabilised ceria-doped zirconia ceramics caused by silver migration in the electric field", Electrochimica Acta, 338 (2020) 135866
 • M. Mosialek, M. Zimowska, D. Kharitonov, M. Górski, M. Krzan, A. Komenda, "Dual pore composite cathode materials for solid oxide fuel cells", Arch. Metall. Mater., 65 (2020) 1217-1221
 • Magdalena Dudek, Bartłomiej Lis, Radosław Lach, Salius Daugela, Tomas Šalkus, Algimantas Kežionis, Michał Mosiałek, Maciej Sitarz, Alicja Rapacz-Kmita, Przemysław Grzywacz, "Samples of Ba1-xSrxCe0.9Y0.1O3-d, 0 < x < 0.1, with Improved Chemical Stability in CO2-H2 Gas-Involving Atmospheres as Potential Electrolytes for a Proton Ceramic Fuel Cell", Materials, 13 (2020) 1874
 • Paweł Nowak, Michał Mosiałek, Dmitry S. Kharitonov, Janusz Adamiec, Agata Turowska, "Effect of TIG Welding and Rare Earth Elements Alloying on Corrosion Resistance of Magnesium Alloys", Journal of The Electrochemical Society, 167 (2020) 131504

2019

 • H. Kazimierczak, A. Wierzbicka-Miernik, I. Kwiecien,M.J. Szczerba, A. Korneva, M. Mosiałek, K. Miernik, J. Wojewoda-Budka, "Electroless deposition of NieP and NiePeRe alloys from acidic hypophosphite baths", Electrochimica Acta, 303 (2019) 157-166
 • M. Dudek, B. Lis, R. Lach, S. Daugėla, T. Šalkus, A. Kežionis, M. Mosiałek, R.P. Socha, J. Morgiel, M. Gajek, M. Sitarz, M. Ziąbka, "Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 as an electrolyte for proton-conducting ceramic fuel cells", Electrochim. Acta, 304 (2019) 70-79
 • M. Mosiałek, P. Nowak, G. Sulka, M. Jaskuła, "Surface imaging/spectroscopy at the solid/liquid interface (ISSIS 2018): Foreword", Electrochimica Acta, 317 (2019) 240-241
 • M. Dudek, B. Lis, E. Kocyło, A. Rapacz-Kmita, M. Mosiałek, M. Gajek, R. Lach. S. Presto, M. Viviani, M.P. Carpanese,A. Barbucci, D. Majda, "Utilisation of methylcellulose as a shaping agent in the fabrication of Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 proton-conducting ceramic membranes via the gelcasting method", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138 (2019) 2077-2090

2018

 • M. Mosiałek, A. Michna, M. Dziubaniuk, E. Bielańska, A. Kežionis; T. Šalkus, E. Kazakevičius, B. Bożek, A. Krawczyk, J. Wyrwa, A. F Orliukas, "Composite Cathode Material LSCF-Ag for Solid Oxide Fuel Cells Obtained in One Step Sintering Procedure", Electrochim. Acta, 282 (2018) 427-436
 • B. Lis, M. Dudek, R. Kluczowski, M. Krauz, M. Kawalec, M. Mosiałek, R. Lach, "Physicochemical properties of ceramic tape involving Ca0.05 Ba0.95Ce0.9Y0.1O3 as an electrolyte designed for electrolyte-supported solid oxide fuel cells (IT-SOFCs)", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133 (2018) 95-105

2017

 • J. Molenda, J. Kupecki, R. Baron, M. Blesznowski, G. Brus, T. Brylewski, M. Bucko, J. Chmielowiec, K. Cwieka, M. Gazda, A. Gil, P. Jasinski, Z. Jaworski, J. Karczewski, M. Kawalec, G. Mordarski, M. Mosialek, P. Nowak et al., "Status report on high temperature fuel cells in Poland – Recent advances and achievements", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 4366-4403
 • W. Dec, M. Mosiałek, R. P. Socha, M. Jaworska-Kik, W. Simka, J. Michalska, "Characterization of Desulfovibrio desulfuricans biofilm on high-alloyed stainless steel: XPS and electrochemical studies", Mater. Chem. Phys., 195 (2017) 28-39
 • A.F. Orliukas, V. Venckute, S. Daugela, A. Kežionis, A. Dindune, D. Valdniece, J. Ronis, M. Lelis, M. Mosiałek, T. Šalkus, "Synthesis, structure and impedance spectroscopy of NaCsZn0.5Mn0.5P2O7 pyrophosphate ceramics", Solid State Ionics, 302 (2017) 92-97
 • A.F. Orliukas, V. Venckutė, S. Daugėla, A. Kežionis, A. Dindune, D. Valdniece, J. Ronis, M. Lelis, M. Mosiałek, T. Šalkus, "Synthesis, structure and impedance spectroscopy of NaCsZn0.5Mn0.5P2O7 pyrophosphate ceramics", Solid State Ionics, 10.1016/j.ssi.2016.12.009
 • M. Dudek, B. Lis, A. Raźniak, Ł. Zych, A. Rapacz-Kmita, M. Gajek, R.P. Socha, M. Mosiałek, M. Reben, "Comparative studies of the electrochemical behaviour of Me|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Me|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Me|Zr0.84Y0.16O1.9 systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes", Inżynieria Materiałowa, 2 (2017) 58-68

2016

 • M. Tatko, M. Mosiałek, A. Kędra, E. Bielańska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, P. Nowak, "Thermal shock resistant composite cathode material Sm0.5Sr0.5CoO3–δ–La0.6Sr0.4FeO3–δ for solid oxide fuel cells", Journal of Solid State Electrochemistry, 20 (2016) 143 - 151
 • J. Wojewoda-Budka, A. Wierzbicka-Miernik, L. Litynska-Dobrzynska, M. J. Szczerba, G. Mordarski, M. Mosiałek, Z. Huber, P. Zieba, "Microstructure characteristics and phase transformation after heat treatment of the Ni-P and Ni-P-Re electroless deposited coatings", Electrochimica Acta, 209 (2016) 183-191
 • W. Dec, M. Mosiałek, R. P. Socha, M. Jaworska-Kik, M. Woszczak, W. Simka, J. Michalska, "The effect of sulphate-reducing bacteria biofilm on passivity and development of pitting on 2205 duplex stainless steel", Electrochim. Acta, 212 (2016) 225-236
 • M. Mosiałek, "Foreword", Electrochimica Acta, 212 (2016) 808-809
 • M. Mosiałek, A. Kędra, M. Krzan, E. Bielańska, M. Tatko, "Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ–La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3–δ composite cathode for solid oxide fuel cell", Arch. Metall. Mater., 61 (2016) 1137-1142
 • A. Kędra, M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, M. Zimowska, E. Bielańska, E. Czerlunczakiewicz, "Supporting effect of silver on BSCF cathodes for SOFC", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 68 (2016) 70-75
 • P. Nowak, M. Mosiałek, G. Mordarski, "Badania nad stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 10 (2016) 23 - 25
 • P. Nowak, M. Mosiaůek, G. Mordarski, "Badania nad stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 10 (2016) 23-25

2015

 • M, Tatko, M. Mosiałek, M. Dudek, P. Nowak, A. Kędra, E. Bielańska, "Composite cathode materials Sm0.5Sr0.5CoO3–La0.6Sr0.4FeO3 for solid oxide fuel cells", Solid State Ionics, 271 (2015) 103-108
 • M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, E. Bielańska, A. Kędra, A. Michna, E. Czerlunczakiewicz, "Composite Cathode Materials for Solid Oxide Fuel Cells", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 67 (2015) 220-221
 • P. Nowak, M. Mosiałek, G. Nawrat, "Corrosion of magnesium and its alloys - new observations and ideas", Ochrona przed korozją (Corrosion protection), 58(11) (2015) 371 - 377

2014

 • M. Mosiałek, P. Nowak, M. Dudek, G. Mordarski, "Oxygen reduction at the Ag|Gd0.2Ce0.8O1.9 interface studied by electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry at the silver point electrode", Electrochimica Acta, 120 (2014) 248-257
 • M. Mosiałek, G. Nawrat, L. Szyk-Warszyńska, J. Żak, A. Maciej, K. Radwański, A. Winiarski, J. Szade, P. Nowak, W. Simka, "Anodic Oxidation of the Ti–13Nb–13Zr Alloy", J. Solid State Electr., 18 (2014) 3073-3080
 • M. Mosiałek, M. Dudek, A. Michna, M. Tatko, A. Kędra, M. Zimowska, "Composite Cathode Materials Ag-Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 for Solid Oxide Fuel Cells", J. Solid State Electr., 18 (2014) 3011-3021
 • M. Dudek, M. Mosiałek, P. Nowak, J. Wojewoda-Budka, M. Reben, "Silver migration at the Ag|Sm0.2Ce0.8O1.9 interface", Journal of Solid State Electrochemistry, 18 (2014) 2529-2537
 • M. Sowa, K. Greń, A. I. Kukharenko, D. M. Korotin, J. Michalska, L. Szyk-Warszyńska, M. Mosiałek, J. Żak, E. Pamuła, E. Z. Kurmaev, S. O. Cholakh, W. Simka, "Influence of Electropolishing and Anodic Oxidation on Morphology, Chemical Composition and Corrosion Resistance of Niobium", Mater. Sci. Eng., C, 42 (2014) 529-537

2013

 • A. Rapacz-Kmita, E. Stodolak-Zych, M. Dudek, B Szaraniec, A. Różycka, M. Mosialek, L. Mandecka-Kamień, "Degradation of nanoclay-filled polylactide composites", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 49 (2013) 91-99
 • M. Mosiałek M. Dudek J. Wojewoda-Budka, "Composite La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3/Ag Cathode for SOFCs with Ce0.8Sm0.2O1.9 Electrolyte", Archives of Metallurgy and Materials, 58 (2013) 275-281
 • M. Dudek, R.I. Tomov, C. Wang, B.A. Glowacki, P. Tomczyk, R.P. Socha, M. Mosiałek, "Feasibility of direct carbon solid oxide fuels cell (DC-SOFC) fabrication by inkjet printing technology", Electrochimica Acta, 105 (2013) 412-418
 • M. Mosiałek, M. Dudek, P. Nowak, R.P. Socha, G. Mordarski, E. Bielańska, "Changes in the Morphology and the Composition of the Ag|Gd0.2Ce0.8O1.9 Interface Caused by Polarization", Electrochim. Acta, 104 (2013) 474-480
 • M. Dudek, M.Mosiałek, "Utility of Ce0.8M0.2O1.9, Ce0.8M0.15Y0.05O1.9, M = Gd, Sm powders synthesized by aerosol decomposition method in solid oxide fuel cell technology", Electrochimica Acta, 104 (2013) 339-347
 • M. Mosiałek, M. Tatko, M. Dudek, E. Bielańska, G. Mordarski, "Composite Ag-La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3 cathode material for solid oxide fuel cells, preparation and characteristic", Archives of Metallurgy and Materials, 58 (2013) 1341-1345
 • M. Mosiałek, M. Przybyła, M. Tatko, P. Nowak, M. Dudek, M. Zimowska, "Composite Ag-La0.8Sr0.2MnO3 cathode for solid oxide fuel cells", Archives of Metallurgy and Materials, 58 (2013) 1338-1340

2012

 • M. Mosiałek, E. Bielańska, R. P. Socha, M. Dudek, G. Mordarski, P. Nowak, J. Barbasz, A. Rapacz-Kmita, "Changes in the morphology and the composition of the Ag| YSZ and Ag| LSM interfaces caused by polarization", Solid State Ionics, 225 (2012) 775-779
 • W. Simka, M. Mosialek, G. Nawrat, P. Nowak, J. Żak, J. Szade, A. Winiarski, A. Maciej, L. Szyk-Warszynska, "Electrochemical Polishing of Ti-13Nb-13Zr Alloy", Surface Coat. Tech., 213 (2012) 239-246

2011

 • M. Mosiałek, G. Mordarski, P. Nowak, W. Simka, G. Nawrat, M. Hanke, R.P. Socha, J. Michalska, "Phosphate–permanganate conversion coatings on the AZ81 magnesium alloy: SEM, EIS and XPS studies", Surface & Coatings Technology, 206(1) (2011) 51-62
 • M. Dudek, M. Mosiałek, G. MordarskI, R.P. Socha, A. Rapacz-Kmita, "Ionic conductivity of the CeO2-Gd2O3-SrO system", Archives Of Metallurgy And Materials, 56 (2011) 1249-1255
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mosiałek, G. Mordarski, "High Temperature Oxide Electrolytes for Electrochemical Devices Application", Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials/, 62 (2011) 500-505
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mroczkowska, M. Mosiałek, G. Mordarski, P. Dudek, "Elektrolity stałe w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3", Szkło i Ceramika, (2011) 38-44

2010

 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mroczkowska, M. Mosiałek, G. Mordarski, "Co-doped ceria-based solid solution in the CeO2–M2O3–CaO, M=Sm, Gd system", Electrochimica Acta, 55 (2010) 4387-4394

2009

 • P. Tomczyk, S. Żurek, M. Mosiałek, "Effect of time and polarization on kinetics of the oxygen electrode reaction at an Au | YSZ interface", J. Electroceram., 23 (2009) 25-36
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mosiałek, G. Mordarski, "High Temperature Oxide Electrolytes for Electrochemical Devices Application", Proc. 11th ECERS Conference, Krakow, 2009, (2009) 360-365