cell dissertation killer natural nkt t thesis phd statement of purpose sample of dissertation affordable last minute homework assignments phd how to write english paper writing help how to write master thesis in latex

Profil pracownika

Dr inż. Grzegorz Mordarski

Pokój: 129 i 134

Telefon: +48 12 6395 131

E-mail: grzegorz.mordarski(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizm redukcji tlenu na katodach w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych. Ogniwa: SOFC (Solid Oxide Fuell Cell), MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) i SC SOFC (Single Chamber Solid Oxide Fuel Cell).
- Mechanizm utleniania metanu na anodzie w jednokomorowym ogniwie paliwowym SC SOFC (Single Chamber Solid Oxide Fuel Cell)
- Otrzymywanie i elektrochemiczne badania właściwości powłok antykorozyjnych na stopach magnezu i tytanu.

Metodyka:

- Woltamperometria cykliczna
- Spektroskopia impedancyjna
- Metody impulsowe
- Spektroskopia UV-VIS
- Anodyzacja wysokonapięciowa

Dalsze informacje:

- Magisterium (1981) Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki, kierunek - elektronika, specjalność - automatyka "Oprogramowanie wielokanałowego analizatora ampiltudy do badania wyładowań niezupełnych wykonanego w systemie CAMAC sterowanego procesorem typ 131."

2021

 • K. Pamin, J. Gurgul, G. Mordarski, Y. Millot, J.-P. Nogier, L. Valentin, S. Dzwigaj, "Efficient transformation of cyclohexanone to ε-caprolactone in the oxygen-aldehyde system over single-site titanium BEA zeolite", Microporous and Mesoporous Materials, 322 (2021) 111159
 • J. Podobiński, M. Gackowski, G. Mordarski, K. Samson, M. Śliwa, D. Rutkowska-Zbik, J. Datka, "The Properties of Cu Ions in Zeolites CuY Studied by IR Spectroscopy", Molecules, 26 (2021) 4686

2020

 • A. Białas, K. Rugała, C. Czosnek, G. Mordarski, J. Gurgul, "Copper Aluminum Spinels Doped with Cerium as Catalysts for NO Removal", Catalysts, 10 (2020) 1388

2019

 • A. Stankiewicz, Z. Kefallinou, G. Mordarski, Z. Jagoda, B. Spencer, "Surface functionalisation by the introduction of self-healing properties into electroless Ni-P coatings", Electrochimica Acta, 297 (2019) 427 - 434

2018

 • A. Kirpsza, E. Lalik, G. Mordarski, A. Micek-Ilnicka, "Catalytic properties of carbon nanotubes-supported heteropolyacids in isopropanol conversion", Applied Catalysis A, General, 549 (2018) 254-262
 • E.M. Serwicka, M. Zimowska, D. Duraczyńska, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, G. Mordarski, L. Lityńska-Dobrzyńska, H. Palkova, "PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone", Polymers, 10 (2018) 865-879
 • A. Wegrzyn, W. Stawinski, O. Freitas, K. Komędera, A. Błachowski, Ł. Jęczmionek, T. Dańko, G. Mordarski, S. Figueiredo, "Study of adsorptive materials obtained by wet fine milling and acid activation of vermiculite", APPLIED CLAY SCIENCE, 155 (2018) 37 - 49
 • W. Stawinski, A. Wegrzyn, G. Mordarski, M. Skiba, O. Freitas, S. Figueiredo, "Sustainable adsorbents formed from by-product of acid activation of vermiculite and leached-vermiculite-LDH hybrids for removal of industrial dyes and metal cations", APPLIED CLAY SCIENCE, 161 (2018) 6 - 14
 • A. Pacuła, R.P. Socha, P. Pietrzyk, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, R. Kosydar, G. Mordarski, "Physicochemical and electrochemical properties of the carbon materials containing nitrogen and cobalt derived from acetonitrile and Co-Al layered double hydroxides", J. Mater. Sci., 10.1007/s10853-018-2427-9
 • G. Mordarski, R. Socha, P. Panek, G. Putynowski, P. Balawender, M.Musztyfaga-Staszuk, A METHOD FOR MANUFACTURING MODIFIED ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COPPER PARTICLES AND MODIFIED ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COPPER PARTICLES MANUFACTURED THEREOF, European Patent Office, Patent No: 18190412.9 – 110, 13-11-2018

2017

 • W. Stawiński, A. Węgrzyn, O. Freitas, L. Chmielarz, G. Mordarski, S. Figueiredo, "Simultaneous removal of dyes and metal cations using an acid, acid-base and base modified vermiculite as a sustainable and recyclable adsorbent", Science of the Total Environment, 576 (2017) 398–408
 • J. Molenda, J. Kupecki, R. Baron, M. Blesznowski, G. Brus, T. Brylewski, M. Bucko, J. Chmielowiec, K. Cwieka, M. Gazda, A. Gil, P. Jasinski, Z. Jaworski, J. Karczewski, M. Kawalec, G. Mordarski, M. Mosialek, P. Nowak et al., "Status report on high temperature fuel cells in Poland – Recent advances and achievements", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 4366-4403
 • E. Lalik, G. Mordarski, R. P. Socha, A. Drelinkiewicz, "Chaotic variations of electrical conductance in powdered Pd correlating with oscillatory sorption of D2", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 7040-7053

2016

 • J. Wojewoda-Budka, A. Wierzbicka-Miernik, L. Litynska-Dobrzynska, M. J. Szczerba, G. Mordarski, M. Mosiałek, Z. Huber, P. Zieba, "Microstructure characteristics and phase transformation after heat treatment of the Ni-P and Ni-P-Re electroless deposited coatings", Electrochimica Acta, 209 (2016) 183-191
 • P. Nowak, M. Mosiałek, G. Mordarski, "Badania nad stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 10 (2016) 23 - 25
 • P. Nowak, M. Mosiaůek, G. Mordarski, "Badania nad stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 10 (2016) 23-25

2015

 • M. Kopeć, K. Szczepanowicz, G. Mordarski, K. Podgórna, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, T. Hack, "Self-healing epoxy coatings loaded with inhibitor-containing polyelectrolyte nanocapsules", Prog. Org. Coat., 84 (2015) 97–106

2014

 • M. Mosiałek, P. Nowak, M. Dudek, G. Mordarski, "Oxygen reduction at the Ag|Gd0.2Ce0.8O1.9 interface studied by electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry at the silver point electrode", Electrochimica Acta, 120 (2014) 248-257
 • K. Drabczyk, R. Socha, P. Panek, G. Mordarski, "Electrodeposition of thin metallic layer for solar cell electrodes", Soldering and Surface Mount Technology, 26 (2014) 18-21

2013

 • M. Mosiałek, M. Dudek, P. Nowak, R.P. Socha, G. Mordarski, E. Bielańska, "Changes in the Morphology and the Composition of the Ag|Gd0.2Ce0.8O1.9 Interface Caused by Polarization", Electrochim. Acta, 104 (2013) 474-480
 • M. Mosiałek, M. Tatko, M. Dudek, E. Bielańska, G. Mordarski, "Composite Ag-La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3 cathode material for solid oxide fuel cells, preparation and characteristic", Archives of Metallurgy and Materials, 58 (2013) 1341-1345

2012

 • M. Mosiałek, E. Bielańska, R. P. Socha, M. Dudek, G. Mordarski, P. Nowak, J. Barbasz, A. Rapacz-Kmita, "Changes in the morphology and the composition of the Ag| YSZ and Ag| LSM interfaces caused by polarization", Solid State Ionics, 225 (2012) 775-779

2011

 • M. Mosiałek, G. Mordarski, P. Nowak, W. Simka, G. Nawrat, M. Hanke, R.P. Socha, J. Michalska, "Phosphate–permanganate conversion coatings on the AZ81 magnesium alloy: SEM, EIS and XPS studies", Surface & Coatings Technology, 206(1) (2011) 51-62
 • M. Dudek, M. Mosiałek, G. MordarskI, R.P. Socha, A. Rapacz-Kmita, "Ionic conductivity of the CeO2-Gd2O3-SrO system", Archives Of Metallurgy And Materials, 56 (2011) 1249-1255
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mosiałek, G. Mordarski, "High Temperature Oxide Electrolytes for Electrochemical Devices Application", Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials/, 62 (2011) 500-505
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mroczkowska, M. Mosiałek, G. Mordarski, P. Dudek, "Elektrolity stałe w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3", Szkło i Ceramika, (2011) 38-44

2010

 • M. Ruggiero-Mikołajczyk, L. Suski, G. Mordarski, J. Kołacz, R. Grabowski, "Dependencies of the open-circuit voltage of Au/YSZ/Pt single-chamber fuel on the composition of the uniform CH4+O2 gas mixture with the solid carbon deposition", Electrochimica Acta, 55 (2010) 8513-8516
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mroczkowska, M. Mosiałek, G. Mordarski, "Co-doped ceria-based solid solution in the CeO2–M2O3–CaO, M=Sm, Gd system", Electrochimica Acta, 55 (2010) 4387-4394

2009

 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mosiałek, G. Mordarski, "High Temperature Oxide Electrolytes for Electrochemical Devices Application", Proc. 11th ECERS Conference, Krakow, 2009, (2009) 360-365