dissertation corporate finance how to write a apa paper creative writing seattle order essay papers online transportation assignment problem how to set a business plan

Profil pracownika

Dr inż. Małgorzata Ruggiero

Pracownik IKiFP PAN od: 2008

Pokój: 231

Telefon: +48 12 6395 161

E-mail: malgorzata.ruggiero-mikolajczyk(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Ogniwa paliwowe.
- Adsorpcja.

Metodyka:

- Pomiar SEM ogniw galwanicznych.
- Elektrochemiczne utlenianie paliw gazowych na granicy faz elektroda/stały przewodnik jonów tlenkowych (powyżej 600oC).
- Badanie powierzchni właściwych (metodą BET) i dystrybucji porów metodą fizycznej adsorpcji azotu - Autosorb 1 Quantachrome.
- Wyznaczanie powierzchni właściwej Cu metodą chemicznej adsorpcji N2O na zredukowanych katalizatorach za pomocą TPD (Termoprogramowalna Desorpcja) z użyciem detektora MS (Spektrometria Masowa).

Dalsze informacje:

- Doktorat (1999) Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie; "Równowagi kwasowo - zasadowe w układzie podwójnym stopionych węglanów litu i sodu".
- Magisterium (1992) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, "Badanie dokładności metody spektrofotometrycznej oznaczania chromu ogólnego w wodzie i ściekach".

2021

 • Ł. Hamryszak, M. Kulawska, M. Madej-Lachowska, M. Śliwa, K. Samson, M. Ruggiero-Mikołajczyk, "Tricomponent Catalysts Application for Hydrogen Production from Ethanol", Catalysts, 11 (2021) 575
 • Ł. Kuterasiński, U. Filek, M. Gackowski, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, P. J. Jodłowski, "Sonochemically prepared hierarchical MFI-type zeolites as active catalysts for catalytic ethanol dehydration", Ultrason. Sonochem., 74 (2021) 105581
 • M. Gackowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Duraczyńska, A. Hinz, M. Bzowska, K. Szczepanowicz, "The role of water in the confinement of ibuprofen in SBA-15", Journal of Materials Chemistry B, 9 (2021) 7482

2020

 • A. Kornas, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, J. Podobiński, R. Karcz, D. Duraczyńska, D. Rutkowska-Zbik, R. Grabowski, "Direct hydrogenation of CO2 to dimethyl ether (DME) over hybrid catalysts containing CuO/ZrO2 as a metallic function and heteropolyacids as an acidic function", Reac. Kinet. Mech. Cat., 130 (2020) 179-194
 • M. Smoliło, K. Samson, T. Zhou, D. Duraczyńska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, "Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium-Containing Faujasite Zeolite", Molecules, 25 (2020) 1961
 • Ł. Hamryszak, M. Madej-Lachowska, M. Kulawska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, M. Śliwa, "Investigation on binary copper-based catalysts used in the ethanol steam reforming process", React. Kinet. Mech. Catal., 130 (2020) 727–739
 • J. Kwaśny, W. Balcerzak, M. Kryłów, A. Wassilkowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, "Wpływ modyfikacji bentonitu na jego właściwości adsorpcyjne / Imapct of bentonite modification on its adsorption properties", Przem. Chem., 99 (2020) 1335-1338

2019

 • K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398
 • Ł. Hamryszak, M. Madej-Lachowska, M. Grzesik, K. Kocot, M. Ruggiero, "Effect of addition of Ce,Cr or/and Ga to a Cu/Zn/Zr catalyst on the methanol synthesis from carbon dioxide and hydrogen / Wpływ dodatku Ce, Cr i/lub Ga do katalizatora Cu/Zn/Zr na syntezę metanolu z ditlenku węgla i wodoru", Przem. Chem., 98/1 (2019) 133-137

2018

 • A. Pacuła, R.P. Socha, P. Pietrzyk, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, R. Kosydar, G. Mordarski, "Physicochemical and electrochemical properties of the carbon materials containing nitrogen and cobalt derived from acetonitrile and Co-Al layered double hydroxides", J. Mater. Sci., 10.1007/s10853-018-2427-9

2017

 • A. Żelazny, K. Samson, R. Grabowski, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Kornas, "Hydrogenolysis of glycerol to propylene glycol over Cu/oxide catalysts: influence of the support and reaction conditions", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, DOI 10.1007/s11144-017-1154-6
 • A. Kornas, R. Grabowski, M. Śliwa, K. Samson, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Żelazny, "Dimethyl ether synthesis from CO2 hydrogenation over hybrid catalysts: effects of preparation methods", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 10.1007/s11144-017-1153-7

2016

 • M. Tatko, M. Mosiałek, A. Kędra, E. Bielańska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, P. Nowak, "Thermal shock resistant composite cathode material Sm0.5Sr0.5CoO3–δ–La0.6Sr0.4FeO3–δ for solid oxide fuel cells", Journal of Solid State Electrochemistry, 20 (2016) 143 - 151

2015

 • A. Dziedzicka, B. Sulikowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk, "Catalytic and physicochemical properties of modified natural clinoptilolite", Catal. Today, 259 (2015) 50-58
 • K. Samson, A. Żelazny, R. Grabowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, K. Pamin, A. Kornas, M. Lachowska, "Influence of the carrier and composition of active phase on physicochemical and catalytic properties of CuAg/oxide catalysts for selective hydrogenolysis of glycerol", Res. Chem. Intermed., 10.1007/s11164-015-1999-0

2014

 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, J. Kryściak-Czerwenka, "Efficient dehydration of ethanol on the self-organized surface layer of H3PW12O40 formed in the acidic potassium tungstophosphates", Appl. Catal. A: General, 469 (2014) 290-299
 • M.Śliwa, K. Samson, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Żelazny, R. Grabowski, "Influence of montmorillonite K10 modification with tungstophosphoric acid on hybrid catalyst activity in direct dimethyl ether synthesis from syngas.", Catal. Lett., 144 (2014) 1884-1893
 • K. Samson, M. Śliwa, R.P. Socha, K. Góra-Marek, D. Rutkowska-Zbik, J-F. Paul, D. Mucha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, R.M. Grabowski, J. Słoczyński, "Influence of ZrO2 structure and copper electronic state on activity of Cu/ZrO2 catalysts in methanol synthesis from CO2", ACS Catalysis, 4 (2014) 3730–3741

2013

 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, R. Rachwalik, M. Zimowska, D. Mucha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, "Preparation and characterization of mesoporous Cs2HPW12O40 salt, active in transformation of m-xylene", Appl. Catal. A:General, 450 (2013) 19-27
 • A. Pacuła, R.P. Socha, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, P. Nowak, "Application of as-synthesized Co–Al layered double hydroxides for the preparation of the electroactive composites containing N-doped carbon nanotubes", Applied Clay Science, 72 (2013) 163-174
 • A. Pacuła, R.P. Socha, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, P. Nowak, "Application of as-synthesized Co–Al layered double hydroxides for the preparation of the electroactive composites containing N-doped carbon nanotubes", Applied Clay Science, 72 (2013) 163-174
 • A. Pacuła, P. Nowak, R.P. Socha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, E. Bielańska, "Preparation and characterization of the electroactive composites containing nickel nanoparticles and carbon nanotubes", Electrochimica Acta, 90 (2013) 563-572

2010

 • M. Ruggiero-Mikołajczyk, L. Suski, G. Mordarski, J. Kołacz, R. Grabowski, "Dependencies of the open-circuit voltage of Au/YSZ/Pt single-chamber fuel on the composition of the uniform CH4+O2 gas mixture with the solid carbon deposition", Electrochimica Acta, 55 (2010) 8513-8516

2005

 • L. Suski, J. Kołacz, G. Mordarski, M. Ruggiero, "Determination of open-circuit potentials at gas/electrode/YSZ boundary versus molten carbonate reference electrode at medium temperatures I. Potentials of Au in O2 + H2O atmospheres", Electrochimica Acta, 50 (2005) 2771-2780
 • G. Mordarski, L. Suski, M. Ruggiero, J. Kołacz, J. Wyrwa, "Open-circuit-potentials of gas/electrode/YSZ boundary versus molten carbonate reference electrode at medium temperatures II. Potential response of Au, Pt and Ni-cermet electrodes in CH4 + O2 and H2 + O2 gas mixtures", Electrochimica Acta, 50 (2005) 2781-2791
 • G. Mordarski, L. Suski, J. Kołacz, M. Ruggiero, "Electrode open circuit potentials and oxidation process at Au and Pt electrodes/solid oxide electrolyte interfaces in common methane + air gas mixture", Polish J. Chem., 79 (2005) 1063-1077

2002

 • M. Ruggiero, J. Kołacz, L. Suski, "Electromotive force of the galvanic cell with double, YSZ/molten alkali carbonates electrolyte, as dependent on CO2 and O2 partial pressures", Molecular Physics Reports, 35 (2002) 59-64

1999

 • L. Suski, M. Ruggiero, "Electrochemical determination of the thermodissociation equilibrium in molten Li + Na carbonates", Electrochem. Solid State Lett., 2 (1999) 579-582