ice cream parlor business plan how to write an admission essay evaluation cover letter writing services vancouver new business plan samples year 2 maths homework doctoral thesis and book of john ap essay buy nothing day

Profil pracownika

Dr Agnieszka Drzewiecka-Matuszek

Pracownik IKiFP PAN od: 2018

adiunkt

Pokój: 231

Telefon: +48 12 6395 161

E-mail: agnieszka.drzewiecka-matuszek(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badanie aktywności katalitycznej zeolitów i metaloporfiryn

Metodyka:

-Obliczenia kwantowo-chemiczne DFT (Turbomole, CP2K)

Dalsze informacje:

26.10.2017 - uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, IKiFP im. J. Habera PAN

Magisterium (2000) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Publikacje naukowe i dydaktyczne:

1. A. Drzewiecka-Matuszek, A. Skalna, A. Karocki, G. Stochel and L. Fiedor „Effects of Heavy Central Metal on the Ground and Excited States of Chlorophyll”, J. Biol. Inorg. Chem., 10, (2005) 453–462.
2. K. Szaciłowski, W. Macyk, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Brindell and G. Stochel, „Bioinorganic Photochemistry: Frontiers and mechanisms”, Chem. Rev., 105, (2005). 2647-2694
3. A.Drzewiecka, K. Urbańska, Z. Matuszak, M. Pineiro, L.G. Arnaut, J. Habdas, A. Ratuszna, G. Stochel, "Tritotylporphyrin dimer as a new potent hydrophobic sensitizer for photodynamic therapy of Melanoma", Acta Biochim. Polon., 48 (2001) 277-282.
4. G. Stochel, A. Drzewiecka, E. Kuliś, M. Palarczyk, M. Pawelec, A. Wanat, M. Wolak, „Photochemistry and photophysics of coordination compounds in medicine” in „Challenges for Coordination Chemistry in the New Century”, ed. M. Melník, A. Sirota, Slovak Technical University Press, Bratislava, tom 5 (2001) 301-306.
5. A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, “Hydrogen Peroxide as Oxidant in Bio-mimetic Catalysis by Manganese Porphyrin. Theoretical DFT Studies”, Can. J. Chem., 91 (2013) 642-647
6. D. Rutkowska-Zbik, G. Mazur, A. Drzewiecka-Matuszek, Ł. Orzeł, G. Stochel, “Exploring Novel Modified Vitamin B12 as a Drug Carrier: Forecast from DFT Modeling”, J. Phys. Chem. B, 117 (2013) 9655–9661
7. M. Szaleniec, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, P. Hejduk, "Ammonium Adsorption on Brønsted Acidic Centers at Low-Index Vanadium Pentoxide Surfaces.", J. Mol. Model. 19 (2013) 4487-4501
8. Oszajca, Maria; Drzewiecka-Matuszek, Agnieszka; Franke, Alicja; et al. „Mechanistic Insight into Peroxo-Shunt Formation of Biomimetic Models for Compound II, Their Reactivity toward Organic Substrates, and the Influence of N-Methylimidazole Axial Ligation”; Chemistry-A European Journal Volume: 20 Issue: 8 Pages: 2328-2343; 2014
9. Oszajca, Maria; Franke, Alicja; Drzewiecka-Matuszek, Agnieszka; et al. „Temperature and Pressure Effects on C-H Abstraction Reactions Involving Compound I and II Mimics in Aqueous Solution” Inorganic Chemistry; Volume: 53 Issue: 6 Pages: 2848-2857; 2014
10. D. Rutkowska-Zbik, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, "The Influence of Structural Parameters on the Reactivity of Model Complexes for Compound II: A Mini Review", Top. Catal., 57 (2014) 946-952

“Fotochemia i spektroskopia optyczna. Ćwiczenia laboratoryjne” red. J. Najbar, A. Turek, Wydawnictwo Naukowe PWN Kraków 2009, 146-155.

Wyróżnienia i nagrody:
Nagroda Zespołowa Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, (G. Stochel, Z. Stasicka, M. Brindell, W. Macyk, K. Szaciłowski, A. Drzewiecka-Matuszek) (2006)


2020

  • M. Smoliło, K. Samson, T. Zhou, D. Duraczyńska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, "Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium-Containing Faujasite Zeolite", Molecules, 25 (2020) 1961
  • A. Drzewiecka-Matuszek, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, D. Rutkowska-Zbik, "Comparison of Catalytic Properties of Vanadium Centers Introduced Into BEA Zeolite and Present on (010) V2O5 Surface–DFT Studies", Catalysts, 10 (2020) 1080

2014

  • M. Oszajca, A. Drzewiecka-Matuszek, A. Franke, D. Rutkowska-Zbik, M. Brindell, M. Witko, G. Stochel, R. van Eldik, "Mechanistic Insight into Peroxo-Shunt Formation of Biomimetic Models for Compound II, their Reactivity toward Organic Substrates and the Influence of N-methylimidazole Axial Ligation", Chem. Eur. J., 20 (2014) 2328–2343
  • D. Rutkowska-Zbik, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, "The Influence of Structural Parameters on the Reactivity of Model Complexes for Compound II: A Mini Review", Top. Catal., 57 (2014) 946-952

2013

  • A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "Hydrogen Peroxide as Oxidant in Bio-mimetic Catalysis by Manganese Porphyrin. Theoretical DFT Studies", Can. J. Chem., 91 (2013) 642-647
  • D. Rutkowska-Zbik, G. Mazur, A. Drzewiecka-Matuszek, Ł. Orzeł, G. Stochel, "Exploring Novel Modified Vitamin B12 as a Drug Carrier: Forecast from DFT Modeling", J. Phys. Chem. B, 117 (2013) 9655–9661
  • M. Szaleniec, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, P. Hejduk, "Ammonium adsorption on Brønsted acidic centers", J. Mol. Model., 19 (2013) 4487–4501