simple retirement plans for small businesses do my homework games project work online phd proposal writing service essay writing powerpoint do resume online how to write personal statement for university application term papers on human rights annotated bibliography page homework helpline canada

Profil pracownika

Dr hab. Aneta Michna

Pracownik IKiFP PAN od: 2007

Pokój: 137, 124

Telefon: +48 12 6395 202

E-mail: aneta.michna(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza metalicznych nanocząstek i ich charakterystyka w objętości.
- Mechanizm osadzania nanocząstek srebra na powierzchniach homo i heterogenicznych.
- Elektrokinetyczna charakterystyka powierzchni heterogenicznych.
-Charakterystyka polielektrolitów w objętości.
-Tworzenie monowarstw i wielowarstw polielektrolitów na powierzchniach stałych i ich charakterystyka fizykochemiczna.

Metodyka:

- Mikroskopia AFM.
- Pomiary współczynnika dyfuzji, ruchliwości elektroforetycznej nanocząstek metalicznych i polielektrolitów.
- Pomiary potencjału przepływu dla powierzchni makroskopowych.

Dalsze informacje:

-Habilitacja (2018) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, temat rozprawy habilitacyjnej „Określenie mechanizmów adsorpcji makrojonów oraz stabilności tworzonych przez nie monowarstw na powierzchniach stałych”
- Doktorat (2007) Studium Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN w Krakowie, temat pracy doktorskiej: "Mechanizm oddziaływania cząstek koloidalnych z powierzchniami heterogenicznymi wyznaczony przy pomocy badań adsorpcji oraz zjawisk elektrokinetycznych"
- Magisterium (2003) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, temat pracy magisterskiej "Własności fotofizyczne estrów etylowych pochodnych kwasu 3-amino-2,4-dicyjano-5-fenylobenzoesowego"

Staże zagraniczne

- 8-12 kwiecień 2019- Szkolenie w ramach programu Erasmus+ dla pracowników, Wydział Ochrony Materiałów i Technologii Powierzchni (BAM), Berlin, Niemcy.
- 13–16 kwiecień 2010- Warsztaty szkoleniowe w ramach „COST training school”, Wydział Technologii Chemicznej, Uniwersytet w Delft, Holandia
- 2009 - 1 miesiąc, staż, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Cypryjski, Nikozja, Cypr.
- 2008 - 11 miesięcy, staż podoktorski, Stranski-Laboratorium, Instytut Chemii, Politechnika Berlińska, Berlin, Niemcy.
- 2007 - 1 miesiąc, staż, Wydział Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Stosowanej, Uniwersytet Genewski, Genewa, Szwajcaria.
- 2005 - 2 miesiące, staż, Wydział Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Stosowanej, Uniwersytet Genewski, Genewa, Szwajcaria.

2021

 • A. Michna, J. Maciejewska-Prończuk, A. Pomorska, M. Wasilewska, T. Kilicer, J. Witt, O. Ozcan, "Effect of the Anchoring Layer and Transport Type on the Adsorption Kinetics of Lambda Carrageenan", J. Phys. Chem. B , 125 (28) (2021) 7797–7808
 • A. Michna, W. Płaziński, D. Lupa, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Carrageenan Molecule Conformations and Electrokinetic Properties in Electrolyte Solutions: Modeling and Experimental Measurements", Food Hydrocolloids , 121 (2021) 107033
 • Z. Adamczyk, P. Batys, W. Płaziński, M. Morga, D. Lupa, A. Michna, "Macroion molecule properties from slender body hydrodynamics", Polym Adv. Technol., 32 (2021) 3900– 3908

2020

 • A. Michna, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Hydrodynamic Solvation of Poly(amido amine) Dendrimer Monolayers on Silica", J. Phys. Chem. C, 124 (2020) 17684−17695

2019

 • A. Michna, M. Morga, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Monolayers of Silver Nanoparticles Obtained by Green Synthesis on Macrocation Modified Substrates", Mater. Chem. Phys., 227 (2019) 224-235
 • A. Michna, P. Batys, M. Morga, A. Pomorska, M. Wytrwal-Sarna, M. Kepczynski, Z. Adamczyk, "Formation of Strong Polycation (Poly[(3-allylamino-2- hydroxypropyl)trimethylammonium chloride]) Monolayers on Mica, Silica, and Gold Substrates: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 19022-19032

2018

 • M. Tsirigotis-Maniecka, L. Szyk-Warszyńska, A. Michna, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Colloidal Characteristics and Functionality of Rationally Designed Esculin - Loaded Hydrogel Microcapsul", J. Colloid Interface Sci., 530 (2018) 444-458
 • M. Mosiałek, A. Michna, M. Dziubaniuk, E. Bielańska, A. Kežionis; T. Šalkus, E. Kazakevičius, B. Bożek, A. Krawczyk, J. Wyrwa, A. F Orliukas, "Composite Cathode Material LSCF-Ag for Solid Oxide Fuel Cells Obtained in One Step Sintering Procedure", Electrochim. Acta, 282 (2018) 427-436

2017

 • A.Y. Gyurova, A. Michna, L. Nikolov, E. Mileva, "Self - Assembly of Four- and Two-Antennary Oligoglycines in Aqueous Medium", Colloids Surf., A, 519 (2017) 106-116
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Sofinska, K. Matusik, "Monolayers of Poly(amido amine) Dendrimers on Mica – In situ Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 485 (2017) 232-241
 • M. Morga, A. Michna, Z. Adamczyk, "Formation and Stability of Polyelectrolyte/Polypeptide Monolayers Determined by Electrokinetic Measurements", Colloids Surf., A, 529 (2017) 302 -310
 • A. Michna, "Macroion Adsorption- Electrokinetic and Optical Methods", Adv. Colloid Interface Sci., 250 (2017) 95-131

2016

 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Williams, S. P. Armes, "Streaming Potential Studies of the Adsorption of Fluorescently - Labeled Poly(ethylene imine) onto Mica", Colloids Surf., A, 494 (2016) 256-265

2015

 • A. Michna, Z. Adamczyk, P. Batys, "Mapping Single Macromolecule Chains Using the Colloid Deposition Method: PDADMAC on Mica", J. Colloid Interface Sci., 450 (2015) 82-90
 • M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, E. Bielańska, A. Kędra, A. Michna, E. Czerlunczakiewicz, "Composite Cathode Materials for Solid Oxide Fuel Cells", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 67 (2015) 220-221

2014

 • M. Mosiałek, M. Dudek, A. Michna, M. Tatko, A. Kędra, M. Zimowska, "Composite Cathode Materials Ag-Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 for Solid Oxide Fuel Cells", J. Solid State Electr., 18 (2014) 3011-3021
 • Z. Adamczyk, K. Jamroży, P. Batys, A. Michna, "Influence of Ionic Strength on Poly(diallyldimethylammonium chloride) Macromolecule Conformations in Electrolyte Solutions", J. Colloid Interface Sci., 435 (2014) 182-190
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Kubiak, K. Jamroży, "Formation of PDADMAC Monolayers Evaluated in situ by QCM and Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 428 (2014) 170-177

2013

 • J. Barbasz, M. Cieśla, A. Michna, "Competitive Adsorption of Bimodal Latex Suspension", Acta Phys. Pol. B, 44 (2013) 945-954
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, A. Michna, K. Szczepaniak, "Mechanisms of Nanoparticle and Bioparticle Deposition - Kinetic Aspects", Colloids Surf., A, 439 (2013) 3-22
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Jamroży, "Kinetics of Fluorescent Latex Particle Deposition at Polyelectrolyte Monolayers Determined by in situ Measurements", Colloids Surf., A, 436 (2013) 237-244

2011

 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Kinetics of Silver Nanoparticle Deposition onto Poly(ethylene imine) Modified Mica Determined by AFM and SEM Measurements", Colloids Surf., A, 377 (2011) 261-268
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna, "High Density Silver Nanoparticle Monolayers Produced by Colloid Self - assembly on Polyelectrolyte Supporting Layers", J. Colloid Interface Sci., 364 (2011) 39-48

2010

 • A. Michna, Z. Adamczyk, B. Siwek, M. Oćwieja, "Silver Nanoparticle Monolayers on Poly(ethylene imine) Covered Mica Produced by Colloidal Self - assembly", J. Colloid Interface Sci., 245 (2010) 187-193

2009

 • A. Bratek, Z. Adamczyk, E. Szeląg, A. Bastrzyk, A. Michna, J. Barbasz, "Colloid Particle Deposition on Heterogeneous Surfaces Produced by Polyelectrolyte Adsorption", Colloids Surf. A, 343 (2009) 111-117

2007

 • Z. Adamczyk, A. Michna, M. Szaraniec, A. Bratek, J. Barbasz, "Characterization of Poly(ethylene imine) Layers on Mica by the Streaming Potential and Particle Deposition Methods", J. Colloid Interface Sci., 313 (2007) 86-96
 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Zembala, "Deposition of Colloid Particles on Polyelectrolyte Multilayers", Colloids Surf. A, 302 (2007) 467-472
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, K. Jaszczółt, A. Michna, J. Barbasz, "Particle Deposition as a Tool for Studying Hetero-interactions", , 9 (2007) 247-311

2006

 • Z. Adamczyk, M. Zembala, A. Michna "Polyelectrolyte Adsorption Layers Studied by Streaming Potential and Particle Deposition", J. Colloid Interface Sci., 303 (2006) 353-364

2005

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, A. Michna, B. Siwek, L. Szyk-Warszyńska, M. Zembala "Irreversible Adsorption of Particles on Heterogeneous Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 118 (2005) 25-42