homework and help help writing a position paper ppt business plan secondary school homework helper buy college application essays have a title bell mobility business plans research papers for cloud computing how to write a self evaluation paper essay about dream

Profil pracownika

dr Monika Wasilewska

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

adiunkt

Pokój: 132

Telefon: +48 12 6395 129

E-mail: monika.wasilewska(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Stabilność układów biokoloidalnych
- Mechanizm i kinetyka osadzania cząstek biokoloidalnych na powierzchniach heterogenicznych.

Metodyka:

- Dynamiczne rozpraszanie swiatła (DLS).
- Mikroskopia AFM
- Techniki elektrokinetyczne (mikroelektroforeza, pomiary potencjału przepływu)
- Spektroskopia falowodu optycznego (OWLS)

Dalsze informacje:

- Doktorat (2012) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera, PAN "Określenie konformacji wybranych białek w roztworach elektrolitów i na powierzchniach o kontrolowanym stopniu heterogeniczności"
- Studia podyplomowe (2008) "Biomaterialy- materiały dla medycyny"
- Magisterium (2006) Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, "Ocena przydatności mikroelektroforezy kapilarnej w badaniu rytmu dobowego wydalania albuminy".


Staże zagraniczne

- 13-24.09.2021 -staż Erasmus+ Nanobiosensoric Laboratory, Centre of Energy Reaearch, Budapeszt, Węgry
- 22-27.09. 2019 - staż w ramach projektu NAWA PROM Nanobiosensoric Laboratory, MTA EK MFA, Budapeszt, Węgry
- 03-07.06 2019 - staż Erasmus+ Wydział Fizyki, Eötvös Lorand University, Budapeszt, Węgry.
- listopad-grudzien 2009 w Instytucie Charlesa Sadrona, Strasbourg, Francja
- listopad-grudzien 2008 w Instytucie Charlesa Sadrona, Strasbourg, Francja

Pliki:

 • 3.jpg 

2021

 • M. Wasilewska, M. Nattich-Rak, A. Pomorska, Z. Adamczyk, "Mechanism of Myoglobin Molecule Adsorption on Silica: QCM, OWLS and AFM investigations", Int. J. Environ. Res. Public Health, 18 (2021) 4944 (1-16)
 • A. Michna, J. Maciejewska-Prończuk, A. Pomorska, M. Wasilewska, T. Kilicer, J. Witt, O. Ozcan, "Effect of the Anchoring Layer and Transport Type on the Adsorption Kinetics of Lambda Carrageenan", J. Phys. Chem. B , 125 (28) (2021) 7797–7808
 • A. Michna, W. Płaziński, D. Lupa, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Carrageenan Molecule Conformations and Electrokinetic Properties in Electrolyte Solutions: Modeling and Experimental Measurements", Food Hydrocolloids , 121 (2021) 107033
 • M. Dąbkowska, Z. Ulańczyk, K. Łuczkowska, D. Rogińska, A. Sobuś, M. Wasilewska, M. Olszewska, K. Jakubowska, B. Machalińska, "The role of the electrokinetic charge of neurotrophis-based nanocarriers: protein distribution, toxicity, and oxidative stress in in vitro setting", J Nanobiotechnol, 19 (2021) 258
 • P. Żeliszewska, M. Wasilewska, M. Cieśla, Z. Adamczyk, "Deposition of Polymer Particles with Fibrinogen Corona at Abiotic Surfaces under Flow Conditions ", Molecules, 26(20) (2021) 6299

2020

 • A. Michna, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Hydrodynamic Solvation of Poly(amido amine) Dendrimer Monolayers on Silica", J. Phys. Chem. C, 124 (2020) 17684−17695
 • M. Dąbkowska, K. Łuczkowska, D. Rogińska, A. Sobuś, M. Wasilewska, Z. Ulańczyk, B. Machaliński, "Novel design of (PEG-ylated)PAMAM-based nanoparticles for sustained delivery of BDNF to neurotoxin-injured differentiated neuroblastoma cells", J. Nanotechno., 18:120 (2020) 1-16

2019

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Sadowska , "Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability", Langmuir, 35 (2019) 2639-2648
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Sadowska, F. Boulmedais, M. Cieśla, "Mechanism of Fibrinogen Adsorption on Silica Sensor at Various pHs: Experiments and Theoretical Modeling", Langmuir, 35 (2019) 11275-11284

2018

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Wojnar, P. Żeliszewska, "Silver Nanoparticle/Fibrinogen Bilayers – Mechanism of Formation and Stability Determined by in Situ Electrokinetic Measurements", J. Colloid Interface Sci., 513 (2018) 170-179

2017

 • P. Żeliszewska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Monolayers of Immunoglobulin G on Polystyrene Microparticles and their Interactions with Human Serum Albumin", J. Colloid Interface Sci., 490 (2017) 587-597
 • M. Morga, Z. Adamczyk, T. Basinska, P. Komar, M. Gosecka, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Spheroidal Microparticle Monolayers Characterized by Streaming Potential Measurements", Langmuir, 33 (2017) 9916-9925
 • M. Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Wasilewska, O. Bikondoa, W.H. Briscoe, P. Warszynski, "Interfacial and structural characteristics of polyelectrolyte multilayers used as cushions for supported lipid bilayers", Soft Matter, 13 (2017) 7848-7855

2016

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, T. Basinska, M. Gosecka, D. Lupa, "Monolayers of Poly(styrene/α-tert-butoxy-ω-vinylbenzyl-polyglycidol) Microparticles Formed by Controlled Self-Assembly with Potential Application as Protein-Repelling Substrates", Langmuir, 32 (2016) 9566-9574

2015

 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Revealing Fibrinogen Monolayer Conformations at Different pHs: Electrokinetic and Colloid Deposition Studies", J. Colloid Interface Sci., 449 (2015) 62-71
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at the Silica Substrate Determined by QCM-D Measurements", J. Colloid Interface Sci., 457 (2015) 378-387
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Revealing Human Fb Monolayer Conformations at Different pHs", FEBS Journal (Suppl. 1), 282 (2015) 207

2014

 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates", Curr. Top. Med. Chem., 14 (2014) 702-29
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Wasilewska, M. Cieśla, "Fibrinogen Monolayers of Controlled Coverage and Conformations for Biosensing Applications", Key Engineering Materials, 605 (2014) 243-246

2013

 • M. Cieśla, Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates at Lower pH", Langmuir, 29 (2013) 7005-7016
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Fibrinogen Monolayer Characterization by Colloid Depositon", Langmuir, 29 (2013) 11991-12002

2012

 • Z. Adamczyk, B. Cichocki, M.L. Ekiel-Jeżewska, A. Słowicka, E. Wajnryb, M. Wasilewska, "Fibrinogen Conformations and Charge in Electrolyte Solutions Derived from DLS and Dynamic Viscosity Measurements", J Colloid Interface Sci., 385 (2012) 244-257
 • Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Nattich - Rak, J. Barbasz, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Mica", in: ACS - Proteins at Interfaces III, III - chapter 5 (2012) 97-127

2011

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Deposition of Colloid Particles on Protein Layers: Fibrinogen on Mica", J. Colloid Interface Sci., 356 (2011) 454-464
 • M. Nattich, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Radziszewska, "Detection of Fibrinogen Monolayers on Mica by the Colloid Enhancement", Environmental Biotechnology, 7 (2011) 1-11
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Fibrinogen Adsorption on Mica Studied by AFM and in Situ Streaming Potential Measurements", Langmuir, 27(2) (2011) 686-696
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Zaucha, "Colloid Particle and Protein Deposition - Electrocinetic Studies", Adv. Colloid Interface Sci., 168 (2011) 3-28

2010

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, "Irreversible Adsorption of Latex Particles on Fibrinogen Covered Mica", Adsorption, 16 (2010) 259-269

2009

 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, M. Wasilewska, "Structure of Poly(sodium 4-styrenesulfonate((PSS) in Electrolyte Solutions: Theoretical Modeling and Measurements", Colloids Surf., A, 343 (2009) 96-103
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, B. Jachimska, "Structure of Fibrinogen in Electrolyte Solutions Derived from Dynamic Light Scattering (DLS) and Viscosity Measurements", Langmuir, 25 (2009) 3698-3704

2008

 • B. Jachimska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Characterization of Globular Protein Solutions by Dynamic Light Scattering, Electrophoretic Mobility, and Viscosity Measurements", Langmuir, 24 (2008) 6866-6872