teach essay writing phd thesis university of queensland writing a book report writing a essay dissertation advanced guestbook 2 3 3 cheap article writing services homework helpline canada

Profil pracownika

Dr inż. Maria Morga

Pracownik IKiFP PAN od: 2008

Pokój: 137

Telefon: +48 12 6395 202

E-mail: maria.morga(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Wytwarzanie oraz charakterystyka materiałów wielowarstwowych
- Mechanizmy i kinetyka adsorpcji nanocząstek oraz makrojonów na powierzchniach heterogenicznych i homogenicznych
- Stabiloność monowarstw oraz biwarstw nanocząstek i polielektrolitów
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek
- Adsorpcja surfaktantów na granicy faz ciecz/gaz

Metodyka:

- Potencjał przepływu
- Pomiary ruchliwości elektroforetycznej oraz dynamicznego rozpraszania światła
- Mikroskopia sił atomowych (AFM)
- Mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dyssypacji energii (QCM-D)
- Pomiar napięcia powierzchniowego metodą analizy kształtu wiszącej kropli i metodą pierścienia du Noüy'a
- Wyznaczanie kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli

Dalsze informacje:

- Doktorat (2014) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Tytuł pracy: „Określenie mechanizmów immobilizacji nanocząstek na powierzchniach heterogenicznych przy użyciu mikroskopii sił atomowych oraz technik elektrokinetycznych”.

- Magisterium (2005) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Tytuł pracy: "Możliwości pozyskiwania magnezu w postaci fosforanów z odpadu poflotacyjnego pochodzacego z przeróbki rud cynkowo ołowiowych z Z.G."Trzebionka" "S.A."

Inne:

(2011) Studia Podyplomowe: Biomateriały - materiały dla medycyny, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)

Staże zagraniczne i krajowe:

- Staż (8 - 12 kwiecień 2019)- Wydział Ochrony Materiałów i Technologii Powierzchni (BAM), Berlin, Niemcy. Szkolenie z zakresu obsługi i możliwości pomiarowych nowoczesnego ultraszybkiego mikroskopu sił AFM, wyposażonego w system analizy elektrochemicznej z modułem do równoczesnej analizy danych o topografii i sztywności próbki, finansowane w ramach programu Erasmus+ dla pracowników.

- Staż (5.VI.2013 - 10.VII.2013) - Uniwersytet Genewski, Szwajcaria (Laboratory of Colloids and Surface Chemistry University of Geneva). Badania nad kinetyką tworzenia monowarstw nanocząstek srebra i hematytu w warunkach in situ z użyciem mikroskopu sił atomowych w fazie ciekłej.

- Staż (1.IV.2008 - 30.IX.2008) - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków, opiekun prof. dr hab. inż Zbigniew Adamczyk. Badania nad modyfikacją spoiw ceramicznych na bazie krzemionki koloidalnej i koloidalnego tlenku cyrkonu.

2021

 • Z. Adamczyk, P. Batys, W. Płaziński, M. Morga, D. Lupa, A. Michna, "Macroion molecule properties from slender body hydrodynamics", Polym Adv. Technol., 32 (2021) 3900– 3908

2020

 • P. Batys, M. Morga, P. Bonarek, M. Sammalkorpi, "pH-Induced Changes in Polypeptide Conformation: Force-Field Comparison with Experimental Validation", J. Phys. Chem. B , 124 (2020) 2961-2972
 • D. Kosior, M. Morga, P. Maroni, M. Cieśla, Z. Adamczyk, "Formation of Poly-L-Lysine Monolayers on Silica: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 124 (2020) 4571-4581

2019

 • A. Michna, M. Morga, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Monolayers of Silver Nanoparticles Obtained by Green Synthesis on Macrocation Modified Substrates", Mater. Chem. Phys., 227 (2019) 224-235
 • M. Morga, M. Nattich-Rak, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Gold Substrates of Controlled Roughness and Electrokinetic Properties Formed by Nanoparticle Deposition", Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019) 6535-6543
 • A. Michna, P. Batys, M. Morga, A. Pomorska, M. Wytrwal-Sarna, M. Kepczynski, Z. Adamczyk, "Formation of Strong Polycation (Poly[(3-allylamino-2- hydroxypropyl)trimethylammonium chloride]) Monolayers on Mica, Silica, and Gold Substrates: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 19022-19032
 • P. Żeliszewska, M. Sadowska, M. Morga, Z. Adamczyk, "Mechanism of Fibrinogen /Microparticle Complex Deposition on Solid Substrates: Role of pH", Colloids Surf., B, 184 (2019) 110424-1-110424-7
 • M. Oćwieja, M. Morga, "Electrokinetic Properties of Cysteine-Stabilized Silver Nanoparticles Dispersed in Suspensions and Deposited on Solid Surfaces in the Form of Monolayers", Electrochim. Acta, 297 (2019) 1000-1010
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Kujda-Kruk, "Kinetics of Poly-l-lysine Adsorption on Mica and Stability of Formed Monolayers: Theoretical and Experimental Studies", Langmuir, 35 (2019) 12042-12052

2018

 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Oćwieja, "Hematite/Silica Nanoparticle Bilayers at Mica: AFM and Electrokinetic Characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 15368-15379
 • A. Bratek-Skicki, P. Eloy, M. Morga, Ch. Dupont-Gillain, "Reversible Protein Adsorption on Mixed PEO/PAA Polimer Brushes: Role of Ionic Strength and PEO Content", Langmuir, 34 (2018) 3037-3048
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, P. Batys, "Conformations of Poly-L-lysine Molecules in Electrolyte Solutions: Modeling and Experimental Measurements", J. Phys. Chem. C, 122 (2018) 23180-23190
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, "Sposób wyznaczania masy molowej polielektrolitów liniowych, zwłaszcza polilizyny", (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.426566 (2018)

2017

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous Gold Nanoparticle Monolayers - QCM and Electrokinetic Characteristics", Colloids Surf., A, 514 (2017) 226-235
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica Nanoparticle Monolayers on a Macroion Modified Surface: Formation Mechanism and Stability", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 22721-22732
 • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and Stability of Manganese-Doped ZnS Quantum Dot Monolayers Determined by QCM-D and Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 503 (2017) 186-197
 • M. Morga, A. Michna, Z. Adamczyk, "Formation and Stability of Polyelectrolyte/Polypeptide Monolayers Determined by Electrokinetic Measurements", Colloids Surf., A, 529 (2017) 302 -310
 • M. Morga, Z. Adamczyk, T. Basinska, P. Komar, M. Gosecka, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Spheroidal Microparticle Monolayers Characterized by Streaming Potential Measurements", Langmuir, 33 (2017) 9916-9925

2016

 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica Monolayer Formation and Stability Determined by in situ Streaming Potential Measurements", Electrochim. Acta, 206 (2016) 409-418

2015

 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "Adsorption of Tannic Acid on Polyelectrolyte Monolayers Determined in Situ by Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 438 (2015) 249-258
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Influence of Supporting Polyelectrolyte on Coverage and Stability of Silver Nanoparticle Coatings", J. Colloid Interface Sci., 445 (2015) 205-212
 • M. Oćwieja, A. Popov, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Ramanaviciene, A. Ramanavisius, "Deposition of Silver Nanoparticles from Suspensions Containing Tannic Acid", Colloids Surf., A, 477 (2015) 70-76
 • M. Morga, Z. Adamczyk, S. Godrich, M. Oćwieja, G. Papastavrou, "Monolayers of Poly-L-lysine on Mica – Electrokinetic Characteristics", J. Colloid Interface Sci., 456 (2015) 116-124
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Sofińska, "Recombinant Albumin Adsorption on Mica Studied by AFM Andstreaming Potential Measurements", Colloids Surf., B, 127 (2015) 192-199
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "pH-Controlled Desorption of Silver Nanoparticles from Monolayers Deposited on PAH-Covered Mica", J. Nanopart. Res., 17:235 (2015) 1-14
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Silver Particle Monolayers - Formation, Stability, Applications", Adv. Colloid Interface Sci., 222 (2015) 530–563

2014

 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Hematite/Silver Nanoparticle Bilayers on Mica – AFM, SEM and Streaming Potential Studies", J. Colloid Interface Sci., 424 (2014) 75-83
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Kowalska, "Comparative Physicochemical Studies of Human Albumin Monomer and the Synthetic Cross-Linked Dimer", FEBS Journal, (Suppl. 1), 281 (2014) 404

2013

 • M. Oćwieja, M. Morga, Z. Adamczyk, "Self - Assembled Silver Nanoparticles Monolayers on Mica - AFM, SEM and Electrokinetic Characteristics", J. Nanopart. Res., 15 (2013) 1460
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Stability of Silver Nanoparticle Monolayers Determined in situ by Streaming Potential Measurements", J. Nanopart. Res., 15 (2013) 2076-2090
 • M. Morga, Z. Adamczyk, "Monolayers of Cationic Polyelectrolytes on Mica - Electrokinetic Studies", J. Colloid Interface Sci., 407 (2013) 196-204

2012

 • M. Morga, Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, M. Nattich-Rak, G. Para, "Colloid Zirconia Binder of Improved Wetting Properties", Ceram. Sylikaty, 56 (2012) 1-8
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Morga, M. Oćwieja, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica: Characterization by Colloid Deposition", Colloids Surf., A, 412 (2012) 72-81
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica Electrokinetic Characteristics", J. Colloid Interface Sci., 386 (2012) 121-128
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Bielanska, A. Wegrzynowicz, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica Preparation by Controlled Self-Assembly", J. Colloid Interface Sci., 386 (2012) 51-59

2011

 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna, "High Density Silver Nanoparticle Monolayers Produced by Colloid Self - assembly on Polyelectrolyte Supporting Layers", J. Colloid Interface Sci., 364 (2011) 39-48

2010

 • M. Morga, G. Para, Z. Adamczyk, A. Karwiński, "Improvement of Wetting Properties of Colloid Silica Binders", Ind. Eng. Chem. Res., 49 (2010) 8532 - 8537