masters thesis knowledge management 2d shapes homework help dj dimos homework dissertation writing for undergraduates kinds of business report writing pay for someone to write your essay uk

Profil pracownika

Prof. dr hab. Piotr Warszyński

Pracownik IKiFP PAN od: 1986

Pokój: 223, 140 Kraków

Telefon: +48 12 6395 223, 121

E-mail: piotr.warszynski(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Symulacje metodą mechaniki i dynamiki molekularnej;
- Termodynamiczny opis adsorpcji surfaktantów na ciekłych granicach faz;
- Pomiary napięć powierzchniowych i międzyfazowych oraz kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli
- Pomiary statycznych i dynamicznych napięć powierzchniowych;
- Elipsometria obrazująca
- Pomiary adsorpcji polielektrolitów i enkapsulacji rdzeni koloidalnych;
- Osadzanie mikrokapsułek na powierzchniach homo- i heterogenicznych

Metodyka:

- Symulacje metodą mechaniki i dynamiki molekularnej;
- Termodynamiczny opis adsorpcji surfaktantów na ciekłych granicach faz;
- Pomiary napięć powierzchniowych i międzyfazowych oraz kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli
- Pomiary statycznych i dynamicznych napięć powierzchniowych;
- Elipsometria obrazująca
- Osadzanie mikrokapsułek na powierzchniach homo- i heterogenicznych

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2000) Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Tytuł pracy "Coupling of electric and hydrodynamic interactions in adsorption of colloidal particles"
- Doktorat (1988) Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Tytuł pracy "Transport cząstek koloidalnych w polu sił o losowej zależności od czasu"
- Magisterium (1982) Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Tytuł pracy: "Wpływ transportu jonów w licznikach proporcjonalnych promieniowania o niskim ciśnieniu mieszanki gazowej"

Staże zagraniczne

- 2006 Visiting Professor, University of Montpellier I, Francja, (4 miesiące).
- 2000/2001 Visiting Scientist, Max-Planck Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung, Poczdam, Niemcy (2 x 6 miesięcy)
- 1996/1997 Visiting Scientist, Max-Planck Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung, Berlin, Niemcy (2 x 6 miesięcy)
- 1990/1993 Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry, Pulp and Paper Research Centre, McGill University, Montreal, Canada, (3 lata, 11 miesięcy).
- 1989 Visiting Scientist, Kyushu University of Technology, Kitakyushu, Japonia, (trzy miesiące)
- 1988 Staż naukowy, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finlandia, (2 x dwa tygodnie).

2021

 • D. S. Kharitonov, A. A. Kasach, A. Gibala, M. Zimowska, I. I. Kurilo, A. Wrzesińska, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Anodic Electrodeposition of Chitosan–AgNP Composites Using In Situ Coordination with Copper Ions", Materials, 14 (2021) 1-12
 • M. Tsirigotis-Maniecka, L. Szyk-Warszynska, L. Maniecki, W. Szczesna, P. Warszynski, K. A.Wilk, "Tailoring the composition of hydrogel particles for the controlled delivery of phytopharmaceuticals", EUROPEAN POLYMER JOURNAL , 151 (2021) 110429
 • W. Szczesna,; M. Tsirigotis-Maniecka,; L. Szyk-Warszynska,; S. Balicki, P. Warszyński, K. A.Wilk, "Insight into multilayered alginate/chitosan microparticles for oral administration of large cranberry fruit extract ", EUROPEAN POLYMER JOURNAL , 160 (2021) 110771
 • M. Tsirigotis-Maniecka, L. Szyk-Warszyńska, Ł. Lamch, J. Weżgowiec, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Benefits of pH-responsive polyelectrolyte coatings for carboxymethyl cellulose-based microparticles in the controlled release of esculin ", Mat. Sci. Eng.C, 118 (2021) 111397

2020

 • M. Wlodek, A. Slastanova, L. J. Fox, N. Taylor, O. Bikondoa, M. Szuwarzynski, M. Kolasinska-Sojka, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Structural evolution of supported lipid bilayers intercalated with quantum dots", Journal of Colloid and Interface Science, 562 (2020) 409-417
 • Ł. Lamch, K. Witek, E. Jarek, E. Obłąk, P. Warszyński , K.A. Wilk , "New mild amphoteric sulfohydroxybetaine-type surfactants containing different labile spacers: Synthesis, surface properties and performance", J Colloid Interface Sci, 558 (2020) 220-229
 • A. Pajor‑Świerzy, R. Pawłowski, P. Warszyński, K. Szczepanowicz, "The conductive properties of ink coating based on Ni–Ag core–shell nanoparticles with the bimodal size distribution", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, (2020)

2019

 • •E. Santini, E. Jarek, F. Ravera, L. Ligierri, P. Warszynski, M. Krzan, „Surface properties and foamability of saponin and saponin-chitosan systems”, Coll. Surf. B, May 2019 DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.05.035
 • A. Pajor-Świerzy, D. Gaweł, E. Drzymała, R. Socha, M. Parlińska-Wojtan, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "The optimization of methods of synthesis of nickel-silver core-shell nanoparticles for conductive materials", Nanotechnology, (2019)
 • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, K. Szczepanowicz, L. Szyk-Warszyńska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński, "Nanocomposite multifunctional polyelectrolyte thin films with copper nanoparticles as the antimicrobial coatings", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181 (1) (2019) 112-118
 • A. Basta-Kaim, J. Ślusarczyk, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M. Leśkiewicz, M. Regulska, E. Trojan, W. Lasoń, "Protective effects of polydatin in free and nanocapsulated form on changes caused by lipopolysaccharide in hippocampal organotypic cultures", Pharmacological Reports, 71 (4) (2019) 603-613
 • A. Pajor-Świerzy, R. Socha, R. Pawłowski, P. Warszynski, K. Szczepanowicz, "Application of metallic inks based on nickel-silver core-shell nanoparticles for fabrication of conductive films", Nanotechnology , 30 (22) (2019) 225301
 • M. Szczęch, A. Karabasz, N. Łopuszyńska, M. Bzowska, W.P Węglarz, P. Warszyński, K. Szczepanowicz, "Gadolinium labeled polyelectrolyte nanocarriers for theranostic application", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , 183 (1) (2019) 110396
 • S. Łukasiewicz, A. Mikołajczyk, M. Szczęch, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M. Dziedzicka-Wasylewska, "Encapsulation of clozapine into polycaprolactone nanoparticles as a promising strategy of the novel nanoformulation of the active compound", J Nanopart Res, 21 (2019) 149
 • T. Kruk, R.P. Socha, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Flexible and ultrathin polyelectrolyte conducting coatings formed with reduced graphene oxide as a base for advanced new materials", Applied Surface Science, 484 (2019) 501-510

2018

 • K. Szczepanowicz, T. Kruk, W. Świątek, A.M. Bouzga, Ch.R. Simon, P. Warszyński, "Poly (l-glutamic acid)-g-poly (ethylene glycol) external layer in polyelectrolyte multilayer films: Characterization and resistance to serum protein adsorption", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 166 (2018) 295-302
 • M. Piotrowski, D. Jantas, M. Leśkiewicz, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, W. Lasoń, "Polyelectrolyte-coated nanocapsules containing cyclosporin A protect neuronal-like cells against oxidative stress-induced cell damage", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, (2018)
 • M. Tsirigotis-Maniecka, L. Szyk-Warszyńska, A. Michna, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Colloidal Characteristics and Functionality of Rationally Designed Esculin - Loaded Hydrogel Microcapsul", J. Colloid Interface Sci., 530 (2018) 444-458
 • M Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Szuwarzynski, S. Kereiche, L. Kovacik, L. Zhou, L. Islas, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Supported lipid bilayers with encapsulated quantum dots (QDs) via liposome fusion: effect of QD size on bilayer formation and structure", Nanoscale, 10 (2018) 17965-17974
 • E. Drzymala, G. Gruzel, A. Pajor-Swierzy, J. Depciuch, R. Socha, A. Kowal, P. Warszynski, M. Parlinska-Wojtan,, "Design and assembly of ternary Pt/Re/SnO2 NPs by controlling the zeta potential of individual Pt, Re, and SnO2 NPs", J. Nanopart. Res., 20 (2018) 144

2017

 • M. Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Wasilewska, O. Bikondoa, W.H. Briscoe, P. Warszynski, "Interfacial and structural characteristics of polyelectrolyte multilayers used as cushions for supported lipid bilayers", Soft Matter, 13 (2017) 7848-7855
 • K. Szczepanowicz, G. Para, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Co-adsorption of polyanions and esterquat surfactants; effect on formation and stability of micellar core nanocapsules", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 519 (2017) 117-124
 • K Podgórna, K Szczepanowicz, M Piotrowski, M Gajdošová, F Štěpánek, P Warszyński, "Gadolinium alginate nanogels for theranostic applications", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 153 (2017) 183-189
 • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, A. Karabasz, P. Warszynski, "Polyelectrolyte nanocapsules formed through layer by layer approach as an alternative camptothecin delivery system", FEBS JOURNAL, 284 (2017) 341-341
 • S. Łukasiewicz, E. Błasiak, K. Szczepanowicz, K. Guzik, M. Bzowska, P. Warszyński, M. Dziedzicka-Wasylewska, "The interaction of clozapine loaded nanocapsules with the hCMEC/D3 cells–In vitro model of blood brain barrier", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 159 (2017) 200-210
 • K. Szczepanowicz, P. Piechota, W.P. Węglarz, P. Warszyński, "Polyelectrolyte nanocapsules containing iron oxide nanoparticles as MRI detectable drug delivery system", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 532 (2017) 351-356
 • M. Szczęch, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, A. Kida, W. Lasoń, P. Warszyński, "Neuroprotective action of undecylenic acid (UDA) encapsulated into PCL nanocarriers", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 532 (2017) 41-47
 • M. Kolasinska-Sojka, M. Wlodek, M. Szuwarzynski, S. Kereiche, L. Kovacik, P. Warszynski, "Properties of POPC/POPE supported lipid bilayers modified with hydrophobic quantum dots on polyelectrolyte cushions", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 158 (2017) 667-674

2016

 • G. Para, J. Łuczyński, J. Palus, E. Jarek, K. A. Wilk, P. Warszyński, "Hydrolysis Driven Surface Activity of Esterquat Surfactants", Journal of Colloid and Interface Science, 465 (2016) 174–182
 • T. Kruk, K. Szczepanowicz, D. Kręgiel, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Nanostructured Multilayer Polyelectrolyte Films with Silver Nanoparticles as Antibacterial Coatings", Colloids Surf., B, 137 (2016) 158-66
 • S. Łukasiewicz, K. Szczepanowicz, K. Podgorna, E. Blasiak,N. Majeed, S. Ogren, W. Nowak, P. Warszynski, M. Dziedzicka-Wasylewska, "Encapsulation of Clozapine in polymeric nanocapsules and its biological effects", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 140 (2016) 342-52
 • M. Gackowski, E. Bielanska, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, M. Derewinski, "Deposition of Zeolite Nanoparticles Onto Porous Silica Monolith", Surface Innovations, 4(2) (2016) 88-101
 • E. Jarek, P. Warszynski, M. Krzan, "Influence of various electrolytes on bubble motion in ionic surfactant solutions", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 505 (2016) 171-178
 • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, T. Kruk, A. Karabasz, J. Bereta, P. Warszynski, "Pegylated polyelectrolyte nanoparticles containing Paclitaxel as a promising candidate for drug carriers for passive targeting", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 143 (2016) 463–471
 • J. Juhaniewicz, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, S. Sęk, "Interaction of Cecropin B with Zwitterionic and Negatively Charged Lipid Bilayers Immobilized at Gold Electrode Surface", Electrochim. Acta, 204 (2016) 206–217
 • J. Ślusarczyk, M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, M. Regulska, M. Leśkiewicz, P. Warszyński, B. Budziszewska, W. Lasoń, A. Basta-Kaim, "Nanocapsules with polyelectrolyte shell as a platform for 1,25-dihydroxyvitamin D3 neuroprotection: study in organotypic hippocampal slices", Neurotoxicity Research, (2016) 1-12
 • K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, J. Staroń, M. Leśkiewicz, M. Regulska, W. Lasoń, P. Warszyński, "Encapsulation of curcumin in polyelectrolyte nanocapsules and their neuroprotective activity", Nanotechnology, 27(35) (2016) 355101
 • K. Szczepanowicz, G. Para, K. A. Wilk, P. Warszyński, "Co-Adsorption of Polyanions and Esterquat Surfactants; Effect on Formation and Stability of Micellar Core Nanocapsules", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, (2016)
 • M.Kopeć, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, P. Nowak, "Liquid-core polyelectrolyte nanocapsules produced by membrane emulsification as carriers for corrosion inhibitors", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 510 (2016) 2-10
 • L. Cristofolini, K. Szczepanowicz, D. Orsi, T. Rimoldi, F. Albertini, P. Warszynski, "Hybrid polyelectrolyte/Fe3O4 nanocapsules for hyperthermia applications", ACS Appl. Mater. Interfaces, (2016)

2015

 • M. Elzbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, P. Nowak, P. Warszyński, "Comparison of permeability of poly(allylamine hydrochloride)/ andpoly(diallyldimethylammonium chloride)/poly(4-styrenesulfonate) multilayer films: Linear vs. exponential growth", Journal of Electroanalytical Chemistry, 738 (2015) 195-202
 • J. Zawała, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Theoretical and experimental studies of drop size in membrane emulsification - single pore studies of hydrodynamic detachment of droplets", Colloids Surf. A:, 470 (2015) 297–305
 • M. Kopeć, K. Szczepanowicz, G. Mordarski, K. Podgórna, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, T. Hack, "Self-healing epoxy coatings loaded with inhibitor-containing polyelectrolyte nanocapsules", Prog. Org. Coat., 84 (2015) 97–106
 • T. Kruk, K. Szczepanowicz, J. Stefańska, R. P. Socha, P. Warszyński, "Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse coppernanoparticles", Coll. Surf. B, 128 (2015) 17-22
 • M. Krzan, E. Jarek, P. Warszyński, E. Rogalska, "Effect of products of PLA2 catalyzed hydrolysis of DLPC on motion of rising bubbles", Colloids and Surf. B, 128 (2015) 261-267
 • W. Zieliński, K.A. Wilk, G. Para, E. Jarek, K. Ciszewski , J. Palus, P. Warszyński, "Synthesis, surface activity and antielectrostatic properties of new soft dichain cationic surfactants", Colloids and Surf. A, 480 (2015) 63-70
 • M. Piotrowski, D. Jantas, K. Szczepanowicz, S. Łukasiewicz, W. Lasoń, P. Warszyński, "Polyelectrolyte-coated nanocapsules containing undecylenic acid: synthesis, biocompatibility and neuroprotective properties", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, (2015)
 • M.Włodek, M.Kolasinska-Sojka, M.Szuwarzynski, S.Zapotoczny, P.Warszynski, "Formation and characterization of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)/(1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine) supported lipid bilayers on polyelectrolyte multilayer films", Thin Solid Films, 572 (2015) 1-7
 • M. Łapczyńska, M. Piotrowski, D. Jantas, P. Warszyński, K. Szczepanowic, "Synthesis of the PCL nanoparticles containing neuroprotectants as efficient (brain) drug delivery systems", FEBS Journal, 282 (2015) 182

2014

 • D.Wodka, R.P. Socha, E. Bielańska, M. Elżbieciak-Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, "Photocatalytic activity of titanium dioxide modified by Fe2O3 nanoparticles", Applied Surface Science, 319 (2014) 173-180
 • A. Kędra, R.P. Socha, M. Zimowska, P. Panek, L. Szyk-Warszyńska, M. Lipiński, P. Warszyński, "The Morphology and Optical Properties of Silicon Etched with Bimetallic Catalysts. Morfologia i Właściwości Optyczne Powierzchni Krzemu Trawionego z Użyciem Katalizatorów Bimetalicznych", Elektronika, 8 (2014) 64-66
 • M. Adamczak, A. Kupiec, E. Jarek, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Preparation of the squalene-based capsules by membrane emulsification method and polyelectrolyte multilayer adsorption", Colloids Surf. A, 462 (2014) 147-152
 • A.Pajor-Świerzy, M.Kolasińska-Sojka, P.Warszyński, "The electroactive multilayer films of polyelectrolytes and Prussian blue nanoparticles and their application for H2O2 sensors", Colloid and Polymer Science, 292 (2014) 455-465
 • A. Pajor-Świerzy, M. Kolasińska-Sojka, P. Warszyński, "Polyelectrolyte films with Prussian Blue nanoparticles and conductive polymers", Surface Innovations, 2 (2014) 184-193
 • E. Jamróz, G. Para, B. Jachimska, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, A. Para, "Albumin-furcellaran complexes as cores for nanoencapsulation", Colloids and Surfaces A, 441 (2014) 880-884
 • M. Plawecka, D. Snihirova, D. Martins, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M.F. Montemor, "Self healing ability of inhibitor-containing nanocapsules loaded in epoxy coatings applied on aluminium 5083 and galvanneal substrates", Electrochimica Acta, 140 (2014) 282–293
 • K. Szczepanowicz, K. Podgórna, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Formation of Oil Filled Nanocapsules with Silica Shells Modified by Sequential Adsorption of Polyelectrolytes", Colloids Surf., A, 441 (2014) 885–889
 • K. Szczepanowicz, U. Bazylińska, J. Pietkiewicz, L. Szyk-Warszyńska, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Biocompatible Long - Sustained Release Oil - Core Polyelectrolyte Nanocarriers: From Controlling Physical State and Stability to Biological Impact", Adv. Colloid Interface Sci., (2014)
 • A. Pajor–Świerzy, T. Kruk, P. Warszyński, "Enhancement of the electrocatalytic properties of Prussian Blue containing multilayer films formed by reduced graphene oxide", Colloids and Interface Science Communications, 1 (2014) 6-9
 • I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszynski, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "PROCESS AND SYSTEM FOR REMOVAL OF ORGANICS IN LIQUIDS", European Patent EP, 2 326 597 B1

2013

 • M. Adamczak, M. Krok, E. Pamuła, U. Posadowska, K. Szczepanowicz, J. Barbasz, P. Warszyński, "Linseed Oil Based Nanocapsules as Delivery System for Hydrophobic Quantum Dots", Colloids Surf., B, 110 (2013) 1-7
 • Z. Tabor, P. Nowak, M. Krzak, P. Warszyński, "Effective diffusivity in transient state", Journal of Chemical Physics, 139 (2013) 074903-1-8
 • M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Leśkiewicz, W. Lasoń, P. Warszyński, "Emulsion-core and polyelectrolyte-shell nanocapsules: biocompatibility and neuroprotection against SH-SY5Y cells", Journal of Nanoparticle Research, (2013)
 • M. Elżbieciak-Wodka, P. Warszyński, "Effect of deposition conditions on thickness and permeability of the multilayer films formed from natural polyelectrolytes", Electrochimica Acta, 104 (2013) 348-357
 • M. Kolasinska-Sojka, A. Pajor-Świerzy and P. Warszyński, "Electroactive properties of the multilayer films containing Prussian Blue nanoparticles", EDP sciences, MATEC Web of Conferences, 4 (2013) 01003
 • M. Adamczak, G. Para, C. Simon, P. Warszyński, "Natural oil nanoemulsions as cores for layer-by-layer encapsulation", Journal of Microencapsulation, 30 (2013) 479-489
 • A. Pajor-Świerzy, M. Kolasińska-Sojka, P. Warszyński, "Electroactive multilayer films of polyelectrolytes and Prussian Blue nanoparticles as a sensitive tool for H2O2 detection", “Proceedings of the ISD Workshops", 1 (2013) 1-4

2012

 • M. Adamczak , H.J. Hoel, G. Gaudernack, J. Barbasz, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Polyelectrolyte Multilayer Capsules with Quantum Dots for Biomedical Applications", Colloids Surf., B, 90 (2012) 211-216
 • Z. Tabor, M. Krzak, P. Nowak, P. Warszyński, "Water diffusion in polymer coatings containing water-trapping particles. Part 1. Finite difference-based simulations", Progress in Organic Coatings, 75(3) (2012) 200 - 206
 • M. Krzak, Z. Tabor, P. Nowak, P. Warszyński , A. Karatzas, I. A. Kartsonakis, G. C. Kordas, "Water diffusion in polymer coatings containing water-trapping particles. Part 2. Experimental verification of the mathematical model", Progress in Organic Coatings, 75(3) (2012) 207 - 214
 • R. Frackowiaka, G. Para, P. Warszynski, K. A. Wilk, "New environmental friendly dicephalic amine dichlorides: Nonequivalent Adsorption and Interactions with Model Polyelectrolyte", Colloids and Surfaces A, 413 (2012) 108– 114
 • K. Szczepanowicz, G. Para, A.M. Bouzga, C. Simon, J. Yang, P. Warszyński, "Hydrolysis of silica sources: APS and DTSACl in microencapsulation processes", Physicochem. Probl. Miner. Process., 48 (2012) 403−412
 • J. Dziedzic, P. Nowak, P. Warszyński, "Photocatalytic degradation of organic compounds enhanced by chemical oxidants", Elektronika, 6 (2012) 115 - 117

2011

 • U. Bazylinska, R. Skrzela, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, K. A. Wilk, "Novel approach to long sustained multilayer nanocapsules: influence of surfactant head groups and polyelectrolyte layer number on the release of hydrophobic compounds", Soft Matter, 7 (2011) 6113-6124
 • M. Elżbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, D. Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, "Transfer of electroactive agents of different molecular size through the polyelectrolyte membranes", Journal of Electroanalytical Chemistry, 661(1) (2011) 162–170
 • K. Wojciechowski, A. Bitner, P. Warszyński, M. Żubrowska, "The Hofmeister effect in zeta potentials of CTAB-stabilised toluene-in-water emulsions", and Surfaces A, 376 (2011) 122-126.
 • U. Bazylińska, R. Skrzela, M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Influence of dicephalic ionic surfactant interactions with oppositely charged polyelectrolyte upon the in vitro dye release from oil core nanocapsules", Bioelectrochemistry, (2011)
 • U. Bazylinska, P. Warszynski, K. A. Wilk, "Influence of pH upon in vitro Sustained Dye-Release from Oil-Core Nanocapsules with Multilayer Shells", Colloids&Surfaces A, (2011)
 • G. Para, A. Hamerska-Dudra, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Mechanism of Cationic Surfactant Adsorption – Effect of Molecular Structure and Multiple Charge", Colloids and Surfaces A, 383 (2011) 67-72

2010

 • M.Elżbieciak, D.Wodka, S.Zapotoczny, P.Nowak, P.Warszyński, "Characteristics of Model Polyelectrolyte Multilayer Films Containing Laponite Clay Nanoparticles", Langmuir, 26 (1) (2010) 277-283
 • B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, Z. Adamczyk, "Conformations of Poly(allylamine hydrochloride) in Electrolyte Solutions: Experimental Measurements and Theoretical Modeling", Colloids Surf. A, 355(1-3) (2010) 7-15
 • E.Jarek, T.Jasiński, W.Barzyk, P.Warszyński, "The pH Regulated Surface Activity of Alkanoic Acids", Colloids Surf. A, 354 (2010) 188-196
 • K. Szczepanowicz, J. Stefańska, R. P. Socha, P. Warszyński, "Preparation of silver nanoparticles via chemical reduction and their antimicrobial activity.", Physicochem. Probl. Miner. Process, 45 (2010) 85-98
 • D. Wodka, E. Bielańska, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, "Influence of the decomposed substratem on the photocatalytic activity of the titanium dioxide modified by silver nanoparticles", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 45 (2010) 99-112
 • D. Wodka, E. Bielanska, R.P. Socha, M. Elżbieciak-Wodka, J. Gurgul, P. Nowak, P. Warszyński, I. Kumakiri, "Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide Modified by Silver Nanoparticles", ACS Applied Materials and Interfaces, 2(7) (2010) 1945-1953
 • K. Szczepanowicz, D. Dronka-Góra, G. Para, P. Warszyński, "Encapsulation of liquid cores by layer-by-layer adsorption of polyelectrolytes", J. of Microencapsulation, 27(3) (2010) 198-204
 • K. Wojciechowski, M. Kucharek, W. Wróblewski and P. Warszyński, "On the origin of the Hofmeister effect in anion-selective potentiometric electrodes with tetraalkylammonium salts", Journal of Electroanalytical Chemistry, 638 (2) (2010) 204-211
 • L. Szyk-Warszyńska, A. Trybala, P. Warszyński, "Deposition of Latex Particles Encapsulated in Polyelectrolyte Shells at Heterogeneous Metal Surfaces Modified by Multilayer Films", Appl. Surf. Sci., 256(17) (2010) 5388-5394
 • Z. Adamczyk, K. Sadlej, E. Wajnryb, M.L. Ekiel-Jezewska, P. Warszyński, "Hydrodynamic Radii and Diffusion Coefficients of Particle Aggregates Derived from the Bead Model", J. Colloid Interface Sci., 347 (2) (2010) 192-201
 • G. Para, A. Hamerska-Dudra, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Surface activity of cationic surfactants; influence of molecular structure", Colloids and Surfaces A, 365 (2010) 215–221
 • K. Szczepanowicz, H. J. Hoel, L. Szyk-Warszynska, E. Bielańska, A. M. Bouzga, G. Gaudernack, C. Simon, P. Warszynski, "Formation of Biocompatible Nanocapsules with Emulsion Core and Pegylated Shell by Polyelectrolyte Multilayer Adsorption", Langmuir, 26 (15) (2010) 12592–12597
 • J. Dziedzic, D. Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, C. Simon, I. Kumakiri, "Photocatalytic degradation of the humic species as a method of their removal from water – comparison of UV and artificial sunlight (ASL) irradiation efficiency", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 45 (2010) 15-28
 • I. Kumakiri, C. Simon, K. Szczepanowicz, D. Wodka, P. Nowak, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Removal of Natural Organic Matter from Potable Water Using Photo-Catalytic Membrane Reactor", Physicochem. Probl. Mi., 45 (2010) 73-84
 • R. Skrzela, G. Para, P. Warszyński, K. A. Wilk, "Experimental and Theoretical Approach to Nonequivalent Adsorption of Novel Dicephalic Ammonium Surfactants at the Air/Solution Interface", J. Phys. Chem. B, 114 (2010) 10471–10480
 • O. J. Romieu, L. Zimányi, P. Warszyński, B. Levallois, F. J. Cuisinier, D. Deville de Périère and B. Jacquot, "Modeling colorant leakage techniques: Application to endodontics", Dental Materials, 26(9) (2010) 881-890

2009

 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, M. Wasilewska, "Structure of Poly(sodium 4-styrenesulfonate((PSS) in Electrolyte Solutions: Theoretical Modeling and Measurements", Colloids Surf., A, 343 (2009) 96-103
 • Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Collection of Papers Presented at the 22nd ECIS Conference, Krakow, Poland, August 31- September 5, 2008", Colloids Surf. A, 343 (2009) 1-2
 • M.Elżbieciak, M.Kolasińska, S.Zapotoczny, R.Krastev, M.Nowakowska, P.Warszyński, "Nonlinear Growth of Multilayer Films Formed from Weak Polyelectrolytes", Colloids Surf. A, 343 (2009) 89-95
 • M.Elżbieciak, S.Zapotoczny, P.Nowak, R.Krastev, M.Nowakowska, P.Warszyński, "Influence of pH on the Structure of Multilayer Films Composed of Strong and Weak Polyelectrolytes", Langmuir, 25 (2009) 3255-3259
 • M.Kolasińska, R.Krastev, Th.Gutberlet, P.Warszyński "Layer-by-layer Deposition of Polyelectrolytes. Dipping versus Spraying", Langmuir, 25 (2009) 1224-1232
 • K.Szczepanowicz, D.Dronka-Góra, G.Para, A.M.Bouzga, C.Simon, Juan Yang, P.Warszyński, "Chloroform Emulsions Containing TEOS, APS and DTSACl as Cores for Microencapsulation", Procedia Chem., 1 (2009) 1576-1583
 • L. Szyk-Warszyńska, C. Gergely, E. Jarek, F. Cuisinier, R.P. Socha, P. Warszyński, "Calcium Uptake by Casein Embedded in Polyelectrolyte Multilaye", Colloids Surf. A, 343 (2009) 118-126
 • A. Trybała, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "The Effect of Anchoring PEI Layer on Build-up of Polyelectrolyte Multilayer Films at Homogeneous and Heterogeneous Surfaces", Colloids Surf., A, 343 (2009) 127-132
 • K.Wojciechowski, M.Kucharek, W.Wróblewski, P.Warszyński "The Double Layer Potentials at the Toluene-aqueous Interface in the Presence of CTAB/NaBr. Implications for Ion-Selective Electrodes", Colloids Surf. A, 343 (2009) 83-88
 • I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszyński, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "Process and system for removal of organics in liquids", World Intellectual Property Organization, International Patent Application PCT/NO2009/000291 (2009.08.18)

2008

 • M.Elżbieciak, M.Kolasińska, P.Warszyński "Characteristic of Polyelectrolyte Multilayers: the Effect of Polyion Charge on Thickness and Wetting Properties", Colloids Surf. A, 321 (2008) 258-261
 • M.Kolasińska, M.Zembala, M.Krasowska, P.Warszyński "Probing of Polyelectrolyte Monolayers by Zeta Potential and Wettability Measurements", J. Colloid Interface Sci., 326 (2008) 301-304
 • J.Węgrzyńska, G.Para, J.Chlebicki, P.Warszyński, K.A.Wilk "The Adsorption of Multiple Ammonium Salts at the Air Solution Interface", Langmuir, 24 (2008) 3171-3180
 • M.Kolasińska, R.Krastev, T.Gutberlet, P.Warszyński "Swelling and Water Uptake of PAH/PSS Polyelectrolyte Multilayers", in: "Surface and Interfacial Forces - from Fundamentals to Applications" (G.K.Auernhammer et al., Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, p.30-38 [ISBN 978-3-540-68018-5]
 • R. Bredesen, C. Simon, Y. Juan, I. Kumakiri, P. Nowak, P. Warszyński, "Fremgangsmate og system for fjerning av organisk materiale i vaesker (Process and system for removal of organics in liquids)", Norwegian Patent Application 328918 B1 (2008.08.18)

2007

 • Z. Adamczyk, M. Zembala, M. Kolasińska, P. Warszyński, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica and Oxidized Titanium by Streaming Potential and Wetting Angle Measurements", Colloids Surf. A, 302 (2007) 455-460
 • M. Kolasińska, R. Krastev, P. Warszyński "Characteristics of Polyelectrolyte Multilayers; Effect of PEI Anchoring Layer and Post-treatment after Deposition", J. Colloid Interface Sci., 305 (2007) 46-56
 • M. Krasowska, M. Kolasińska, P. Warszyński, K. Małysa "Influence of Polyelectrolyte Layers Deposited on Mica Surface on Wetting and Bubble Attachment", J. Phys. Chem. C, 111 (2007) 5743-5749
 • G. Para, P. Warszyński "Cationic Surfactant Adsorption in the Presence of Divalent Ions", Colloids Surf. A, 300 (2007) 346-352
 • M. Elżbieciak, M.Kolasińska, P.Warszyński, "Effect of polyion charge on thickness and wetting properties of polyelectrolyte multilayers", Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice, (2007) 223-226

2006

 • Z. Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, "Structure of Poly(acrylic)acid in Electrolyte Solutions Determined from Simulations and Viscosity Measurements", J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 22426-22435
 • E. Jared, P. Wydro, P. Warszyński, M. Paluch "Surface Properties of Mixtures of Surface-active Sugar Derivatives with Ionic Surfactants: Theoretical and Experimental Investigations", J. Colloid Interface Sci., 293 (2006) 194-202
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "The Hofmeister Effect in Adsorption of Cationic Surfactants - Theoretical Description and Experimental Results", Adv.Colloid Interface Sci.,122 (2006) 39-55

2005

 • M. Kolasińska, P. Warszyński "Effect of Support Material and Conditioning on Wettability of PAH/PSS Multilayer Films", Bioelectrochem., 66 (2005) 65-70
 • M. Kolasińska, P. Warszyński "The Effect of the Nature of Polyions and Treatment after Deposition on Wetting Characteristics of Polyelectrolyte Multilayers", Appl. Surface Sci., 252 (2005) 759-765
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "The Surface Tension of Aqueous Solution of Cetyltrimethylammonium Cationic Surfactants in Presence of Bromide and Chloride Counterions", Colloid Surf. A, 261 (2005) 65-73

2004

 • Z. Adamczyk, M. Zembala, P. Warszyński, B. Jachimska, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers by Streaming Potential Method", Langmuir, 20 (2004) 10517-10525
 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica by the Streaming Potential Method", Langmuir, 20 (2004) 10517-10525
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, M. Kolasińska, "Nowa Metoda Charakterytyki Biokompatybilnych Warstewek Polimeycznych na Powierzchniach Stałych", Działalność Naukowa PAN, 18 (2004) 80-82
 • P.Warszyński "Preface", in: "Bulletin of CatColl Centre of Excellence, CatColl in Progress, Lecture Notes 2" (ed. L.Szyk-Warszyńska), IKiFP PAN, Kraków 2004, p.4 [ISBN 83-920331-1-6]

2003

 • Z. Adamczyk, G. Para, W. Piasecki, P.L. Nielsen, P. Nowak, P. Warszyński, "Interactions of Aqueous Drops in Dielectric Liquid with Electrodes", Bull. Pol. Acad. Sci., 51 (2003) 423-434
 • G. Carlsson, P. Warszyński, J. van Stam, "Dynamic Fluorescence Microscopy as a Feasible Technique for Estimating the Diffusion Coefficients of Small Particles in the Presence of Additives", J. Colloid Interface Sci., 267 (2003) 500-508
 • C. Filiatre, C. Pignolet, A. Foissy, M. Zembala, P. Warszyński "Electrodeposition of Particles at Nickel Electrode Surface in a Laminar Flow Cell", Colloids Surf. A, 222 (2003), 55-63
 • M. Lehocky, L. Lapcik, Jr, M. C. Nieves, T. Trindade, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, D. Hui "Deposition/Detachment of Particles on Plasma Treated Polimer Surfaces", Mater. Sci. Forum, 426-432 (2003) 2533-2538
 • K. Małysa, S. Ng, P. Warszyński, "Solids and Gas Contents in Flotation Aggregates as Determined from Differences between Velocities of the Aggregates and Empty Bubbles", Bull. Pol. Acad. Sci., Chem., 51 (2003) 115-126
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Z. Adamczyk "Effect of Electrolytes on Surface Tension of Ionic Surfactant solutions", Colloids Surf. A., 222 (2003), 213-222
 • P. Warszyński, G. Papastavrou, K.-D. Wantke, H. Möhwald "Interpretation of Adhesion Force between Self-assembled Monolayers Measured by Chemical Force Microscopy", Colloids Surf. A, 214 (2003) 61
 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Streaming Potential of Mica Covered by Latex Particles", Colloids Surf., A, 222 (2003) 329-339
 • M. Kolasińska, P. Warszyński, "Wettability of PAH/PSS Polyelectrolyte Multilayer Films on Different Support Materials", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1149
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "Influence of Different Electrolytes on Ionic Surfactant Adsorption", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1149
 • P. Warszyński "Preface to 'Bulletin of "CatColl" Centre - "Current Trends in Molecular Catalysis and Colloid Science" - Lecture Notes 1', (ed. L. Szyk-Warszyńska), IKiFP PAN, Kraków 2003, p.4 (ISBN 83-907325-7-2)

2002

 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Warszyński,, "Deposition of Particles in the Impinging-Jet Cell for the High Coverage Regime", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 244-254
 • K.Lunkenheimer, A.Laschewsky, P.Warszyński, R.Hirte, "On the Adsorption Behavior of Soluble Surface Chemically Pure Hemicyanine Dyes at the Air/Water Interface", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 260-267
 • A.Van der Heyden, J.-B. Regnouf-de-Vains, P.Warszyński, J.-O.Dalbavie, A.Żywociński, E.Rogalska, "Probing Inter- and Intramolecular Interactions of Six New p-tert-Butylcalix[4]arene-Based Bipyridyl Podands with Langmiur Monolayers", Langmuir, 18 (2002) 8854-8861
 • P.Warszyński, B.Jachimska, "Conformations of Hydrophobic Chains at Liquid/Gas Interface and Their Implications on Surfactant Adsorption", Physicochem. Problems Mineral Process., 36 (2002)21-38

2001

 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Particle Adsorption Determined by the Streaming Potential Method", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA, vol LVI, 16, (2001) 242-262