doctor essay i want why aol homework help jr homework helpful or not custom dissertation writing services gumtree pdf research paper

Profil pracownika

Dr hab. Marta Kolasińska-Sojka

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

adiunkt

Pokój: 133

Telefon: +48 12 6395 128

E-mail: marta.kolasinska-sojka(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Adsorpcja makromolekuł na powierzchniach makroskopowych
- Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe i kompozytowe: struktura, właściwości i funkcjonalność
- Samo-organizujące się struktury lipidowe

Metodyka:

- Elipsometria obrazująca
- Pomiary zwilżalności metodą analizy kształtu kropli
- Badanie adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej
- Spektrofluorymetria
- Reflektometria rentgenowska i neutronów

Dalsze informacje:

- Doktorat (2006) Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, "Interfacial and electric properties of multilayer films of selected polyelectrolytes formed at macroscopic surfaces" (Własności powierzchniowe i elektryczne wielowarstw polielektrolitowych tworzonych na powierzchniach makroskopowych)
- Magisterium (2002) Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, "Optymalizacja procesu ekstrakcji przyspieszonej rozpuszczalnikiem rutyny i izokwercetyny z kwiatów i owoców Sambucus Nigra L."

Staże zagraniczne

- 2007-2009 stypendium podoktorskie: Max Planck Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Golm/Potsdam, Niemcy w tym: 01.01.2008 - 30.06.2009 - stypendium podoktorskie Fundacji Humboldta
- 2004-2006 (łącznie 2 miesiące) projekty badawcze: Max Planck Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Golm/Potsdam, Niemcy
- 2004-2006 (łącznie miesiąc) projekty badawcze Hahn Meitner Institut, Berlin, Niemcy
- 13-20.11.2005 projekt badawczy, Paul Scherrer Institut, Villigen, Szwajcaria

2020

 • M. Wlodek, A. Slastanova, L. J. Fox, N. Taylor, O. Bikondoa, M. Szuwarzynski, M. Kolasinska-Sojka, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Structural evolution of supported lipid bilayers intercalated with quantum dots", Journal of Colloid and Interface Science, 562 (2020) 409-417

2018

 • M Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Szuwarzynski, S. Kereiche, L. Kovacik, L. Zhou, L. Islas, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Supported lipid bilayers with encapsulated quantum dots (QDs) via liposome fusion: effect of QD size on bilayer formation and structure", Nanoscale, 10 (2018) 17965-17974

2017

 • M. Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Wasilewska, O. Bikondoa, W.H. Briscoe, P. Warszynski, "Interfacial and structural characteristics of polyelectrolyte multilayers used as cushions for supported lipid bilayers", Soft Matter, 13 (2017) 7848-7855
 • M. Kolasinska-Sojka, M. Wlodek, M. Szuwarzynski, S. Kereiche, L. Kovacik, P. Warszynski, "Properties of POPC/POPE supported lipid bilayers modified with hydrophobic quantum dots on polyelectrolyte cushions", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 158 (2017) 667-674

2015

 • M. Elzbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, P. Nowak, P. Warszyński, "Comparison of permeability of poly(allylamine hydrochloride)/ andpoly(diallyldimethylammonium chloride)/poly(4-styrenesulfonate) multilayer films: Linear vs. exponential growth", Journal of Electroanalytical Chemistry, 738 (2015) 195-202
 • M.Włodek, M.Kolasinska-Sojka, M.Szuwarzynski, S.Zapotoczny, P.Warszynski, "Formation and characterization of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)/(1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine) supported lipid bilayers on polyelectrolyte multilayer films", Thin Solid Films, 572 (2015) 1-7
 • M.Włodek, M.Szuwarzynski, M.Kolasinska-Sojka, "Effect of support material and deposition conditions on the formation of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine lipid bilayers", Langmuir, 31 (2015) 10484-10492

2014

 • A.Pajor-Świerzy, M.Kolasińska-Sojka, P.Warszyński, "The electroactive multilayer films of polyelectrolytes and Prussian blue nanoparticles and their application for H2O2 sensors", Colloid and Polymer Science, 292 (2014) 455-465
 • A. Pajor-Świerzy, M. Kolasińska-Sojka, P. Warszyński, "Polyelectrolyte films with Prussian Blue nanoparticles and conductive polymers", Surface Innovations, 2 (2014) 184-193

2013

 • M. Kolasinska-Sojka, A. Pajor-Świerzy and P. Warszyński, "Electroactive properties of the multilayer films containing Prussian Blue nanoparticles", EDP sciences, MATEC Web of Conferences, 4 (2013) 01003
 • A. Pajor-Świerzy, M. Kolasińska-Sojka, P. Warszyński, "Electroactive multilayer films of polyelectrolytes and Prussian Blue nanoparticles as a sensitive tool for H2O2 detection", “Proceedings of the ISD Workshops", 1 (2013) 1-4

2011

 • M. Elżbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, D. Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, "Transfer of electroactive agents of different molecular size through the polyelectrolyte membranes", Journal of Electroanalytical Chemistry, 661(1) (2011) 162–170

2009

 • M.Elżbieciak, M.Kolasińska, S.Zapotoczny, R.Krastev, M.Nowakowska, P.Warszyński, "Nonlinear Growth of Multilayer Films Formed from Weak Polyelectrolytes", Colloids Surf. A, 343 (2009) 89-95
 • M.Kolasińska, R.Krastev, Th.Gutberlet, P.Warszyński "Layer-by-layer Deposition of Polyelectrolytes. Dipping versus Spraying", Langmuir, 25 (2009) 1224-1232
 • M.Kolasinska, T.Gutberlet, R.Krastev, "Ordering of Fe3O4 nanoparticles in polyelectrolyte multilayer films", Langmuir, 25 (2009) 10292-10297

2008

 • M.Elżbieciak, M.Kolasińska, P.Warszyński "Characteristic of Polyelectrolyte Multilayers: the Effect of Polyion Charge on Thickness and Wetting Properties", Colloids Surf. A, 321 (2008) 258-261
 • M.Kolasińska, M.Zembala, M.Krasowska, P.Warszyński "Probing of Polyelectrolyte Monolayers by Zeta Potential and Wettability Measurements", J. Colloid Interface Sci., 326 (2008) 301-304
 • M.Kolasińska, R.Krastev, T.Gutberlet, P.Warszyński "Swelling and Water Uptake of PAH/PSS Polyelectrolyte Multilayers", in: "Surface and Interfacial Forces - from Fundamentals to Applications" (G.K.Auernhammer et al., Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, p.30-38 [ISBN 978-3-540-68018-5]

2007

 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, M. Kolasińska, "Modeling Self - Assembling of Colloid Particles in Multilayered Structures", Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5776-5780
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, M. Kolasińska, P. Warszyński, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica and Oxidized Titanium by Streaming Potential and Wetting Angle Measurements", Colloids Surf. A, 302 (2007) 455-460
 • M. Kolasińska, R. Krastev, P. Warszyński "Characteristics of Polyelectrolyte Multilayers; Effect of PEI Anchoring Layer and Post-treatment after Deposition", J. Colloid Interface Sci., 305 (2007) 46-56
 • M. Krasowska, M. Kolasińska, P. Warszyński, K. Małysa "Influence of Polyelectrolyte Layers Deposited on Mica Surface on Wetting and Bubble Attachment", J. Phys. Chem. C, 111 (2007) 5743-5749
 • M. Elżbieciak, M.Kolasińska, P.Warszyński, "Effect of polyion charge on thickness and wetting properties of polyelectrolyte multilayers", Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice, (2007) 223-226

2005

 • M. Kolasińska, P. Warszyński "Effect of Support Material and Conditioning on Wettability of PAH/PSS Multilayer Films", Bioelectrochem., 66 (2005) 65-70
 • M. Kolasińska, P. Warszyński "The Effect of the Nature of Polyions and Treatment after Deposition on Wetting Characteristics of Polyelectrolyte Multilayers", Appl. Surface Sci., 252 (2005) 759-765

2004

 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, M. Kolasińska, "Structure of Colloid Silica Determined by Viscosity Measurements", J.Colloids Interface Sci., 273 (2004) 668-674
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, M. Kolasińska, "Nowa Metoda Charakterytyki Biokompatybilnych Warstewek Polimeycznych na Powierzchniach Stałych", Działalność Naukowa PAN, 18 (2004) 80-82

2003

 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, M. Kolasińska, A. Karwiński, "Electroviscous Effects in Nanosized Colloid Silica Suspensions", Bull. Pol. Acac. Sci. Chem., 51 (2003) 416-422
 • M. Kolasińska, P. Warszyński, "Wettability of PAH/PSS Polyelectrolyte Multilayer Films on Different Support Materials", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1149