group service projects religious education homework help cheap it resume writing aspects of business plan custom admissions essays uk review king lear essay help dissertation research writing construction students 2nd edition college essay rater

Profil pracownika

Dr hab. Paweł Weroński prof. IKiFP PAN

Pracownik IKiFP PAN od: 1992

Pokój: 135

Telefon: +48 12 6395 126

http://www.cyf-kr.edu.pl/~ncwerons/

E-mail: pawel.weronski(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Adsorpcja cząstek koloidalnych i protein
- Oddziaływanie cząstek koloidalnych
- Transport w układach dyspersyjnych i ośrodkach porowatych
- Mechanika statystyczna koloidów
- Spektroskopowe metody charakteryzacji koloidów
- Samoorganizujące się nanostruktury
- Błony komórkowe i kwasy nukleinowe
- Wiązania wodorowe i oddziaływania hydrofobowe
- Sztuczne życie

Metodyka:

- Symulacje Monte Carlo
- Dynamika molekularna
- Dynamika brownowska
- Równania różniczkowe typu "stiff"
- Modelowanie wieloskalowe

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2008) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł pracy: Nieodwracalna adsorpcja cząstek koloidalnych na powierzchniach niejednorodnych.
- Doktorat (2000) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł pracy: Nieodwracalna adsorpcja cząstek anizotropowych na powierzchniach jednorodnych.
- Magisterium (1989) Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu, Tytuł pracy: Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przewodnictwo elektryczne kryształu LiK4H3(SO4)4.

Staże zagraniczne

- 2005-2007 Staż podoktorski na Wydziale Teoretycznym i w Centrum Studiów Nieliniowych w Narodowym Laboratorium w Los Alamos, NM, USA
- 2001-2003 Staż podoktorski na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Yale w New Haven, CT, USA
- Wrzesień 1997 Wydział Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu w Groningen, Holandia, i Instytut Charles Sadron, Strasbourg, Francja
- Czerwiec 1994 Wydział Chemii Analitycznej Uniwersytetu w Barcelonie, Hiszpania (Projekt Tempus)
- Marzec 1993 Instytut Spektrochemii i Spektroskopii Stosowanej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu w Dortmundzie, Niemcy (Projekt Tempus)

2018

 • P. Weroński, "Roughness of Surface Decorated with Randomly Distributed Pillars", Sci. Rep., 8 (2018) 16045

2016

 • P. Batys, P. Weroński, M. Nosek, "Wet Formation and Structural Characterization of Quasi - Hexagonal Monolayers", J. Colloid Interface Sci., 461 (2016) 211-214
 • M. Skoczek, M. Nosek, P. Weroński, "Voltammetric Monitoring of Prostasome Aggregation and Self - Fusion", Electrochim. Acta, 190 (2016) 1078-1086
 • P. Batys, P. Weroński, M. Nosek, M. Skoczek, "Effective Diffusivity of Colloidal Particle Multilayers", Colloids Surf., A, 510 (2016) 176-182

2015

 • P. Batys, M. Nosek, P. Weroński, "Structure Analysis of Layer - by - Layer Multilayer Films of Colloidal Particles", Appl. Surf. Sci., 332 (2015) 318-327
 • P. Batys, M. Nosek, M. Skoczek, P. Weroński, "Synthesis and Quantitative Characterization of Non - Conductive Colloidal Particle Multilayers", Electrochim. Acta, 164 (2015) 71-80

2014

 • M. Nosek , P. Batys, M. Skoczek, P. Weroński, "Cyclic Voltammetry Characterization of Microparticle Monolayers", Electrochim. Acta, 133 (2014) 241-246
 • P. Batys, P. Weroński, "Porosity and Tortuosity of Layer-by-Layer Assemblies of Spherical Particles", Model. Simul. Mater. Sci., 22 (2014) 065017

2013

 • P. Weroński, M. Nosek, P. Batys, "Limiting diffusion current at rotating disk electrode with dense particle layer", J. Chem. Phys., 139 (2013) 124705
 • M. Nosek, P. Weroński, P. Nowak, J. Barbasz, "Corrigendum to “Voltammetric studies of colloidal particle monolayer on a gold rotating disk electrode” [Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 403 (2012) 62–68]", Colloids Surf., A, 429 (2013) 159-161

2012

 • M. Nosek, P. Weroński, P. Nowak, J. Barbasz, "Voltammetric Studies of Colloidal Particle Monolayer on a Gold Rotating Disk Electrode", Colloids Surf., A, 403 (2012) 62-68
 • P. Batys, P. Weroński, "Modeling of LbL Multilayers with Controlled Thickness, Roughness and Specific Surface Area", J. Chem. Phys, 137 (2012) 214706

2008

 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, "Formation of Multilayered Structures in the Layer by Layer Deposition of Colloid Particles", J. Colloid Interface Sci., 317 (2008) 1-10
 • P. Weroński, M. Elimelech, "Novel Numerical Method for Calculating Initial Flux of Colloid Particle Adsorption Through an Energy Barrier", J. Colloid Interface Sci., 319 (2008) 406-415
 • P. Weroński, Y. Jiang, S. Rasmussen, "Application of Molecular Dynamics Computer Simulations in the Design of a Minimal Self-Replicating Molecular Machine", Complexity, 13 (2008) 10-17
 • Y. Jiang, B. Travis, C. Knutson, J. Zhang, P. Weroński, "Numerical Methods for Protocell Simulations", in: "Protocells: Bridging Nonliving and Living Matter" (S.Rasmussen et al., Eds.), (2008) 125-155
 • S.Rasmussen, J.Bailey, J.Boncella, L.Chen, G.Collis, S.Colgate, M.DeClue, H.Fellermann, G.Goranovic, Y.Jiang, C.Knutson, P.A.Monnard, F.Mouffouk, P.Nielsen, A.Sen, A.Shreve, A.Tamulis, B.Travis, P.Weroński, J.Zhang, X.Zhou, H.Ziock, W.Woodruff, "Assembly of a Minimal Protocell", in: "Protocells: Bridging Nonliving and Living Matter" (S.Rasmussen et al., Eds.), (2008) 407-431

2007

 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, M. Kolasińska, "Modeling Self - Assembling of Colloid Particles in Multilayered Structures", Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5776-5780
 • J. de Kerchove, P. Weroński, M. Elimelech "Deposition of Bacteria (Pseudomonas Aeruginosa) on "Soft" Polyelectrolyte Layer: Measurements and Model Predictions", Langmuir, 23 (2007) 12301-12308
 • P. Weroński "Effect of Electrostatic Interaction on Deposition of Colloid on Partially Covered Surfaces. I. Model Formulation", Colloids Surf. A, 294 (2007) 254-266
 • P. Weroński "Effect of Electrostatic Interaction on Deposition of Colloid on Partially Covered Surfaces. II. Results of Computer Simulations", Colloids Surf. A, 294 (2007) 267-279 P. Weroński, Z. Jiang, S. Rasmussen "Molecular Dynamics Study of Small PNA Molecules in Lipid-Water System", Biophys. J., 92 (2007) 3081-3091
 • P. Weroński, "Effect of Electrostatic Interaction on Deposition of Colloid on Partially Covered Surfaces", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)
 • P. Weroński, Y. Jiang, S. Rasmussen, "Calculating Energy of Hydrogen Bonds Formed Between Peptide Nucleic Acid and Lipid Bilayer", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)
 • P. Weroński, "A Lifelike Machine", Los Alamos Science and Technology Magazine, (2007) 1663
 • P. Weroński, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Molecular Dynamics Simulations of Micellar Dynamics and Stability", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)

2006

 • P. A. Monnard, J. Bailey, J. Boncella, L. Chen, G. Collis, S. Colgate, M. DeClue, H. Fellerman, G. Goranovic, Y. Jiang, C. Knutson, F. Mouffouk, P. Nielsen, A. Sen, A. Shreve, A. Tamulis, B. Travis, P. Weroński, W. Woodruff, J. Zhang, X. Zhou, H. Ziock, S. Rasmussen "Assembly of a Simple Self-replicating Molecular Aggregate", Astrobiology, 6 (2006) 228

2005

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, P. Weroński, "Surface Clusters of Colloid Particles Produced by deposition on Sites", Langmuir, 21 (2005) 8952-8959
 • P. Weroński, "Application of the Extended RSA Models in Studies of Particle Deposition at Partially Covered Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 118 (2005) 1-24

2004

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, P. Weroński, "Irrevesible Adsorption of Particles at Random-Site Surfaces", J. Chem. Phys., 120 (2004) 11155-11162
 • Z. Adamczyk, B. Siwek K. Jaszczółt, P. Weroński, "Deposition of Latex Particles at Heterogenous Surfaces", Colloids Surf. A., 249 (2004) 95-98

2003

 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Weroński, K. Jaszczółt "Particle Deposition at Electrostatically Heterogeneous Surfaces", Colloids Surf. A, 222 (2003) 15-25
 • P. Weroński, "Kinetics of Random Sequential Adsorption of Interacting Particles on Partially Covered Surfaces", Bull. Pol. Acad. Sci. Chem., 51 (2003) 221-239
 • P. Weroński, J. Y. Walz, "An Approximate Method for Calculating Depletion and Structural Interactions between Colloidal Particles", J. Colloid Interface Sci., 263 (2003) 327-332
 • P. Weroński, J. Y. Walz, M. Elimelech. "Effect of Depletion Interaction on Transport of Colloidal Particles in Porous Media", J. Colloid Interface Sci., 262 (2003), 372-383

2002

 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Colloid Particles at Heterogeneous Surfaces", Appl. Surf. Sci., 196 (2002) 250-263
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Particle Adsorption under Irreversible Conditions: Kinetics and Jamming Coverage", Colloids Surf., A, 208 (2002) 29-40
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Hard Spheres at Random Site (Heterogeneous) Surfaces", J. Chem. Phys., 116 (2002) 4665-4672
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Colloid Particle Adsorption at Random Site (Heterogeneous) Surfaces", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 67-75
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Colloids and Proteins at Heterogeneous Surfaces", Bull. Pol. Acad. Sci., Chem., 50 (2002) 175-187
 • M. Piech, P. Weroński, X. Wu, J.Y. Walz, "Prediction and Measurement of the Interparticle Depletion Interaction Next to a Flat Wall", J. Colloid Interface Sci., 247 (2002) 327-341