dracula homework help business plan writing service international research paper thesis for the help need help with homework online how to write a problem statement for a research proposal phd thesis autobiography

Profil pracownika

Dr Dorota Duraczyńska

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 034, 039

Telefon: +48 12 6395 147, 204

E-mail: dorota.duraczynska(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza katalizatorów heterogenicznych zawierających nanocząstki rutenowe osadzone na nośnikach mezoporowatych i polimerowych
- Charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych materiałów
- Badania aktywności katalitycznej w reakcjach uwodornienia grupy C=O (ketony) i C=C

Metodyka:

- Stosowane metody badawcze do charakterystyki fizykochemicznej badanych materiałów: proszkowa dyfraktometria rentgenowska (XRD), pomiary powierzchni właściwej oraz dystrybucji porów, spektroskopia UV-Vis, analiza termiczna TG/TDG/DTA, spektroskopia w podczerwieni (FTIR), spektroskopia fotoelektronów (XPS), spektroskopia NMR, skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa (HRTEM).
- Badania katalityczne: chromatografia gazowa (GC), niskociśnieniowy reaktor katalityczny firmy PARR serii 5100.

Dalsze informacje:

- Doktorat (2005) University of Nevada, Reno (USA) "Ruthenium complexes of eta1 and eta3 vinyl phosphines" (Prof. John H. Nelson).
- Magisterium (1994) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków "Badanie rozpuszczalności wybranych kompleksów cyjankowych w cieczach kriogenicznych" (Prof. dr hab. Grażyna Stochel).

2021

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "Synthesis of carbon-supported bimetallic palladium–iridium catalysts by microemulsion: characterization and electrocatalytic properties", Journal of Materials Science, 56 (2021) 392–414
 • L.Vaculíková, V. Valovičová, E. Plevová, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Synthesis, characterization and catalytic activity of cryptomelane/ montmorillonite composites", Applied Clay Science, 202 (2021) 105977
 • Ł. Kuterasiński, M. Smoliło-Utrata, J. Kaim, W. Rojek, J. Podobiński, K. Samson, D. Duraczyńska, M. Zimowska, M. Gackowski, D. Rutkowska-Zbik, "On the role of protonic acid sites in Cu loaded FAU31 zeolite as a catalyst for the catalytic transformation of furfural to furan", Molecules, 26 (2021) 2015
 • M. Gackowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Duraczyńska, A. Hinz, M. Bzowska, K. Szczepanowicz, "The role of water in the confinement of ibuprofen in SBA-15", Journal of Materials Chemistry B, 9 (2021) 7482
 • A. Barbasz, M. Ocwieja, N. Piergies, D. Duraczynska, A. Nowak, "Antioxidant-modulated cytotoxicity of silver nanoparticles", Journal of Applied Toxicology, 10.1002/jat.4173
 • A. Zięba, K. Stan-Głowińska, P. Czaja, Ł. Rogal, J. Przewoźnik, D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Microstructure and Catalytic Activity of Al13Fe4 and Al13CO4 Melt-Spun Alloys", Microscopy and Microanalysis, DOI: 10.1017/S1431927621012320

2020

 • P. Czaja, K. Stan-Głowińska, J. Przewoźnik, A. Wójcik, A. Wierzbicka-Miernik, Ł. Rogal, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Evolution of Microstructure and Catalytic Activity in Melt-Spun and Aged Ni3Al Ribbons", Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (2020) 1473-1478
 • A. Michalik, B.D. Napruszewska, A. Walczyk, J. Kryściak‐Czerwenka, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, "Synthesis of Nanocrystalline Mg‐Al Hydrotalcites in the Presence of Starch—the Effect on Structure and Composition", Materials, 13 (2020) 602
 • L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Stan-Głowińska, A. Wójcik, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, "Microstructure and Catalytic Activity of Melt Spun Al-Cu-Fe Ribbons", Materials Science Forum, 985 (2020) 109-114
 • A. Kornas, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, J. Podobiński, R. Karcz, D. Duraczyńska, D. Rutkowska-Zbik, R. Grabowski, "Direct hydrogenation of CO2 to dimethyl ether (DME) over hybrid catalysts containing CuO/ZrO2 as a metallic function and heteropolyacids as an acidic function", Reac. Kinet. Mech. Cat., 130 (2020) 179-194
 • M. Smoliło, K. Samson, T. Zhou, D. Duraczyńska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, "Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium-Containing Faujasite Zeolite", Molecules, 25 (2020) 1961
 • P. Czaja, J. Przewoznik, R. Chulist, K. Stan-Głowinska, Ł. Rogal, A. Wojcik, A. Wierzbicka-Miernik, D. Duraczynska, E.M. Serwicka, L. Litynska-Dobrzynska, "Microstructure and catalytic activity for selective hydrogenation of phenylacetylene of intermetallic Ni70Ga30, Ni70In30, and Ni70Sn30 melt-spun alloys", Intermetallics, 122 (2020) 106797
 • I. Szewczyk, R. Kosydar, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "Effect of the type of siliceous template and carbon precursor on physicochemical and catalytic properties of mesoporous nanostructured carbon-palladium systems", Journal of Porous Materials, 27 (2020) 1287-1308
 • A. Walczyk, A. Michalik, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, D. Duraczyńska, R.P. Socha, Z. Olejniczak, A. Gaweł, A. Klimek, M. Wójcik-Bania, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "New insight into the phase transformation of sepiolite upon alkali activation: Impact on composition, structure, texture, and catalytic/sorptive properties", Appl. Clay Sci., 195 (2020) 105740
 • A. Walczyk , R. Karcz, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, A. Michalik, Z. Olejniczak, A. Tomczyk, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Influence of Dry Milling on Phase Transformation of Sepiolite upon Alkali Activation: Implications for Textural, Catalytic and Sorptive Properties", Materials, 13 (2020) 3936
 • M. Wójcik-Bania, E. Stochmal, D. Duraczynska, "Silver nanoparticles deposited on polysiloxane networks as active catalysts in dye degradation", J. Appl. Polym. Sci., 10.1002/app.49170

2019

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catal. Today, 333 (2019) 182-189
 • R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, J. Kryściak-Czerwenka, A. Drelinkiewicz, "Liquid phase hydrogenation of furfural under mild conditions over Pd/C catalysts of various acidity", React. Kinet. Mech. Cat., 126 (2019) 417-437
 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, F. Mauriello, M. Grazia Musolino, A. Dziedzicka, D. Duraczynska, J. Gurgul, "Tuning Catalytic Properties of Supported Bimetallic Pd/Ir Systems in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde by Using the “Water-in-Oil” Microemulsion Method", J. Chem.-NY, (2019) 4314975
 • D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, R. P. Socha, M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Bukowska, "Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions", Mol. Catal., 470 (2019) 145-151
 • R. Kosydar, I. Szewczyk, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "New insight into the effect of surface oxidized groups of nanostructured carbon supported Pd catalysts on the furfural hydrogenation", Surfaces and Interfaces, 17 (2019) 100379
 • B. Samojeden, J. Drużkowska, D. Duraczyńska, M. Poddębniak, M. Motak, "Zastosowanie cenosfer promowanych jonami żelaza i miedzi jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenku azotu(II) amoniakiem", Przemysł Chemiczny, 98/4 (2019) 541-545

2018

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, "Carbon-supported Pd100-XAuX alloy nanoparticles for the electrocatalytic oxidation of formic acid; influence of metal particles composition on activity enhancement", Appl. Catal. B-Environ., 221 (2018) 393-405
 • M. Kolodziej, E. Lalik, J.C. Colmenares , P. Lisowski , J. Gurgul, D. Duraczynska, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of Pd/MoO3 prepared by the sonophotodeposition method", Mater. Chem. Phys., 204 (2018) 361-372
 • J. Olszówka, R. Karcz, B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, A. Niecikowska,K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of Mg-Al hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile", Catalysis Communications, 107 (2018) 48-52
 • D. Lupa, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Duraczyńska, "Formation, Properties and Stability of Silver Nanoparticle Monolayers at PDADMAC Modified Polystyrene Microparticles", Colloids Surf., A, 554 (2018) 317-325
 • E.M. Serwicka, M. Zimowska, D. Duraczyńska, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, G. Mordarski, L. Lityńska-Dobrzyńska, H. Palkova, "PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone", Polymers, 10 (2018) 865-879
 • B. D. Napruszewska, A. Michalik, A. Walczyk, D. Duraczyńska, R. Dula, W. Rojek, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites of Laponite and Cu–Mn Hopcalite-Related Mixed Oxides Prepared from Inverse Microemulsions as Catalysts for Total Oxidation of Toluene", Materials, 11 (2018) 1365

2017

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, M. Góral-Kurbiel, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "Formation of Pd-group VIII bimetallic nanoparticles by the “water-in-oil” microemulsion method", Colloids Surf. A, 529 (2017) 246-260
 • Joanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Dorota Duraczyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile over hydrotalcite-like catalysts: Effect of Mg/Al ratio on the ε-caprolactone yield", Catalysis Communications, 100 (2017) 196-201

2016

 • M. Kołodziej, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, D. Duraczynska, R. Kosydar, "Activity/selectivity control in Pd/HxMoO3 catalyzed cinnamaldehyde hydrogenation", Appl. Catal. A-Gen., 515 (2016) 60-71
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "A role of Au-content in performance of Pd-Au/SiO2 and Pd-Au/Al2O3 catalyst in the hydrogen and oxygen recombination reaction. The microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A-Gen., 517 (2016) 196-210
 • R. Dębek, M. Motak, D. Duraczyńska, F. Launay, M. E. Galvez, T. Grzybek, P. Da Costa, "Methane dry reforming over hydrotalcite-derived Ni–Mg–Al mixed oxides: the influence of Ni content on catalytic activity, selectivity and stability", Catalysis Science & Technology, 6 (2016) 6705-6715
 • D. Duraczyńska, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, R. Dula, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Gaweł, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Efficient and Verstaile Ru/SBA-15 Catalysts for Liquid-Phase Hydrogenation of the C=C and C=O Bonds under Mild Conditions", ChemistrySelect, 1 (2016) 2148-2155
 • Anna Gancarczyk, Marzena Iwaniszyn, Łukasz Mokrzycki, Wojciech Rojek, Dorota Duraczyńska, Tadeusz Machej, Jolanta Kowalska, Mieczysław Jaroszyński, Andrzej Kołodziej, "VOC combustion on ceramic foam supported catalyst", Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, 20 (2016) 155-165

2015

 • A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyk, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-,Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinatedvolatile organic compounds", Appl. Catal. B-Environ., 174 (2015) 293-307

2012

 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Nanospace constraints in mesoporous silica carriers - a factor of critical importance in promoting the catalytic activity of supported ruthenium (II) complex with hemilabile phosphine ligand", Applied Catalysis A: General, 427-428 (2012) 16-23
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Architecture of a mesoporous support - A key factor controlling catalytic activity of supported ruthenium (II) complex", Annual Report 2012 Polish Academy of Science, Mathematics, Physics, Chemistry and Earth Science, (2012) 62-64

2011

 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E. Bielańska, E. M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Hydrogenation of acetophenone in the presence of Ru catalysts supported on amine groups functionalized polymer", Catal. Lett., 141 (2011) 83-94

2010

 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E.M. Serwicka, D. Rutkowska-Zbik, E. Bielańska, R. Socha, A. Bukowska, W. Bukowski, "Preparation and characterization of RuCl3 – diamine group functionalized polymer", Reactive & Funct Polymers, 70 (2010) 382-391

2009

 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Ruthenium(II) Phosphine/Mesoporous Silica Catalysts: The Impact of Active Phase Loading and Active Site Density on Catalytic Activity in Hydrogenation of Phenylacetylene", Appl. Catal. A, 371 (2009) 166-172

2008

 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Waksmundzka-Góra, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Immobilization of Cationic Ruthenium(II) Complex Containing the Hemilable Phosphaallyl Ligand in Hexagonal Mesoporous Silica (HMS) and aApplication of this Material as Hydrogenation Catalyst", J. Organomet. Chem., 693 (2008) 510-518