nemesis essay services definition of argument in critical thinking mla format outline for research paper essay to purchase research paper on child abuse learning language arts through literature review critical thinking and technology

Profil pracownika

Dr Roman Dula

Pracownik IKiFP PAN od: 1984

Pokój: 111

Telefon: +48 12 6395 112

E-mail: roman.dula(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Projektowanie syntetycznych hydrotalkitów pod kątem wykorzystania tych związków lub produktów ich rozkładu termicznego w reakcjach katalitycznych pomagających chronić środowisko.
- Hydrotalkity jako matryce dla izo- i heteropolianionów.
- Hydrotalkity jako prekursory aktywnych katalitycznie faz typu mieszanych tlenków.
- Katalizatory otrzymane z minerałów warstwowych do spalania zanieczyszczeń organicznych.

Metodyka:

- Synteza związków związków typu hydrotalkitu w różnych warunkach - optymalizacja preparatyki.
- Charakterystyka fizykochemiczna syntetycznych związków typu hydrotalkitu, badanie ich ewolucji termicznej i produktów rozkładu metodami: spektroskopii EPR w paśmie X i Q, spektroskopia IR (FTIR), termoprogramowanej desorpcji (TPD-MS), termoprogramowanej redukcji wodorem (H2 TPR), metody BET, termograwimetrii (TGA, DSC),dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD).

Dalsze informacje:

- Doktorat (2000) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. "Wpływ lokalizacji jonów metali przejściowych w syntetycznych hydrotalkitach na ich właściwości fizykochemiczne i katalityczne"".
- Magisterium (1984) Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. "Modelowanie matematyczne procesu fluidyzacji węgla kamiennego".

2019

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catal. Today, 333 (2019) 182-189

2018

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik, A. Walczyk, D. Duraczyńska, R. Dula, W. Rojek, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites of Laponite and Cu–Mn Hopcalite-Related Mixed Oxides Prepared from Inverse Microemulsions as Catalysts for Total Oxidation of Toluene", Materials, 11 (2018) 1365

2017

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, E. Bielańska, W. Rojek, T. Machej, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites derived from exfoliated Laponite and Mn-Al hydrotalcite prepared in inverse microemulsion: A new strategy for design of robust VOCs combustion catalysts", Appl. Catal. B-Environ., 211 (2017) 46-56

2016

 • J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or Calcium - Containing Natural Minerals as Ecologically Friendly Catalysts for the Baeyer-Villiger Oxidation of Cyclohexanone with Hydrogen Peroxide", Appl. Catal. A-Gen., 509 (2016) 52-65
 • D. Duraczyńska, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, R. Dula, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Gaweł, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Efficient and Verstaile Ru/SBA-15 Catalysts for Liquid-Phase Hydrogenation of the C=C and C=O Bonds under Mild Conditions", ChemistrySelect, 1 (2016) 2148-2155
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Kryściak-Czerwenk, R. Dula, R.P. Socha, K. Pamin, M. Bazarnik, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "A comparative study of direct versus post-synthesis alumination of mesoporous FSM-16 silica", Mater. Res. Bull., 83 (2016) 623-631
 • "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545
 • "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

2015

 • A. Pacuła, K. Pamin, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, B. Gil, E. Bielańska, R. Dula, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of hybrid catalysts derived from 12-molybdophosphoric acid and montmorillonites", Applied Catalysis A: General, 498 (2015) 192-204
 • A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyk, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-,Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinatedvolatile organic compounds", Appl. Catal. B-Environ., 174 (2015) 293-307
 • K. Bahranowski, W. Włodarczyk, E. Wisła-Walsh, A. Gaweł, J. Matusik, A. Klimek, B. Gil, A. Michalik-Zym, R. Dula, R.P. Socha, E.M. Serwicka, "[Ti,Zr]-pillared montmorillonite – A new quality with respect to Ti- and Zr-pillared clays", Microporous and Mesoporous Mater., 202 (2015) 155-164

2014

 • T. Machej, E.M. Serwicka, M. Zimowska, R. Dula, A. Michalik-Zym,B. Napruszewska, W. Rojek, R. Socha, "Cu/Mn-based mixed oxides derived from hydrotalcite-like precursorsas catalysts for methane combustion", Applied Catalysis A: General, 474 (2014) 87–94

2013

 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová , R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak, B. Gil, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: III. The effect of alumination", Microporous and Mesoporous Materials , 175 (2013) 67–75
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406542 (16.12.2013)
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406545 (16.12.2013)

2012

 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová, R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak,, "The effect of alumination process on surface acidity of PCH structures derived from laponite", Book of Abstracts, 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Průhonice near Prague, (2012) 62

2008

 • M. Zimowska, R. Dula, J. Plona, B. Napruszewska, R. Janik, T. Machej, "Synthesis, physicochemical characterisation and catalytic properties of hydrotalcite-like Cu-Mn-Al compounds", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 191

2007

 • R. Dula, R. Janik, T. Machej, J. Stoch, R. Grabowski, E. M. Serwicka "Mn-Containing Catalytic Materials for the Total Combustion of Toluene: the Role of Mn Localization in the Structure of LDH Precursor", Catal. Today, 119 (2007) 327-331

2006

 • R. Dula, A. Mrzygłód, E. M. Serwicka, R. Janik, T. Machej "Manganese Oxides Deposited on Mg-Al Hydrotalcite-derived Supports for the Total Combustion of Toluene", Polish J. Environmental Stud., 15, 6A (2006) 37-40 (wydano w 2007).
 • R. Dula, A. Mrzygłód, E. M. Serwicka, R. Janik, T. Machej "Manganese Oxides Deposited on Mg-Al. Hydrotalcite-derived Supports for the Total Oxidation of Toluene", Polish J. Environ. Stud., 15(6A) (2006) 37-40
 • J. Duchiewicz, A. Dobrucki, T. Duchiewicz, A. Sadowski, R. Dula "Modułowy spektrometr EPR na pasmo Q (Modular Q Band EPR Spectrometer)", Elektronika, 6 (2006) 31-34

2003

 • J. Handzlik, J. Ogonowski, R. Dula, J. Stoch, E. M. Serwicka "Pretreatment-Induced Redox Processes in Molybdenua-Alumina Methatesis Catalysts", React. Kinet. Catal. Lett., 79 (2003), 135-141

2002

 • R.Dula, K.Wcisło, J.Stoch, B.Grzybowska, E.M.Serwicka, F.Kooli, K.Bahranowski, A.Gaweł, "Layered Double Hydroxide-Derived Vanadium Catalysts for Oxidative Dehydrogenation of Propane. Influence of Interlayer-doping versus Layer-doping", Appl. Catal. A, 230 (2002) 281-291

1996

 • E. Włoch, B. Sulikowski, R. Dula, E.M. Serwicka, "Cation environment and migration in iron-exchanged zeolite Na-Y studied by ESR", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Asp. , 115 (1996) 257-265

1993

 • E. Wloch, R. Dula, B. Sulikowski, "Incorporation of Fe(III) Ions into Zeolite Y Studied by EPR", Bull. Polon. Acad. Sci., Sér. Sci. Chim. , 41 (1993) 319-324