assist with editing a students dissertation or thesis rutgers application essay 4 writing cheap essay editing service writing resume services custom writer do resume blasting services work

Profil pracownika

Dr Agnieszka Wojtkiewicz (Rugor)

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

asystent

Pokój: 237, 226

Telefon: +48 12 6395 155, 163

E-mail: agnieszka.wojtkiewicz(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Charakterystyka enzymów szlaku degradacji cholesterolu o znaczeniu aplikacyjnym.

Metodyka:

- Hodowla bakterii w warunkach tlenowych i beztlenowych;
- Oczyszczanie enzymów;
- Badanie aktywności enzymatycznej spektrofotometrycznie oraz z zastosowaniem HPLC;
- Identyfikacja związków steroidowych metodą LC-MS.
- Modelowanie homologiczne i symulacje dynamiki molekularnej w polu siłowym AMBER.

Dalsze informacje:

Magisterium (2011) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska oraz Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy. Tytuł pracy: "Charakterystyka podjednostek reduktazy benzoilo-CoA obligatoryjnie beztlenowych bakterii".

Staże zagraniczne:

10.2009 - 02.2010 - 4,5 months research fellowship, Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy
07.2010 - 09.2010 - 3 months research felloship, Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy
11.2011 - 02.2012 - 3,5 months research fellowship, AG Prof. Fuchs - Mikrobiologie, Universität Freiburg, Niemcy
2017, 3-week research fellowship – Laboratory of prof. Marco W. Fraaije Faculty of Science and Engineering Biochemistry / Biotechnology, Groningen, Netherlands, stopped-flow technique training in the frame of ERASMUS+
2018, 2-week research fellowship – Laboratory of Prof. Dr. Karl Gruber, Structural bioinformatics and molecular modeling to elucidate enzyme function, Institute of Molecular Biosciences Karl Franzens Universität Graz, molecular modeling training in the frame of ERASMUS+

ORCID: 0000-0001-7521-2233
PUBLONS: publons.com/a/3313632/

2021

 • P. Wójcik, M. Glanowski, A. M. Wojtkiewicz, A. Rohman, M. Szaleniec, "Universal capability of 3‑ketosteroid Δ1‑dehydrogenases to catalyze Δ1‑dehydrogenation of C17‑substituted steroids", Microb. Cell Fact., 20 (2021) 119

2020

 • A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, M. Procner, M. Flejszar, M. Oszajca, M. Hochołowski, M. Tataruch, B. Mrugała, T. Janeczko, M. Szaleniec, "The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 202 (2020) 105731
 • M. Tataruch, P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, K. Zaczyk, K. Szymańska, M. Szaleniec, "Application of Immobilized Cholest-4-En-3-One Δ1-Dehydrogenase from Sterolibacterium Denitrificans for Dehydrogenation of Steroids", Catalyst, 10(12) (2020) 1460
 • P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, M. Tataruch, J. Morzycki, M. Szaleniec, "Sposób wytwarzania (25R)-spirosta-1,4-dien-3-onu z diosgenonu", Polish Patent Application P.433249 (13.03.2020)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, J. Staroń, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanej witaminy D3 (kalcyfediolu)", Polish Patent PL 235932

2019

 • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039
 • M. Malinowska, B. Miroslaw, E. Sikora, J. Ogonowski, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Pasikowska-Piwko, I. Eris, "New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage", PLoS ONE, 14 (2019) e0214216

2018

 • P. Kalimuthu, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, P. V. Bernhardt, "Electrocatalytic Hydroxylation of Sterols by Steroid C25 Dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", Chem. Eur. J., 24 (30) (2018) 7710-7717
 • M. Szaleniec, A. M. Wojtkiewicz, R. Bernhardt, T. Borowski, M. Donova, "Bacterial steroid hydroxylases: enzyme classes, their functions and comparison of their catalytic mechanisms", Appl. Microbiol. Biotechnol., 102(19) (2018) 8153-8171

2017

 • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Appl. Microbiol. Biotechnol., 101 (2017) 1163-1174
 • E. Niedzialkowska, B. Mrugala, A. Rugor, P.C. M, A. Skotnicka, J.J. Cotelesage, G.N. George, M. Szaleniec, W. Minor, K. Lewinski,, "Optimization of overexpression of a chaperone protein of steroid C25 dehydrogenase for biochemical and biophysical characterization", Protein Expr. Purif., 134 (2017) 47-62
 • A. Rugor, A. Wójcik-Augustyn, E. Niedzialkowska, S. Mordalski, J. Staroń A. Bojarski, M. Szaleniec, "Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase – homology model, reactivity and isoenzymatic diversity", J. Inorg. Biochem., 173 (2017) 28–43
 • M. Szaleniec, A. Rugor, "Enzymy - katalizatory życia", Wszechświat, 118 (2017) 108-117
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413209
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413207
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413208

2015

 • A. Rugor , A. Bojarski, M. Szaleniec, "A unique bacterial molybdoenzyme - from structural insights to industrial application", Annual Report, (2015) 46-48
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413208 (23.07.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413207 (23.07.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413209 (23.07.2015)

2011

 • C. Löffler, K. Kuntze, J. R. Vazquez, A. Rugor, J.W. Kung, A. Böttcher, M. Boll, "Occurrence, genes and expression of the W/Se-containing class II benzoyl-coenzyme A reductases in anaerobic bacteria", Environ. Microbiol., 13(3) (2011) 696-709