working business plan international research paper homework help risk management research papers for mechanical engineering dissertation verlag verffentlichen chemistry ib help cheap papers online custom essay paper writing service

Profil pracownika

Dr Tomasz Kruk

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

Adiunkt

Pokój: 140, 221 Kraków

Telefon: +48 12 6395 121

E-mail: tomasz.kruk(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza koloidalnych nanocząstek metali i tlenków metali
- Tlenek grafenu/grafen - modyfikacja, właściwości, funkcjonalność
- Adsorpcja makrocząsteczek, białek, koloidów
- Właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne nanomateriałów
- Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe i kompozytowe: struktura, właściwości i funkcjonalność
- Korozja/powłoki antykorozyjne
- Szczotki polimerowe otrzymywane techniką polimeryzacji ATRP oraz matrycowej

Metodyka:

- Pomiary wielkości cząstek oraz potencjału zeta (DLS)
- Spektroskopia UV-Vis
- Spektroskopia IR
- Spektrofluorymetria
- Elipsometria obrazująca
- Mikroskopia optyczna
- Pomiary adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej z monitorowaną dyssypacją energii (QCM-D)
- Pomiary przewodnictwa elektrycznego
- Pomiary zwilżalności metodą analizy kształtu kropli
- Badania mikrobiologiczne - barwienie fluorescencyjne

Dalsze informacje:

Doktorat (2016) Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD) przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk; tytuł pracy: „Nanostrukturalne filmy polimerowe jako funkcjonalne powłoki i membrany”.

Magisterium (2010) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/ Wydział Chemii, tytuł pracy; „Fotoindukowane przeniesienie elektronu w ultracienkich wielowarstwowych filmach polimerowych zawierających sulfonowaną pochodną politiofenu”.

Staże krajowe oraz zagraniczne:

02.2019-11.2019 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/Wydział Chemii - Post-doc w ramach projektu TEAM-2016-1/9 „Inżynieria makromolekularna szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni"

02.2013-03.2013 w ramach programu COST Action CM1101 - Institute for Advanced Chemistry of Catalonia (IQAC-CSIC), Barcelona, Hiszpania

2019

  • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, K. Szczepanowicz, L. Szyk-Warszyńska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński, "Nanocomposite multifunctional polyelectrolyte thin films with copper nanoparticles as the antimicrobial coatings", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181 (1) (2019) 112-118
  • T. Kruk, R.P. Socha, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Flexible and ultrathin polyelectrolyte conducting coatings formed with reduced graphene oxide as a base for advanced new materials", Applied Surface Science, 484 (2019) 501-510

2018

  • K. Szczepanowicz, T. Kruk, W. Świątek, A.M. Bouzga, Ch.R. Simon, P. Warszyński, "Poly (l-glutamic acid)-g-poly (ethylene glycol) external layer in polyelectrolyte multilayer films: Characterization and resistance to serum protein adsorption", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 166 (2018) 295-302

2016

  • T. Kruk, K. Szczepanowicz, D. Kręgiel, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Nanostructured Multilayer Polyelectrolyte Films with Silver Nanoparticles as Antibacterial Coatings", Colloids Surf., B, 137 (2016) 158-66
  • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, T. Kruk, A. Karabasz, J. Bereta, P. Warszynski, "Pegylated polyelectrolyte nanoparticles containing Paclitaxel as a promising candidate for drug carriers for passive targeting", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 143 (2016) 463–471

2015

  • T. Kruk, K. Szczepanowicz, J. Stefańska, R. P. Socha, P. Warszyński, "Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse coppernanoparticles", Coll. Surf. B, 128 (2015) 17-22

2014

  • A. Pajor–Świerzy, T. Kruk, P. Warszyński, "Enhancement of the electrocatalytic properties of Prussian Blue containing multilayer films formed by reduced graphene oxide", Colloids and Interface Science Communications, 1 (2014) 6-9

2013

  • Z. Starowicz, M. Lipiński, K. Berent, R. Socha, K. Szczepanowicz, T. Kruk, "Antireflection TiOx Coating with Plasmonic Metal Nanoparticles for Silicon Solar Cells", Plasmonics, 8 (2013) 41-43

2012

  • M. Kopeć, T. Kruk, Sz. Zapotoczny, A. Laschewsky, S. Holdcroft, M. Mac, M. Nowakowska, , "Photoinduced electron transfer in multilayer films composed of conjugated polyelectrolyte and amphiphilic copolymer hosting electron acceptor molecules", Journal of Materials Chemistry, 22 (2012) 140-145