primary school homework dj dimos homework hire a white paper writer narrative essay writing prompts acknowledgement phd thesis how to write a business continuity plan essay on help mumbai save mumbai jim cramer buy and homework homework project help request professional resume for graduate school admission

Profil pracownika

Dr Aleksandra Kirpsza

Pracownik IKiFP PAN od: 2012

Pokój: 011

Telefon: +48 12 6395186

E-mail: aleksandra.kirpsza(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Termiczne, sorpcyjne, kwasowe własności krystalicznych i nanoszonych heteropolikwasów.
- Własności katalityczne heteropolikwasów w reakcji syntezy diizopropylowego eteru (DIPE)

Metodyka:

- Chromatografia gazowa do badań katalitycznych reaktorach o ciągłym przepływie.
- Spektroskopia w podczerwieni
- Mikroskopia scanningowa, dyfrakcja rentgenowska.
- Analiza termograwimetryczna, waga sorpcyjna.

Dalsze informacje:

Magisterium (2010) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, " Modyfikacje kwasowo – zasadowe materiałów warstwowych, a ich własności katalityczne".

2018

  • A. Kirpsza, E. Lalik, G. Mordarski, A. Micek-Ilnicka, "Catalytic properties of carbon nanotubes-supported heteropolyacids in isopropanol conversion", Applied Catalysis A, General, 549 (2018) 254-262

2016

  • E Garcia-Lopez, G. Marci, F. Pomilla, A. Kirpsza, A. Micek-Ilnicka, L. Palmisano, "Supported H3PW12O40 for 2-propanol (photo-assisted) catalytic dehydration in gas-phase regime: the role of the support and of the pseudo-liquid phase in the (photo)activity", Applied Catalysis B: Environmental, 189 (2016) 252-265

2015

  • U. Filek, A. Kirpsza, A. Micek-Ilnicka, E. Lalik, A. Bielański, "Ethanol conversion over cesium-doped mono- and bi-cationic aluminum and gallium H3PW12O40 salts", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 407 (2015) 152-162
  • R. Tokarz-Sobieraj, R. Grybos, U. Filek, A. Micek-Ilnicka, P. Niemiec, A. Kirpsza, M. Witko, "Generation of acidic sites in Al, Ga, in salts of molybdenum and tungsten Keggin-type heteropolyacids. DFT modeling and catalytic tests", Catalysis Today, 257 (2015) 72-79