order university assignments how to write a research paper on a disease customer paper writing sewrvice sample of dissertation earn phd online periodic table homework help writing resume

Profil pracownika

Dr Magdalena Włodek

Pracownik IKiFP PAN od: 2018

Asystent

Pokój: 133

Telefon: +48 12 6395 128

E-mail: magdalena.wlodek(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

-Adsorpcja makromolekuł na powierzchniach makroskopowych
-Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe i kompozytowe: struktura, właściwości i funkcjonalność
-Samo-organizujące się struktury lipidowe
-Nanotoksyczność

Metodyka:

-Pomiary zwilżalności metodą analizy kształtu kropli
-Badanie adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej z monitorowaną dyssypacją energii (QCM-D)
-Spektrofluorymetria
-Reflektometria rentgenowska (Synchrotron XRR)
-Pomiary wielkości cząstek i potencjału zeta (DLS)
-Elipsometria obrazująca

Dalsze informacje:

-Doktorat (2017) Międzynarodowe Studia Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J.Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Tytuł pracy: “Polyelectrolyte-lipid films with embedded hydrophobic quantum dots”
-Magisterium (2012) Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Tytuł pracy: “Stable liposomal nanocarriers for alkaline phosphatase delivery”

Staże i Doświadczenie Zagraniczne:
-2019 (25.03 - 29.03) - Wyjazd pracownika o charakterze szkoleniowym w ramach programu Erasmus+, School of Chemistry, University of Bristol, Wielka Brytania
-2017 (3 miesiące), 2016 (2 miesiące) – Staż naukowy w ramach programu Erasmus+, School of Chemistry, University of Bristol, Wielka Brytania
-2014 (1.5 miesiąca) – Staż naukowo-badawczy w ramach programu COST ACTION CM1101, TU-Berlin, Institut für Chemie, Fakultät II, Berlin, Niemcy
-2011 (1 miesiąc) – Staż naukowy w ramach projektu "Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING", Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska

2020

  • M. Wlodek, A. Slastanova, L. J. Fox, N. Taylor, O. Bikondoa, M. Szuwarzynski, M. Kolasinska-Sojka, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Structural evolution of supported lipid bilayers intercalated with quantum dots", Journal of Colloid and Interface Science, 562 (2020) 409-417
  • L.J. Fox, A. Slastanova, N. Taylor, M. Wlodek, O. Bikondoa, R.M. Richardson, W.H. Briscoe, "Interactions between PAMAM dendrimers and DOPC lipid multilayers: Membrane thinning and structural disorder", Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, (2020)

2018

  • M Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Szuwarzynski, S. Kereiche, L. Kovacik, L. Zhou, L. Islas, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Supported lipid bilayers with encapsulated quantum dots (QDs) via liposome fusion: effect of QD size on bilayer formation and structure", Nanoscale, 10 (2018) 17965-17974
  • L. Zhou, L. Fox, M. Wlodek, L. Islas, A. Slastanova, R. Robles, O. Bikondoa, R. Harniman, N. Fox, M. Cattelan, Wuge H. Brisoce, "Surface structure of few layer Graphene", Carbon, 136 (2018) 255-261

2017

  • M. Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Wasilewska, O. Bikondoa, W.H. Briscoe, P. Warszynski, "Interfacial and structural characteristics of polyelectrolyte multilayers used as cushions for supported lipid bilayers", Soft Matter, 13 (2017) 7848-7855
  • M. Kolasinska-Sojka, M. Wlodek, M. Szuwarzynski, S. Kereiche, L. Kovacik, P. Warszynski, "Properties of POPC/POPE supported lipid bilayers modified with hydrophobic quantum dots on polyelectrolyte cushions", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 158 (2017) 667-674

2015

  • M.Włodek, M.Kolasinska-Sojka, M.Szuwarzynski, S.Zapotoczny, P.Warszynski, "Formation and characterization of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)/(1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine) supported lipid bilayers on polyelectrolyte multilayer films", Thin Solid Films, 572 (2015) 1-7
  • M.Włodek, M.Szuwarzynski, M.Kolasinska-Sojka, "Effect of support material and deposition conditions on the formation of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine lipid bilayers", Langmuir, 31 (2015) 10484-10492