group service projects dissertation committee chair best online essay writers best research methodology dissertation dissertation services in uk abstract

Profil pracownika

dr inż. Robert Karcz

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 010

Telefon: +48 12 6395 164

E-mail: robert.karcz(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Aktywność katalityczna naturalnych i syntetycznych materiałów zasadowych w procesach utleniania typu Baeyera-Villigera

Metodyka:

- GC do separacji produktów reakcji
- UV/Vis do analizy składu katalizatorów i przebiegu reakcji
- Reaktory szklane typu batch,
- Reaktor szklany z dozowaniem tlenu do badania kinetyki reakcji utleniania

Dalsze informacje:

- Magisterium (2005) Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; "Badania chemiczne spoiw i werniksów w malarstwie ściennym i na płótnie".
- Doktorat (2012) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, "Wpływ położenia metalu przejściowego w strukturze heteropolizwiązku na jego aktywność katalityczną w reakcjach utleniania węglowodorów".

2021

 • L.Vaculíková, V. Valovičová, E. Plevová, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Synthesis, characterization and catalytic activity of cryptomelane/ montmorillonite composites", Applied Clay Science, 202 (2021) 105977

2020

 • A. Kornas, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, J. Podobiński, R. Karcz, D. Duraczyńska, D. Rutkowska-Zbik, R. Grabowski, "Direct hydrogenation of CO2 to dimethyl ether (DME) over hybrid catalysts containing CuO/ZrO2 as a metallic function and heteropolyacids as an acidic function", Reac. Kinet. Mech. Cat., 130 (2020) 179-194
 • A. Walczyk, A. Michalik, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, D. Duraczyńska, R.P. Socha, Z. Olejniczak, A. Gaweł, A. Klimek, M. Wójcik-Bania, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "New insight into the phase transformation of sepiolite upon alkali activation: Impact on composition, structure, texture, and catalytic/sorptive properties", Appl. Clay Sci., 195 (2020) 105740
 • A. Walczyk , R. Karcz, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, A. Michalik, Z. Olejniczak, A. Tomczyk, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Influence of Dry Milling on Phase Transformation of Sepiolite upon Alkali Activation: Implications for Textural, Catalytic and Sorptive Properties", Materials, 13 (2020) 3936

2019

 • J.E. Olszówka, R. Karcz, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, R.P. Socha, M. Nattich-Rak, M. Krzan, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of grinding on the physico-chemical properties of Mg-Al hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone", Catal. Today, 333 (2019) 147-153
 • R. Karcz, J.E.Olszówka, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, E.M. Serwicka, A. Klimek, K. Bahranowski, "Combined H2O2/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to ε-caprolactone over MgAl hydrotalcite catalysts", Catal. Commun., 132 (2019) 105821
 • K. Mlekodaj, J. Dedecek, V. Pashkova, E. Tabor, P. Klein, M. Urbanova, R. Karcz, P. Sazama, S.R. Whittleton, H.M. Thomas, A.V. Fishchuk, S. Sklenak, "Al Organization in the SSZ-13 Zeolite. Al Distribution and Extraframework Sites of Divalent Cations", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 7968–7987

2018

 • J. Olszówka, R. Karcz, B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, A. Niecikowska,K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of Mg-Al hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile", Catalysis Communications, 107 (2018) 48-52
 • J. E. Olszówka, R. Karcz, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, B. Sulikowski, R. P. Socha, A. Gaweł, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, "New insight into the preferred valency of interlayer anions in hydrotalcite-like compounds: The effect of Mg/Al ratio", Appl. Clay Sci., 155 (2018) 84-94
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Keggin-Type Heteropoly Salts as Bifunctional Catalysts in Aerobic Baeyer-Villiger Oxidation", Materials, 11 (2018) 1208

2017

 • Joanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Dorota Duraczyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile over hydrotalcite-like catalysts: Effect of Mg/Al ratio on the ε-caprolactone yield", Catalysis Communications, 100 (2017) 196-201
 • R. Karcz, P. Niemiec, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Kryściak-Czerwenka, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, M.Witko, R. Tokarz-Sobieraj, E. M.Serwicka, "Effect of cobalt location in Keggin-type heteropoly catalysts on aerobic oxidation of cyclooctane: Experimental and theoretical study", Applied Catalysis A: General, 542 (2017) 317-326
 • R. Karcz, J. Dedecek, B. Supronowicz, H.M. Thomas, P. Klein, E. Tabor, P. Sazama, V. Pashkova, S. Sklenak, "TNU-9 Zeolite: Aluminum Distribution and Extra-Framework Sites of Divalent Cations", Chem: Eur. J., 37 (2017) 8857-8870

2016

 • J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or Calcium - Containing Natural Minerals as Ecologically Friendly Catalysts for the Baeyer-Villiger Oxidation of Cyclohexanone with Hydrogen Peroxide", Appl. Catal. A-Gen., 509 (2016) 52-65
 • B. Trzewik, K. Chruszcz-Lipska, A. Miłaczewska, J. Opalińska-Piskorz, R. Karcz, R. Gryboś, M. Oszajca, K. Luberda-Durnaś, W. Łasocha, A. N. Fitch, B. Sulikowski and T. Borowski, "Synthesis and crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and spectral characteristics of a model acireductone", New J Chem, 40 (2016) 9291-9303

2013

 • A. Szymańska, W. Nitek, D. Mucha, R. Karcz, K. Pamin, J. Połtowicz, W. Łasocha, "Structural studies and physico-chemical properties of new oxodiperoxomolybdenum complexes with nicotinic acid", Polyhedron, 60 (2013) 39-46

2009

 • R.Karcz, K.Pamin, J.Poltowicz, J.Haber, "Selective Oxidation of Phenol in the Presence of Transition-Metal Substituted Polyoxometalates", Catal. Lett., 132 (2009) 159-167