Profil pracownika

Dr hab. Nika Spiridis

profesor instytutu

Pokój: 058

Telefon: +48 12 6395 165

E-mail: ncspirid(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- metaliczne i tlenkowe epitaksjalne układy cienkowarstwowe o potencjalnym zastosowaniu w katalizie i spintronice.

Metodyka:

- Próżniowe techniki analizy powierzchni i cienkich warstw.

Dalsze informacje:

- 1988 - magister fizyki,specjalność - fizyka ciała stałego, Uniwersytet Jagielloński
- 1995 - doktor nauk technicznych, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
- 2013 - habilitacja, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego