Profil pracownika

mgr Marta Szczęch

Pracownik IKiFP PAN od: 2013

chemik

Pokój: 140

Telefon: +48 12 6395 121

E-mail: nclapczy(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Wcelowane dostarczanie leków
Nanonośniki leków do terapii chorób neurodegeracyjnych
Nanonośniki leków przeciwnowotworowych
Nanonośniki teranostyczne
Magnetyczne systemy dostarczania leków
Synteza nanocząstek polimerowych
Emulsyfikacja
Enkapsulacja
Korozja/powłoki antykorozyjne

Metodyka:

Pomiary wielkości cząstek
Pomiary potencjału zeta
Spektroskopia UV-Vis
Spektrofluorymetria
Spektroskopia IR
Mikrowaga kwarcowa (QCM-D)

Dalsze informacje:

Magisterium (2012) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska.
Tytuł pracy: „Kinetyka adsorpcji surowiczej albuminy z krwi wołu (BSA) na powierzchniach modelowych z zastosowaniem mikrowagi kwarcowej (QCM)".

Licencjat (2010) Chemia w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska.

Staże zagraniczne:

2019 – Staż w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej , 5 dni, Instytut Biologii i Genetyki Medycznej, Wydział Medyczny, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy.
2018 – Staż w ramach programu ERASMUS+, 11 tygodni, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Parmie, Parma, Włochy.

PUBLIKACJE:

2019

  • A. Karabasz, K. Szczepanowicz, A. Cierniak, R. Mezyk-Kopec, G. Dyduch, M. Szczech, J. Bereta, M. Bzowska, "Long-term in vivo exposure to polyelectrolyte nanocapsules stimulates immune response", FEBS OPEN BIO, 9 (2019) 373-374
  • M. Szczęch, A. Karabasz, N. Łopuszyńska, M. Bzowska, W.P Węglarz, P. Warszyński, K. Szczepanowicz, "Gadolinium labeled polyelectrolyte nanocarriers for theranostic application", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , 183 (1) (2019) 110396
  • S. Łukasiewicz, A. Mikołajczyk, M. Szczęch, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M. Dziedzicka-Wasylewska, "Encapsulation of clozapine into polycaprolactone nanoparticles as a promising strategy of the novel nanoformulation of the active compound", J Nanopart Res, 21 (2019) 149

2017

  • M. Szczęch, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, A. Kida, W. Lasoń, P. Warszyński, "Neuroprotective action of undecylenic acid (UDA) encapsulated into PCL nanocarriers", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 532 (2017) 41-47

2016

  • B. Jachimska, K. Tokarczyk, M. Łapczyńska, A. Puciul-Malinowska, S. Zapotoczny , "Structure of bovine serum albumin adsorbed on silica investigated by quartz crystal microbalance", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 489 (2016) 163-172

2015

  • M. Łapczyńska, M. Piotrowski, D. Jantas, P. Warszyński, K. Szczepanowic, "Synthesis of the PCL nanoparticles containing neuroprotectants as efficient (brain) drug delivery systems", FEBS Journal, 282 (2015) 182
  • P. Kwolek, K.Pilarczyk, T. Tokarski, M. Łapczyńska, M. Pacia, K.Szaciłowski , "Lead molybdate – a promising material for optoelectronics and photocatalysis", Journal of Materials Chemistry C, 3 (2015) 2614-2623

2011

  • P. Wydro, S. Knapczyk, M. Łapczyńska, "Variations in the Condensing Effect of Cholesterol on Saturated Versus Unsaturated Phosphatidylcholines at Low and High Sterol Concentration", Langmuir, 27 (2011) 5433-5444