Profil pracownika

Dr Maciej Guzik

Pracownik IKiFP PAN od: 6

adiunkt

Pokój: 233

Telefon: +48 12 6395 159

E-mail: ncguzik(at)cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

Moje zainteresowania badawcze ściśle związane są z grupą bakteryjnych polimerów – polihydroksyalkanianów (PHA). W prowadzonych badaniach skupiam się na poznaniu procesów produkcji tych polimerów przez mikroorganizmy z różnych odnawialnych źródeł węgla (w tym olejów roślinnych, kwasów tłuszczowych, gliceryny). W swojej pracy prowadzę badania podstawowe mające na celu określenie pełnej charakterystyki fizykochemiczną polimerów PHA, jak i poszukuję zastosowań aplikacyjnych dla tych polimerów. Równoległą ścieżką badawczą są badania dotyczące monomerów bakteryjnych PHA. Hydroksykwasy poddawane są modyfikacjom fizycznym, chemicznym i enzymatycznym, co umożliwia syntezę gamy nowych i unikatowych związków chemicznych (środków powierzchniowo-czynnych czy nowych rozpuszczalników organicznych).

Metodyka:

Fermentacja bakteryjna
Genetyka molekularna
Kataliza enzymatyczna
Chromatografia gazowa i cieczowa

Dalsze informacje:

Dalsze informacje dotyczące przebiegu mojej kariery naukowej dostępne są na moim profilu ORCID i Publons:

ORCID 0000-0001-7999-6645
Publons

Projekty badawcze
1. 2019-2022 „Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych” Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019; kierownik projektu: Maciej Guzik, Wykonawcy: Tomasz Witko, Olga Zastawny, Adam Kaczmarski, Adam Szeligowski
2. 2019-2020 „Opracowanie katalizatorów na bazie lipaz” Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.; kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Beata Mrugała, Mateusz Tataruch
3. 2017-2020 „Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowan medycznych”, LIDER/0090/L-7/2015 – kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Kamila Sofińska, Tomasz Witko, Martyna Podobińska, Karolina Stępień.
4. 2016-2019 „Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrakowych.” SONATA 2015/17/D/ST4/00514 – kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Wojciech Snoch, Jakub Staroń, Ewelina Cichoń, Justyna Prajsnar, Dawid Wnuk, Tomasz Witko
5. 2015-2016 „Biokatalityczna synteza estrów cukrowych” KNOW – kierownik projektu: Maciej Guzik

Współpraca krajowa i zagraniczna
Krajowa:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – prof. dr hab. Anna Ślósarczyk, dr hab. Aneta Zima
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr inż. Szczepan Bednarz, dr Tomasz Majka
3. Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski – dr Martyna Seta
4. Smart Labs Sp. z o.o. – dr inż. Paweł Skadłubowicz
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – dr Mariusz Sołtysik, dr Magdalena Wojnarowska
6. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN – Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Dr Jakub Staroń
7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Tomasz Martyniuk, dr Marcin Podleśny
8. Technologia i Rozwój (R&D), ORLEN Południe S.A – Wanda Trzaskowska

Zagraniczna:
1. Institute Of Molecular Microbiology And Biotechnology, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany – prof. dr Alexander Steinbüchel
2. Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, Univeristy of Belgrade, Serbia – Prof. dr Jasmina Nikodinović-Runić
3. Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia – Prof. dr Veselin Maslak
4. University College Dublin, Ireland – Prof. dr Kevin O’Connor
5. Bioplastech Ltd, Dublin, Ireland – dr Shane Kenny
6. Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering, National Institute of Chemistry, Slovenia – dr Uroš Novak

2020

 • B. Mrugała, A. Miłaczewska, P.J. Porebski, E. Niedzialkowska, M. Guzik, W. Minor, T. Borowski, "A study on the structure, mechanism and biochemistry of kanamycin B dioxygenase (KanJ) ‐ an enzyme with a broad range of substrates", FEBS Journal, (2020) doi.org/10.1111/febs.15462

2019

 • K. Harazny, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik, "Polyhydroxyalkanoate derived hydrogen bond donors for synthesis of new Deep Eutectic Solvents", Green Chem., 21 (2019) 3116-3126
 • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039
 • K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192
 • W. Snoch, K. Stępień, J. Prajsnar, J. Staroń, M. Szaleniec, M. Guzik, "Influence of Chemical Modifications of Polyhydroxyalkanoate-Derived Fatty Acids on Their Antimicrobial Properties", Catalysts, 9 (2019) 510
 • E Cichoń, K Haraźna, S Skibiński, T Witko, A Zima, A Ślusarczyk, Zimowska M, Witko M, Leszczyński B, Wróbel A, Guzik M, "Novel bioresorbable tricalcium phosphate/polyhydroxyoctanoate (TCP/PHO) composites as scaffolds for bone tissue engineering applications", Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 98 (2019) 235-245
 • T. Witko, D. Solarz, K. Feliksiak, Z. Rajfur, M. Guzik, "Cellular architecture and migration behavior of fibroblast cells on polyhydroxyoctanoate (PHO): A natural polymer of bacterial origin", Biopolymers, e23324 (2019)
 • W. Snoch, M. Tataruch, O. Zastawny, E. Cichoń, M. Gosselin, H. Cabana, M. Guzik, "Hollow silica microspheres as robust immobilization carriers", Bioorganic chemistry, 93 (2019) 102813
 • K. Haraźna, L. Szyk-Warszyńska, M. Witko, M. Guzik, "Preparation, characterisation and modification of bacterial polyhydroxyoctanoate for construction of wound patches", Modern polymeric materials for environmental applications, (2019) 139-151

2018

 • J. Staroń, J.M. Dąbrowski, E. Cichoń, M. Guzik, "Lactose esters: Synthesis and biotechnological applications", Crit. Rev. Biotechnol., 38 (2) (2018) 245-258
 • K. Haraźna, M. Witko, A. J. Bojarski, M. Guzik, "Polimery do zastosowań medycznych – polihydroksyalkaniany (PHA)", Zeszyty naukowe towarzystwa doktorantów UJ, (2018) 38-39
 • K.O'Connor, S.Kenny, M.Guzik, B.Morrissey, C.O'Brien, “A Method for Producing Lactic Acid by Bacterial Fermentation”, WIPO USA, US20180312885 (2018)

2016

 • J. Radivojevic, S. Skaro, L. Senerovic, B. Vasiljevic, M. Guzik, S. Kenny, V. Maslak, J. Nikodinovic-Runic, K. O’Connor, "Polyhydroxyalkanoate-based 3-hydroxyoctanoic acid and its derivatives as a platform of bioactive compounds", Appl. Microbiol. Biotechnol. (2015) 1–12. doi:, 100 (2016) 161–172