Profil pracownika

Mgr inż. Karolina Golianek

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

doktorant

Pokój: 601B

Telefon: +48 81 537 56 85

E-mail: gawedakarolina(at)gmail.com

Tematyka badawcza:

Modelowanie molekularne cukrów zawierających jednostki furanozowe. Opracowywanie zestawu narzędzi chemii obliczeniowej pozwalających na dokładne i efektywne badanie cukrów zawierających jednostki furanozowe za pomocą symulacji metodą dynamiki molekularnej. Badanie właściwości konformacyjnych mono-, di-, oligo- i polisacharydów zawierających jednostki furanozowe.

2019

  • W. Plazinski, K. Gaweda, A. Plazinska, "Relation between the NMR data and the pseudorotational free-energy profile for oxolane.", Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 18 (2019) 1950012
  • K. Gaweda, W. Plazinski , "Tautomeric and epimeric equilibria of aldo- and ketohexoses studied by the MD simulations and QM calculations.", Carbohydrate Research, 474 (2019) 8-15
  • K. Nester, K. Gaweda, W. Plazinski , "A GROMOS Force Field for Furanose-Based Carbohydrates", Journal of Chemical Theory and Computation, 15 (2019) 1168-1186
  • K. Gaweda, W. Plazinski, "The systematic influence of solvent on the conformational features of furanosides", Organic and Biomolecular Chemistry, 17 (2019) 2479-2485

2018

  • Panczyk, K.; Gaweda, K; Drach, M.; Plazinski, W. , "Extension of the GROMOS 56a6(CARBO/CARBO)_(R) Force Field for Charged, Protonated, and Esterified Uronates.", Journal of Physical Chemistry B, 122 (2018) 3696-3710

2017

  • Gaweda, K.; Plazinski, W., "Pyranose ring conformations in mono- and oligosaccharides: a combined MD and DFT approach", Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (2017) 20760-20772