Profil pracownika

Mgr Adrianna Sławińska

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

doktorant

Pokój: 105,112 Kraków

Telefon: 607576924

E-mail: slawinska(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

synteza molibdenianów, opracowanie danych proszkowych

Metodyka:

XRD

Dalsze informacje:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: Zaawansowane materiały i nanotechnologia, specjalizacja biomateriały. Uzyskany tytuł: magister.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: Zaawansowane materiały i nanotechnologia. Uzyskany tytuł: licencjat.

2017

  • Adrianna Sławińska, Paweł Serda, Katarzyna Pamin, Jan Połtowicz, Wiesław Łasocha, "Synthesis, crystal structure and selected properties of a group of new peroxomolybdates", Polyhedron, Volume 121 (2017) 191-198