Profil pracownika

mgr inż. Michał Glanowski

Pracownik IKiFP PAN od: 3

Doktorant

Pokój: 236

E-mail: ncglanow(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kwantowo-chemiczne modelowanie ścieżek reakcji
- Homologiczne modelowanie struktury enzymów w oparciu o znaną sekwencję aminokwasową i znane struktury 3D podobnych enzymów

Metodyka:

- Kwantowo-mechaniczne modelowanie reakcji enzymatycznej w w oparciu o klasterowy model centrum aktywnego oraz QMMM
- Modelowanie metodami dynamiki molekularnej

Dalsze informacje:

ORCID 0000-0002-5262-3213

Staże zagraniczne

-2019 - dwumiesięczny staż, Hiszpania, Castellon, Universitat Jaume I, Department of Physical and Analytical Chemistry

2016

G. Mazur, M. Makowski, R. Łazarski, R. Włodarczyk, E. Czajkowska, M. Glanowski,
Automatic Code Generation for Quantum Chemistry Applications, International Journal
of Quantum Chemistry, 2016, 116 , 1370-1381