Profil pracownika

Mgr inż. Michał Glanowski

Pracownik IKiFP PAN od: 03.2018

Doktorant

Pokój: 236

E-mail: ncglanow(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kwantowo-chemiczne modelowanie ścieżek reakcji
- Homologiczne modelowanie struktury enzymów w oparciu o znaną sekwencję aminokwasową i znane struktury 3D podobnych enzymów

Metodyka:

- Kwantowo-mechaniczne modelowanie reakcji enzymatycznej w w oparciu o klasterowy model centrum aktywnego
- Modelowanie metodami dynamiki molekularnej

Dalsze informacje:

2016

G. Mazur, M. Makowski, R. Łazarski, R. Włodarczyk, E. Czajkowska, M. Glanowski,
Automatic Code Generation for Quantum Chemistry Applications, International Journal
of Quantum Chemistry, 2016, 116 , 1370-1381