Profil pracownika

Mgr inż. Magdalena Szczepanik

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

doktorant

Pokój: 053

E-mail: ncmszcze(at)cyf-kr.edu.pl

2011

  • N. Spiridis, R.P. Socha, B. Handke, J. Haber, M. Szczepanik, J. Korecki, "Cluster-support interaction in Au-Fe3O4 system", Catal. Today, 169 (2011) 24