Profil pracownika

Dr inż. Lilianna Szyk-Warszyńska

Pracownik IKiFP PAN od: 1991

Pokój: 132

Telefon: +48 12 6395 129,

E-mail: ncszyk(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Osadzanie cząstek koloidalnych/mikrokapsułek na powierzchniach stałych.
- Adsorpcja polielektrolitów na powierzchniach stałych.
- Badanie właściwości fizykochemicznych multiwarstwowych filmów polielektrolitowych.

Metodyka:

- Celka impinging jet w połączeniu z mikroskopią optyczną i fluorescencyjną.
- Spektroskopowa elipsometria obrazująca.

Dalsze informacje:

* Doktorat (1997) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, "Efekty geometrycznego blokowania i hydrodynamicznego ścinania w procesach adsorpcji cząstek koloidalnych".
- Magisterium (1986) Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, "Wpływ potencjału zeta kropel oleju na wydajność flotacji z modelowych emulsji olej/woda".

Staże zagraniczne

- Hiszpania, projekt Tempus, 1 m-c, 1992,
- Szkocja, projekt Tempus, 1 m-c, 1994.
- Niemcy, projekt Tempus, 1 m-c, 1994.
- Francja, Strasbourg, Inst.Charles Sadron, 1 m-c, 1995.
- Francja, Strasbourg, INSERM - Post doc, 2 lata, 1999-2001.
- Francja, Strasbourg, Inst.Charles Sadron, CNRS post doc, 3 m-ce, 2001.

2019

 • K. Haraźna, L. Szyk-Warszyńska, M. Witko, M. Guzik, "Preparation, characterisation and modification of bacterial polyhydroxyoctanoate for construction of wound patches", Modern polymeric materials for environmental applications, (2019) 139-151
 • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, K. Szczepanowicz, L. Szyk-Warszyńska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński, "Nanocomposite multifunctional polyelectrolyte thin films with copper nanoparticles as the antimicrobial coatings", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181 (1) (2019) 112-118
 • T. Kruk, R.P. Socha, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Flexible and ultrathin polyelectrolyte conducting coatings formed with reduced graphene oxide as a base for advanced new materials", Applied Surface Science, 484 (2019) 501-510

2018

 • M. Tsirigotis-Maniecka, L. Szyk-Warszyńska, A. Michna, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Colloidal Characteristics and Functionality of Rationally Designed Esculin - Loaded Hydrogel Microcapsul", J. Colloid Interface Sci., 530 (2018) 444-458

2016

 • T. Kruk, K. Szczepanowicz, D. Kręgiel, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Nanostructured Multilayer Polyelectrolyte Films with Silver Nanoparticles as Antibacterial Coatings", Colloids Surf., B, 137 (2016) 158-66
 • J. Juhaniewicz, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, S. Sęk, "Interaction of Cecropin B with Zwitterionic and Negatively Charged Lipid Bilayers Immobilized at Gold Electrode Surface", Electrochim. Acta, 204 (2016) 206–217

2014

 • M. Mosiałek, G. Nawrat, L. Szyk-Warszyńska, J. Żak, A. Maciej, K. Radwański, A. Winiarski, J. Szade, P. Nowak, W. Simka, "Anodic Oxidation of the Ti–13Nb–13Zr Alloy", J. Solid State Electr., 18 (2014) 3073-3080
 • M. Sowa, K. Greń, A. I. Kukharenko, D. M. Korotin, J. Michalska, L. Szyk-Warszyńska, M. Mosiałek, J. Żak, E. Pamuła, E. Z. Kurmaev, S. O. Cholakh, W. Simka, "Influence of Electropolishing and Anodic Oxidation on Morphology, Chemical Composition and Corrosion Resistance of Niobium", Mater. Sci. Eng., C, 42 (2014) 529-537
 • A. Kędra, R.P. Socha, M. Zimowska, P. Panek, L. Szyk-Warszyńska, M. Lipiński, P. Warszyński, "The Morphology and Optical Properties of Silicon Etched with Bimetallic Catalysts. Morfologia i Właściwości Optyczne Powierzchni Krzemu Trawionego z Użyciem Katalizatorów Bimetalicznych", Elektronika, 8 (2014) 64-66
 • L. Szyk-Warszynska, K. Kilan, R.P. Socha, "Characterization of Casein and Polyarginine Multilayer Films", J. Colloid Interface Sci., 423 (2014) 76-84
 • K. Szczepanowicz, K. Podgórna, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Formation of Oil Filled Nanocapsules with Silica Shells Modified by Sequential Adsorption of Polyelectrolytes", Colloids Surf., A, 441 (2014) 885–889
 • K. Szczepanowicz, U. Bazylińska, J. Pietkiewicz, L. Szyk-Warszyńska, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Biocompatible Long - Sustained Release Oil - Core Polyelectrolyte Nanocarriers: From Controlling Physical State and Stability to Biological Impact", Adv. Colloid Interface Sci., (2014)

2012

 • W. Simka, M. Mosialek, G. Nawrat, P. Nowak, J. Żak, J. Szade, A. Winiarski, A. Maciej, L. Szyk-Warszynska, "Electrochemical Polishing of Ti-13Nb-13Zr Alloy", Surface Coat. Tech., 213 (2012) 239-246

2010

 • L. Szyk-Warszyńska, A. Trybala, P. Warszyński, "Deposition of Latex Particles Encapsulated in Polyelectrolyte Shells at Heterogeneous Metal Surfaces Modified by Multilayer Films", Appl. Surf. Sci., 256(17) (2010) 5388-5394
 • K. Szczepanowicz, H. J. Hoel, L. Szyk-Warszynska, E. Bielańska, A. M. Bouzga, G. Gaudernack, C. Simon, P. Warszynski, "Formation of Biocompatible Nanocapsules with Emulsion Core and Pegylated Shell by Polyelectrolyte Multilayer Adsorption", Langmuir, 26 (15) (2010) 12592–12597
 • I. Kumakiri, C. Simon, K. Szczepanowicz, D. Wodka, P. Nowak, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Removal of Natural Organic Matter from Potable Water Using Photo-Catalytic Membrane Reactor", Physicochem. Probl. Mi., 45 (2010) 73-84

2009

 • L. Szyk-Warszyńska, C. Gergely, E. Jarek, F. Cuisinier, R.P. Socha, P. Warszyński, "Calcium Uptake by Casein Embedded in Polyelectrolyte Multilaye", Colloids Surf. A, 343 (2009) 118-126
 • A. Trybała, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "The Effect of Anchoring PEI Layer on Build-up of Polyelectrolyte Multilayer Films at Homogeneous and Heterogeneous Surfaces", Colloids Surf., A, 343 (2009) 127-132

2007

 • L. Szyk-Warszyńska, A. Trybała "Deposition of Core Latex Particles Encapsulated in Polyelectrolyte Shells at Modified Mica Surfaces", J. Colloid Interface Sci., 314 (2007) 398-404

2005

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, A. Michna, B. Siwek, L. Szyk-Warszyńska, M. Zembala "Irreversible Adsorption of Particles on Heterogeneous Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 118 (2005) 25-42

2004

 • Z. Adamczyk, L. Szyk-Warszyńska, M. Zembala, M. Lehocky, "In situ Studies of Particle Deposition on Non-transparent Substrates", Colloids Surf. A, 235 (2004) 65-72
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, M. Kolasińska, "Nowa Metoda Charakterytyki Biokompatybilnych Warstewek Polimeycznych na Powierzchniach Stałych", Działalność Naukowa PAN, 18 (2004) 80-82

2003

 • M. Lehocky, L. Lapcik, Jr, M. C. Nieves, T. Trindade, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, D. Hui "Deposition/Detachment of Particles on Plasma Treated Polimer Surfaces", Mater. Sci. Forum, 426-432 (2003) 2533-2538

2002

 • Z. Adamczyk, E. Musiał, B. Jachimska, L. Szyk-Warszyńska, A. Kowal, "Polystyrene Latex Adsorption at the Gold/Electrolyte Interface", J. Colloid Interface Sci., 254 (2002) 283-286