Profil pracownika

Dr Ewelina Jarek

Pracownik IKiFP PAN od: 2007

Pokój: 133

Telefon: +48 12 6395 128

E-mail: ncjarek(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Fizykochemia ciekłych powierzchni międzyfazowych adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych surfaktantów.
- Teoretyczny opis adsorpcji mieszanin jonowych i niejonowych surfaktantów na ciekłych granicach faz

Metodyka:

- Szereg metod pomiaru napięcia powierzchniowego (metoda analizy kształtu wiszącej kropli, płytka Wilhelmy'ego, metoda pierścienia du Noüy'a oraz metoda pomiaru dynamicznego napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku)
- Podstawowe techniki modelowania molekularnego przy użyciu komercyjnego oprogramowania

Dalsze informacje:

- Doktorat (2006) Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Tytuł pracy "Adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych na granicach faz ciecz/gaz"(chemia)
- Magisterium (2001) Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Tytuł pracy: "Przebieg oogenezy u Acheta domesticus (Orthoptera: Gryllidae)" (biologia)

Staże zagraniczne

- 2006/2007 - jeden rok-asystent -Akademia Górniczo- Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie
- 2003- miesiąc w Golm w Instytucie Koloidów i Chemii Powierzchni imienia Maxa Planka w Niemczech
- 2003 - miesiąc na Uniwersytecie Tomasza Baty w Zlinie, Czechy

2020

 • Ł. Lamch, K. Witek, E. Jarek, E. Obłąk, P. Warszyński , K.A. Wilk , "New mild amphoteric sulfohydroxybetaine-type surfactants containing different labile spacers: Synthesis, surface properties and performance", J Colloid Interface Sci, 558 (2020) 220-229

2019

 • •E. Santini, E. Jarek, F. Ravera, L. Ligierri, P. Warszynski, M. Krzan, „Surface properties and foamability of saponin and saponin-chitosan systems”, Coll. Surf. B, May 2019 DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.05.035

2016

 • G. Para, J. Łuczyński, J. Palus, E. Jarek, K. A. Wilk, P. Warszyński, "Hydrolysis Driven Surface Activity of Esterquat Surfactants", Journal of Colloid and Interface Science, 465 (2016) 174–182
 • E. Jarek, P. Warszynski, M. Krzan, "Influence of various electrolytes on bubble motion in ionic surfactant solutions", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 505 (2016) 171-178

2015

 • M. Krzan, E. Jarek, P. Warszyński, E. Rogalska, "Effect of products of PLA2 catalyzed hydrolysis of DLPC on motion of rising bubbles", Colloids and Surf. B, 128 (2015) 261-267
 • W. Zieliński, K.A. Wilk, G. Para, E. Jarek, K. Ciszewski , J. Palus, P. Warszyński, "Synthesis, surface activity and antielectrostatic properties of new soft dichain cationic surfactants", Colloids and Surf. A, 480 (2015) 63-70

2014

 • M. Adamczak, A. Kupiec, E. Jarek, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Preparation of the squalene-based capsules by membrane emulsification method and polyelectrolyte multilayer adsorption", Colloids Surf. A, 462 (2014) 147-152

2010

 • E.Jarek, T.Jasiński, W.Barzyk, P.Warszyński, "The pH Regulated Surface Activity of Alkanoic Acids", Colloids Surf. A, 354 (2010) 188-196

2009

 • L. Szyk-Warszyńska, C. Gergely, E. Jarek, F. Cuisinier, R.P. Socha, P. Warszyński, "Calcium Uptake by Casein Embedded in Polyelectrolyte Multilaye", Colloids Surf. A, 343 (2009) 118-126

2006

 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "The Hofmeister Effect in Adsorption of Cationic Surfactants - Theoretical Description and Experimental Results", Adv.Colloid Interface Sci.,122 (2006) 39-55

2005

 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "The Surface Tension of Aqueous Solution of Cetyltrimethylammonium Cationic Surfactants in Presence of Bromide and Chloride Counterions", Colloid Surf. A, 261 (2005) 65-73

2003

 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Z. Adamczyk "Effect of Electrolytes on Surface Tension of Ionic Surfactant solutions", Colloids Surf. A., 222 (2003), 213-222
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "Influence of Different Electrolytes on Ionic Surfactant Adsorption", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1149