Profil pracownika

Mgr Adam Stępniewski

Pracownik IKiFP PAN od: 2012

Doktorant

Pokój:

E-mail: ncstepni(at)cyf-kr.edu.pl

Dalsze informacje:

Magisterium (2012) Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

2017

  • E. Broclawik, K. Gora-Marek, M. Radon, T. Bucko, A. Stepniewski,, "The dependence on ammonia pretreatment of N-O activation by Co(II) sites in zeolites: a DFT and ab initio molecular dynamics study", J. Mol. Mod., 23 (2017) 160

2016

  • Adam Stępniewski, Mariusz Radoń, Kinga Góra-Marek, Ewa Broclawik, "Ammonia-modified Co(II) sites in zeolites: spin and electron density redistribution through the CoII–NO bond", Physical Chemistry Chemical Physics, 18 (2016) 3716 – 3729