Profil pracownika

Dr inż. Robert Karcz

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 010

Telefon: +48 12 6395 164

E-mail: nckarcz(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Aktywność katalityczna naturalnych i syntetycznych materiałów w procesach utleniania

Metodyka:

- GC do separacji produktów reakcji
- UV/Vis do analizy składu katalizatorów i przebiegu reakcji
- Reaktor stacjonarny ciśnieniowy do badania reakcji utlenienia cykloalkanów
- Reaktor szklany z dozowaniem tlenu do badania kinetyki reakcji utleniania

Dalsze informacje:

- Magisterium (2005) Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; "Badania chemiczne spoiw i werniksów w malarstwie ściennym i na płótnie".

2019

 • J. E. Olszówka, R. Karcz, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, R. P. Socha, M. Nattich-Rak, M. Krzan, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of grinding on the physico-chemical properties of Mg-Al hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone", Catalysis Today, 333 (2019) 147-153
 • R. Karcz, J.E.Olszówka, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, E.M. Serwicka, A. Klimek, K. Bahranowski, "Combined H2O2/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to ε-caprolactone over MgAl hydrotalcite catalysts", Catalysis Communications, 132 (2019) 105821

2018

 • J. Olszówka, R. Karcz, B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, A. Niecikowska,K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of Mg-Al hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile", Catalysis Communications, 107 (2018) 48-52
 • J. E. Olszówka, R. Karcz, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, B. Sulikowski, R. P. Socha, A. Gaweł, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, "New insight into the preferred valency of interlayer anions in hydrotalcite-like compounds: The effect of Mg/Al ratio", Applied Clay Science, 155 (2018) 84-94
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Keggin-Type Heteropoly Salts as Bifunctional Catalysts in Aerobic Baeyer-Villiger Oxidation", Materials, 11 (2018) 1208

2017

 • Joanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Dorota Duraczyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile over hydrotalcite-like catalysts: Effect of Mg/Al ratio on the ε-caprolactone yield", Catalysis Communications, 100 (2017) 196-201
 • R. Karcz, P. Niemiec, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Kryściak-Czerwenka, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, M.Witko, R. Tokarz-Sobieraj, E. M.Serwicka, "Effect of cobalt location in Keggin-type heteropoly catalysts on aerobic oxidation of cyclooctane: Experimental and theoretical study", Applied Catalysis A: General, 542 (2017) 317-326
 • R. Karcz, J. Dedecek, B. Supronowicz, H.M. Thomas, P. Klein, E. Tabor, P. Sazama, V. Pashkova, S. Sklenak, "TNU-9 Zeolite: Aluminum Distribution and Extra-Framework Sites of Divalent Cations", Chem: Eur. J., 37 (2017) 8857-8870

2016

 • J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or calcium - containing natural minerals as ecologically friendly catalysts for the Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with hydrogen peroxide", Applied Catalysis A: General, 509 (2016) 52-65
 • B. Trzewik, K. Chruszcz-Lipska, A. Miłaczewska, J. Opalińska-Piskorz, R. Karcz, R. Gryboś, M. Oszajca, K. Luberda-Durnaś, W. Łasocha, A. N. Fitch, B. Sulikowski and T. Borowski, "Synthesis and crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and spectral characteristics of a model acireductone", New J Chem, 40 (2016) 9291-9303

2013

 • A. Szymańska, W. Nitek, D. Mucha, R. Karcz, K. Pamin, J. Połtowicz, W. Łasocha, "Structural studies and physico-chemical properties of new oxodiperoxomolybdenum complexes with nicotinic acid", Polyhedron, 60 (2013) 39-46

2009

 • R.Karcz, K.Pamin, J.Poltowicz, J.Haber, "Selective Oxidation of Phenol in the Presence of Transition-Metal Substituted Polyoxometalates", Catal. Lett., 132 (2009) 159-167