Profil pracownika

Dr inż. Robert Karcz

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 010

Telefon: +48 12 6395 164

E-mail: nckarcz(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Aktywność katalityczna naturalnych i syntetycznych materiałów zasadowych w procesach utleniania typu Baeyera-Villigera

Metodyka:

- GC do separacji produktów reakcji
- UV/Vis do analizy składu katalizatorów i przebiegu reakcji
- Reaktory szklane typu batch,
- Reaktor szklany z dozowaniem tlenu do badania kinetyki reakcji utleniania

Dalsze informacje:

- Magisterium (2005) Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; "Badania chemiczne spoiw i werniksów w malarstwie ściennym i na płótnie".