Profil pracownika

Dr Sangita Kachhap

Pracownik IKiFP PAN od: 6

adiunkt

Pokój: 234

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: nckachap(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

1) Zrozumienie mechanizmów reakcji enzymów bakteryjnych
Celem pracy jest przebadanie mechanizmu reakcji konwersji substratu w produkt dla enzymu będącego potencjalnie użytecznego w projektowaniu leków z Mycobacterial tuberculosis. W przyszłości badania te mogą zaowocować stworzeniem wydajnijszego leku przeciw TB.
2) Mechanizm reakcji niehemowych dioksygenaz: niehemowa, zależna od 2-oksoglutaranu/Fe(II) dioksygenaza - 6-O-demetylaza tebainy (T6ODM), zaangażowana w biosyntezę morfiny, katalizująca demetylację substratów tebainy i oripawiny.

Metodyka:

Do moich projektów używam następujących technik obliczeniowych:
1) Klasycznej symulacji MD dla wszystkich atomów
2) Dokowania (Autodock)
3) oblicznia DFT (Gaussian)
4) QM/MM

2020

  • S. Kachhap, Z. Wojdyla P. Komorek, A. Kluza, K. Kurpiewska, B. Jachimska, T. Borowski, "It takes two to tango - the case of thebaine 6-O-demethylase", International Journal of Biological Macromolecules, (2020) DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.030