Profil pracownika

inż. Adam Kaczmarski

Pracownik IKiFP PAN od: 2019

specjalista

Pokój: 233 Kraków

Telefon: +48 12 6395 155

E-mail: nckaczma(at)cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją koncepcji prototypu modułu biorafinerii do wytwarzania bioplastików. Wykonanie koncepcji technicznej prototypu oraz odpowiednich projektów technicznych instalacji technologicznych, aparatury procesowej i wyposażenia.
Koordynowanie wykonawców i nadzór nad budową inwestycji. Opracowanie instrukcji i standardowych procedur utrzymania ciągłości produkcji oraz utrzymanie operacyjne linii produkcyjnej.