Profil pracownika

Dr Robert Gryboś

Pracownik IKiFP PAN od: 2008

Pokój: 235, 036

Telefon: +48 12 6395 120

E-mail: ncgrybos(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kosmokataliza - fotodysocjacja wody na katalizatorach uzyskanych z gleby Księżycowej.
- Struktura i właściwości katalizatorów opartych na pieciotlenku wanadu. Wpływ nośnika i domieszek.
- Proces deNOx na metalach szlachetnych osadzonych w zeolitach.
- Struktura i trwałość kompleksów wanadu używanych jako leki insulino-naśladowcze

Metodyka:

periodyczna teoria funkcjonałów gęstości (DFT - Density Functional Theory) - program VASP

Dalsze informacje:

- Doktorat (2005) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Tytuł pracy 'Influence of alkali metal dopants and anatase support on catalytic properties of vanadium pentoxide.'
- Magisterium (2000) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków Tytuł pracy: 'Influence of an alkali metal dopant (K, Rb) on electronic structure of vanadium pentoxide, quantum-chemical studies.'

Staże zagraniczne
1999 - 1 m-c, Fritz Haber Institute, Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Germany
2002 - 6 m-cy Marie-Curie Fellowship w Institute of Physical Chemistry, Vienna University

2015

 • R. Tokarz-Sobieraj, R. Grybos, U. Filek, A. Micek-Ilnicka, P. Niemiec, A. Kirpsza, M. Witko, "Generation of acidic sites in Al, Ga, in salts of molybdenum and tungsten Keggin-type heteropolyacids. DFT modeling and catalytic tests", Catalysis Today, 257 (2015) 72-79

2012

 • D. Rutkowska-Żbik, R. Gryboś, R. Tokarz-Sobieraj, "DFT investigation of molybdenum (oxo)carbide formation from MoO3", Struct Chem, 23 (2012) 1417–1424

2011

 • R. Tokarz-Sobieraj, R. Gryboś, M. Witko, "Electronic Structure of MoO2. DFT Periodic and Cluster Model Studies", Applied Catal. A , 391 (2011) 137-143

2009

 • J.Goclon, R.Gryboś, M.Witko, J.Hafner "Relative Stability of the Low-Index V2O5 Surfaces. A Density Functional Investigation", J. Phys. Condens. Matter, 21 (2009) 095008
 • J.Goclon, R.Gryboś, M.Witko, J.Hafner "Oxygen Vacancy Formation on Low-Index V2O5 Surfaces. A Density Functional Investigation", Phys. Rev. B, 79 (2009) 0754391-14
 • R.Gryboś, L.Benco, T.Bucko, J.Hafner "Molecular Adsorption and Metal-support Interaction for Transition-metal Clusters in Zeolites: NO Adsorption on Pd_n (n=1-6) in Mordenite", J. Chem. Phys., 130 (2009) 104503-1÷20
 • R.Gryboś, L.Benco, T.Bucko, J.Hafner "Interaction of NO Molecules with Pd Clusters: Ab-initio Density Functional Study", J. Comput. Chem., 30 (2009) 1910-1922

2008

 • R.Gryboś, J.Hafner, L.Benco, P.Raybaud "Adsorption of NO on Pd Exchanged Mordenite: Ab-initio DFT Modeling", J. Phys. Chem. C, 112 (2008) 12349-12362

2007

 • R. Gryboś, M. Witko "Influence of Anatase Support on Catalytic Properties of Vanadium Pentoxide", J. Phys. Chem. C, 111 (2007) 4216-4225

2006

 • M. Witko, R. Gryboś, R. Tokarz-Sobieraj "Heterogeneity of V2O5(010) Surfaces - The Role of Alkali Metal Dopants", Topics Catal., 38 (2006) 105-115

2005

 • R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, R. Gryboś "DFT Cluster Model Studies on Molybdena and Vanadia Based Catalysts. Energetics of Surface Oxygen Point Defects", Catal. Today, 99 (2005) 241-253
 • M. Witko, R. Tokarz-Sobieraj, R. Gryboś "Theoretical Basis of the Activation of Light Alkanes", in: "Sustainable Strategies for the Upgrading of Natural Gas: Fundamentals, Challenges, and Opportunities", (eds. E. G. Derouane et al.), NATO ASI Series, II. Mathematics, Physics and Chemistry, vol. 191, Springer, Dordrecht 2005, p.85-105 [ISBN 1-4020-3309-5]

2004

 • R.Tokarz-Sobieraj, R.Gryboś, M.Witko, K.Hermann "Oxygen Sites at Molybdena and Vanadia Surfaces; Energetics of the Reoxidation Process", Coll. Czech. Chem. Commun., 69 (2004) 121-140

2003

 • R. Tokarz-Sobieraj, R. Gryboś, M. Witko "Reoxidation of (010)MoO3 and (010)V2O5 Surfaces; Quantum Chemical Modeling", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 936
 • M. Witko, R. Tokarz-Sobieraj, R. Gryboś "Possible Electronic Modifications of VO-based Catalysts", in: "Metal-Ligand Interactions"(eds. N. Russo, D. R. Salahub, M. Witko), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003, p.301-320