Profil pracownika

Dr Mariusz Gackowski

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

adiunkt

Pokój: 227

Telefon: +48 12 6395162

E-mail: ncgackow(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza i modyfikacja zeolitów
- Synteza nanocząstek zeolitów
- Zastosowanie nanocząstek zeolitów do reakcji katalitycznych w fazie ciekłej
- Synteza i właściwości cząstek protozeolitycznych
- Synteza, modyfikacja i zastosowanie materiałów hierarchicznych w katalizie
- Hierarchizacja zeolitów
- Badania kwasowości
- Wprowadzanie cząsteczek gości do porowatych materiałów

Metodyka:

- spektroskopia NMR w ciele stałym
- spektroskopia IR
- niskotemperaturowa sorpcja azotu (BET)
- chromatografia gazowa
- analiza XRD
- badania katalityczne - izomeryzacja alfa-pinenu

Dalsze informacje:

Doktorat(2015) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Tytuł pracy: "Monolity krzemionkowe z naniesionymi nanocząstkami zeolitu jako modelowe mikroreaktory przepływowe"

Magisterium(2011) Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Kierunek Ochrona Środowiska Specjalność Chemia środowiska Tytuł pracy: "Adsorption of selected peptide derivatives on silver surfaces. SERS studies.”

STAŻE ZAGRANICZNE:
2019 - 5 dni University of Oulu, NMR Research Unit
2017 - 1 miesiąc University of Stuttgart, Institute of Chemical Technology
2016 – 3 miesiące University of Stuttgart, Institute of Chemical Technology
2014 – 2 miesiące Manchester Metropolitan University
2011 - 4 miesiące University of Vienna

2020

 • Ł. Kuterasiński, W. Rojek, M. Gackowski, M. Zimowska, P.J. Jodłowski, "Sonically modified hierarchical FAU-type zeolites as active catalysts for the production of furan from furfural", Ultrason. Sonochem., 60 (2020) 104785
 • M. Gackowski, J. Podobiński, E. Brocławik, J. Datka, "IR and NMR Studies of the Status of Al and Acid Sites in Desilicated Zeolite Y", Molecules, 25 (2020) 31
 • M. Gackowski, J. Datka, "Acid properties of hierarchical zeolites Y", Molecules, 25 (2020) 1044

2019

 • M. Gackowski, J. Podobiński, M. Hunger, "Evidence for a strong polarization of n-hexane in zeolite H-ZSM-5 by FT-IR and solid-state NMR spectroscopy", Microporous and Mesoporous Materials, 273 (2019) 67-72
 • M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka, "Spectroscopic IR and NMR studies of hierarchical zeolites obtained by desilication of zeolite Y: Optimization of the desilication route", Micropor. Mesopor. Mater. , 281 (2019) 134-141
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka, "Hierarchical Zeolite Mazzite: Physicochemical Properties and α-Pinene Isomerization", Appl. Catal. A: Gen., 578 (2019) 53-62

2018

 • M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka, "Hierarchical zeolites Y obtained by desilication: Porosity, acidity and catalytic properties", Microporous Mesoporous Mater., 263 (2018) 282-288
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka , "IR and NMR studies of hierarchical material obtained by the treatment of zeolite Y by ammonia solution", Spectrochim. Acta, Part A, 193 (2018) 440-446
 • K. Onik, M. Gackowski, M.A. Derewinski, B. Sulikowski, "Mesoporous Layered Aluminosilicates Prepared from Protozeolitic Nanoclusters: Synthesis and Physicochemical and Catalytic Properties", J. Phys. Chem. C , 122 (2018) 25983-25991
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, J. Datka , "Hydroxyl Groups Of Exceptionally High Acidity In Desilicated Zeolites Y", ChemPhysChem , 10.1002/cphc.201800948

2017

 • L. Tosheva, S. Belkhair, M. Gackowski, S. Malic, N. Al-Shanti, J. Verran, "Rapid screening of the antimicrobial efficacy of Ag zeolites", Colloids Surf B Biointerfaces, 257 (2017) 254-260

2016

 • M. Gackowski, E. Bielanska, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, M. Derewinski, "Deposition of Zeolite Nanoparticles Onto Porous Silica Monolith", Surface Innovations, 4(2) (2016) 88-101

2014

 • M. Gackowski, K. Małek, "Surface-enhanced Raman spectroscopy of tridehydropeptides adsorbed on silver electrode", J. Mol. Struct. , 1065-1066 (2014) 143-149