Profil pracownika

Dr hab. Jacek Gurgul

Pracownik IKiFP PAN od: 10

adiunkt

Pokój: 104

Telefon: +48 12 6395 116

E-mail: ncgurgul(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Przygotowanie katalizatorów metalicznych i tlenkowych na podłożu tlenkowym oraz ich modyfikacja
- Badanie fizykochemicznych procesów na powierzchni otrzymanych układów
- Badanie natury wiązań chemicznych oraz stanu utlenienia i charakteru elektronowego cienkich warstw metalicznych i tlenkowych
- Przygotowanie cienkowarstwowych układów magnetycznych na podłożach monokrystalicznych oraz ich modyfikacja
- Badanie właściwości magnetycznych otrzymanych układów

Metodyka:

- Analiza powierzchni metodami spektroskopowymi (XPS, UPS, AES i LEED)
- Analiza oddziaływań nadsubtelnych przy użyciu rezonansowej absorpcji kwantów γ (CEMS oraz spektroskopia Mössbauera w geometrii transmisyjnej)
- Analiza właściwości magnetycznych układów cienkowarstwowych oraz faz objętościowych (VSM, magnetometria SQUID, MOKE)

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2014) Instytut Fizyki UJ Kraków Tytuł pracy: "Magnetyczne i elektronowe właściwości międzymetalicznych związków z grupy RERhSn (RE - lantanowiec)"
- Doktorat (2002) Instytut Fizyki UJ Kraków Tytuł pracy: "Badanie własności magnetycznych i transportowych tlenków i układów międzymetalicznych zawierających gadolin"
- Magisterium (1997) Instytut Fizyki UJ Kraków Tytuł pracy: "Badanie własności magnetycznych międzymetalicznych związków gadolinu metodą spektroskopii mössbauerowskiej dla jąder 155Gd"

2020

 • M. Shelyapina, J. Gurgul, K. Łątka, P. Sánchez-López; D. Bogdanov; V. Petranovskii, S. Fuentes, "Mechanism of formation of framework Fe3+ in bimetallic Ag-Fe mordenites - effective catalytic centers for deNOx reaction", Micropor. Mesopor. Mat., 299 (2020) 109841
 • R. Sadek, K. A. Chalupka, P. Mierczynski, W. Maniukiewicz, J. Rynkowski, J. Gurgul, M. Lasoń - Rydel, S. Casale, D. Brouri, S. Dzwigaj, "The Catalytic Performance of Ni-Co/Beta Zeolite Catalysts in Fischer-Tropsch Synthesis", Catalysts, 10 (2020) 112
 • I. Szewczyk, R. Kosydar, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "Effect of the type of siliceous template and carbon precursor on physicochemical and catalytic properties of mesoporous nanostructured carbon-palladium systems", Journal of Porous Materials, 27 (2020) 1287-1308
 • M. Zimowska, J. Gurgul, R. P. Socha, M. Śliwa, K. Łątka, L. Matachowski, "Hydrogen production over Fe enriched porous clay heterostructures and SBA-15/MMS silica in bio-ethanol reforming - the role of the clay component", Applied Clay Science, 198 (2020) 105801
 • M. Zimowska, J. Gurgul, R. P. Socha, M. Śliwa, K. Łątka, L. Matachowski, "Hydrogen production over Fe enriched porous clay-based nanocomposites and mesoporous silica in bio-ethanol reforming – The role of the clay component", Applied Clay Science, 198 (2020) 105801-105813
 • A. Drelinkiewicz; T. Szumełda; R. Kosydar; J. Gurgul; D. Duraczyńska, "Synthesis of carbon-supported bimetallic palladium-iridium catalysts by microemulsion; characterization and electrocatalytic properties", Journal of Materials Science, 10.1007/s10853-020-05277-z

2019

 • R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, J. Kryściak-Czerwenka, A. Drelinkiewicz, "Liquid phase hydrogenation of furfural under mild conditions over Pd/C catalysts of various acidity", React. Kinet. Mech. Cat., 126 (2019) 417-437
 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, F. Mauriello, M. Grazia Musolino, A. Dziedzicka, D. Duraczynska, J. Gurgul, "Tuning Catalytic Properties of Supported Bimetallic Pd/Ir Systems in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde by Using the “Water-in-Oil” Microemulsion Method", J. Chem.-NY, (2019) 4314975
 • R. Sadek, K. A. Chalupka, P. Mierczyński, J. Rynkowski, J. Gurgul, S. Dzwigaj, "Cobalt based catalysts supported on two kinds of Beta zeolite for Application in Fischer-Tropsch synthesis", Catalysts, 9 (2019) 497
 • R. Kosydar, I. Szewczyk, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "New insight into the effect of surface oxidized groups of nanostructured carbon supported Pd catalysts on the furfural hydrogenation", Surfaces and Interfaces, 17 (2019) 100379
 • M. Zimowska, J. Gurgul, E. Scholtzova, R. P. Socha, H. Pálková, L. Lityńska-Dobrzyńska, Ł. Mokrzycki, K. Łątka, "A Precursor Approach for the Development of Lace-Like Fe2O3 Nanocrystallites Triggered by Pressure Dependent Nucleation and Growth of Akaganeite over Clay Based Composites for Toluene Combustion", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 26236-26250

2018

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, "Carbon-supported Pd100-XAuX alloy nanoparticles for the electrocatalytic oxidation of formic acid; influence of metal particles composition on activity enhancement", Appl. Catal. B-Environ., 221 (2018) 393-405
 • M. Kolodziej, E. Lalik, J.C. Colmenares , P. Lisowski , J. Gurgul, D. Duraczynska, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of Pd/MoO3 prepared by the sonophotodeposition method", Mater. Chem. Phys., 204 (2018) 361-372
 • N.O. Popovych, P.I. Kyriienko, Y. Millot, L. Valentin, J. Gurgul, R.P. Socha, J. Żukrowski, S.O. Soloviev, S. Dzwigaj, "Sn-BEA zeolites prepared by two-step postsynthesis method: physicochemical properties and catalytic activity in processes based on MPV reduction", Micropor. Mesopor. Mat., 268 (2018) 178-188
 • V.A. Zazhigalov, V.V. Honcharov, I.V. Bacherikova, R. Socha, J. Gurgul, "Formation of Nanodimensional Layer of Catalytically Active Metals on Stainless Steel Surface by Ionic Implantation", Theor. Exp. Chem., 54 (2018) 128–137
 • В.А. Зажигалов, В.В. Гончаров, И.В. Бачерикова, Р. Соха (R. Socha), Я. Гургул (J. Gurgul), "Формирование наноразмерново слоя каталитически активных металлов на поверхности нержавеющей стали методом ионной имплантации", Тeop. Эkcпep. Хиmия, 54 (2018) 117-125

2017

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, M. Góral-Kurbiel, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "Formation of Pd-group VIII bimetallic nanoparticles by the “water-in-oil” microemulsion method", Colloids Surf. A, 529 (2017) 246-260
 • J. Gurgul, E. Młyńczak, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, K. Freindl, E. Madej, N. Spiridis, T. Ślęzak, J. Korecki, "Magnetic properties of epitaxial CoO/Fe(001) bilayers: The onset of exchange bias as a function of sub-layer thickness and temperature", Phys. Rev. B, 96 (2017) 104421
 • V. Honcharov, V. Zazhigalov, Z. Sawlowicz, R. Socha, J. Gurgul, "Structural, Catalytic, and Thermal Properties of Stainless Steel with Nanoscale Metal Surface Layer", (Eds. O. Fesenko, L. Yatsenko), Springer Proc. Phys., Cham 2017, 195, 355-364, []

2016

 • M. Kołodziej, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, D. Duraczynska, R. Kosydar, "Activity/selectivity control in Pd/HxMoO3 catalyzed cinnamaldehyde hydrogenation", Appl. Catal. A-Gen., 515 (2016) 60-71
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "A role of Au-content in performance of Pd-Au/SiO2 and Pd-Au/Al2O3 catalyst in the hydrogen and oxygen recombination reaction. The microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A-Gen., 517 (2016) 196-210
 • I. Kocemba, J. Rynkowski, J. Gurgul, R.P. Socha, K. Łątka, J.-M. Krafft, S. Dzwigaj, "Nature of the active sites in CO oxidation on FeSiBEA zeolites", Appl. Catal. A-Gen., 519 (2016) 16-26
 • M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, Z. Olejniczak, R.P. Socha, J. Gurgul, K. Łątka, "Alteration of the structure and surface composition of crystalline-amorphous porous clay heterostructures upon iron doping from metal-organic source", Surf. Interface Anal., 48 (2016) 527–531
 • M. Zimowska, J. Gurgul, H. Pálková, Z. Olejniczak, K. Łątka, L. Lityńska-Dobrzyńska, L. Matachowski, "Structural rearrangements in Fe-porous clay heterostructures composites derived from Laponite® - Influence of preparation methods and Fe source", Micropor. Mesopor. Mat., 231 (2016) 66-81
 • M. Zimowska, K. Łątka, D. Mucha, J. Gurgul, L. Matachowski, "The continuous conversion of ethanol and water mixtures into hydrogen over FexOy/MoO3 catalytic system − XPS and Mössbauer studies", J. Mol. Catal. A-Chem., 423 (2016) 92–104
 • M. Góral-Kurbiel, R. Kosydar, J. Gurgul, B. Dembińska, P.J. Kulesza, A. Drelinkiewicz, "Carbon supported PdxPty nanoparticles for oxygen reduction. The effect of Pd:Pt ratio", Electrochim. Acta, 222 (2016) 1220-1233

2015

 • P. Boroń, L. Chmielarz, J. Gurgul, K. Łątka, B. Gil, B. Marszałek, S. Dźwigaj, "Influence of iron state and acidity of zeolites on the catalytic activity of FeHBEA, FeHZSM-5 and FeHMOR in SCR of NO with NH3 and N2O decomposition", Micropor. Mesopor. Mater., 203 (2015) 73-85
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, W. Rojek, T. Machej, J. Gurgul, T. Szumełda, M. Kołodziej, E. Bielańska, "Activity and deactivation of Pd/Al2O3 catalysts in hydrogen and oxygen recombination reaction; a role of alkali (Li, Cs) dopant", Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015) 16127-16136

2014

 • J. Gurgul, K. Łątka, A.W. Pacyna, S.C. Peter, R. Pottgen, "TbRhSn and DyRhSn - Detailed Magnetic and 119Sn Mossbauer Spectroscopic Studies", Intermetallics, 46 (2014) 56-64
 • M. Góral-Kurbiel, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, B. Dembińska, P.J. Kulesza, "The effect of Nafion ionomer on electroactivity of palladium–polypyrrole catalysts for oxygen reduction reaction", J Solid State Electrochem, 18 (2014) 639-653
 • E. Młyńczak, J. Gurgul, J. Przewoźnik, D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, N. Spiridis, and J. Korecki, "Effect of interfacial iron oxidation on the exchange bias in CoO/Fe bilayers", Appl. Surf. Sci., 304 (2014) 86-90
 • M. Góral-Kurbiel, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, B. Dembińska, P.J. Kulesza, J. Gurgul, "Palladium Content Effect on the Electrocatalytic Activity of Palladium–Polypyrrole Nanocomposite for Cathodic Reduction of Oxygen", Electrocatalysis, 5 (2014) 23-40
 • P. Boroń, L. Chmielarz, J. Gurgul, K. Łątka, B. Gil, J.-M. Krafft, S. Dźwigaj, "The influence of the preparation procedures on the catalytic activity of Fe-BEA zeolites in SCR of NO with ammonia and N2O decomposition", Catalysis Today, 235 (2014) 210-225
 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, "Hydrogenation of cinnamaldehyde in the presence of PdAu/C catalysts prepared by the reverse “water-in-oil” microemulsion method", Applied Catalysis A: General, 487 (2014) 1-15

2013

 • J. Gurgul, K. Łątka, I. Hnat, J. Rynkowski, S. Dźwigaj, "Identification of Iron Species in FeSiBEA by DR UV-vis, XPS and Mössbauer Spectroscopy: Influence of the Fe Content", Microporous and Mesoporous Materials, 168 (2013) 1-6
 • J. Gurgul, M.T. Rinke, I. Schellenberg, H. Eckert, R. Pöttgen , "The Antimonide Oxides REZnSbO and REMnSbO (RE = Ce, Pr) – An XPS Study", Solid State Sciences , 17 (2013) 122-127
 • P. Boroń, L. Chmielarz, J. Gurgul, K. Łątka, T. Shishido, J.-M. Krafft, S. Dzwigaj, "BEA zeolite modified with iron as effective catalyst for N2O decomposition and selective reduction of NO with ammonia", Applied Catalysis B, 138-139 (2013) 434-445
 • E. Młyńczak, B. Matlak, A. Kozioł-Rachwał, J. Gurgul, N. Spiridis and J. Korecki, "Fe/CoO(001) and Fe/CoO(111) bilayers: Effect of crystal orientation on the exchange bias", Phys. Rev. B, 88 (2013) 085442

2012

 • J. Gurgul, K. Łątka, A.W. Pacyna, R. Pöttgen , "Probing the SmRhSn magnetic state by AC/DC magnetic measurements and 119Sn Mössbauer spectroscopy", Intermetallics, 22 (2012) 154-159
 • J. Gurgul, E. Młyńczak, N. Spiridis, J. Korecki, "Layer-by-layer epitaxial growth of polar FeO(111) thin films on MgO(111)", Surf. Sci., 606 (2012) 711 - 714
 • R. Kosydar, M. Góral, J. Gurgul, A. Drelinkiewicz, "The effect of support properties in the preparation of Pd size-controlled catalysts by “water-in-oil” microemulsion method", Catalysis Communications, 22 (2012) 58-67
 • J. Mizera, N. Spiridis, R. Socha, R. Grabowski, K. Samson, J. Korecki, B. Grzybowska, J. Gurgul, L. Kepinski, M. A. Małecka, "Au/FeOx catalysts of different degree of iron oxide reduction", Catal. Today, 187 (2012) 20-29

2011

 • D. Mucha, L. Matachowski, T. Machej, J. Gurgul, R.P. Socha, "Unique cation surroundings in the structure of Ag3PW12O40 salt", Solid State Sci. , 13 (2011) 1276-1284
 • J. Gurgul, M. Zimowska, D. Mucha, R.P. Socha, L. Matachowski, "The influence of surface composition of Ag3PW12O40 and Ag3PMo12O40 salts on their catalytic activity in dehydration of ethanol", J. Mol. Catal. A, 351 (2011) 1-10
 • K. Łątka, J. Gurgul, A.W. Pacyna, R. Pöttgen, "Electronic and Magnetic Properties of Ternary Stannides RERhSn (RE = Tb, Dy and Ho)", Solid State Phenomena, 170 (2011) 74-77
 • R. Kosydar, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, "The role of alkali modifiers (Li, Na, K, Cs) in activity of 2%Pd/Al2O3 catalysts for 2-ethyl-9,10-anthraquione hydrogenation", Applied Catalysis A: General, 402 (2011) 121-131
 • D. Mucha, L. Matachowski, T. Machej, J. Gurgul, R.P. Socha, "Unique Cation Surroundings in the Structure of Ag3PW12O40 Salt", ChemInform, 42(37) (2011)

2010

 • L. Matachowski, R.P. Socha, D. Mucha, M. Zimowska and J. Gurgul, "Silver nanowires as a result of irradiation or hydrogen reduction of Ag3PW12O40 salt", Surf. Interface Anal., 42 (2010) 757-761
 • J. Gurgul, K. Łątka, A.W. Pacyna, C.P. Sebastian, R. Pöttgen, "119Sn Mössbauer spectroscopy of the intermetallic compound HoRhSn", Intermetallics, 18 (2010) 129-133
 • A. Zięba, L. Matachowski, J. Gurgul, E. Bielańska, A. Drelinkiewicz, "Transesterification reaction of triglycerides in the presence of Ag-doped H3PW12O40", J. Mol. Catal. A , 316 (2010) 30-44
 • J. Gurgul, K. Freindl, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, N. Spiridis, T. Ślęzak, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki, "Exchange-bias in epitaxial CoO/Fe bilayer grown on MgO(001)", Surf. Interface Anal., 42 (2010) 696-698
 • D. Wodka, E. Bielanska, R.P. Socha, M. Elżbieciak-Wodka, J. Gurgul, P. Nowak, P. Warszyński, I. Kumakiri, "Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide Modified by Silver Nanoparticles", ACS Applied Materials and Interfaces, 2(7) (2010) 1945-1953

2009

 • S.Dźwigaj, J.Janas, J.Gurgul, R.P.Socha, T.Shishido, M.Che, "Do Cu(II) Ions Reed Al Atoms in their Environment to Make CuSiBEA Active in the SCR of NO by Ethanol or Propane ? A Spectroscopy and Catalysis Study", Appl. Catal. B, 85 (2009) 131-138
 • J.Gurgul, K.Łątka, A.W.Pacyna, M.Lukachuk, R.Pöttgen "Magnetic Properties of GdPt4In", Solid State Sci., 11 (2009) 1680-1685
 • J.Janas, J.Gurgul, R.Socha, J.Kowalska, K.Nowińska, T.Shishido, M.Che, S.Dźwigaj "Influence of the Content and Environment of Chromium in CrSiBEA Zeolites on the Oxidative Dehydrogenation of Propane", J. Phys. Chem. C, 113 (2009) 13273-13281
 • J.Janas, J.Gurgul, R.P.Socha, T.Shishido, M.Che, S.Dźwigaj, "Selective Catalytic Reduction of NO by Etanol. Speciacion of Iron and 'Structure-Properties' Relationship in FeSiBEA Zeolite", Appl. Catal. B, 91 (2009) 113-122
 • K.Łątka, J.Gurgul, A.W.Pacyna, Y.Verbovytsky, J.Przewoźnik, R.Pöttgen "Bulk and Local Properties of DyRhSn", J. Alloys Comp., 480 (2009) 81-83
 • M.Rams, R.Kmieć, M.Krużel, Ż.Świątkowska, J.Gurgul, K.Królas, K.Tomala "99Ru Perturbed Angular Correlation and Mössbauer Effect Investigations of SrRuO3 and CaRuO3", J. Alloys Comp., 471 (2009) 5-10
 • J. Janas, J. Gurgul, R. P. Socha, S. Dźwigaj, "Effect of Cu content on the catalytic activity of CuSiBEA zeolite in the SCR of NO by ethanol: nature of the copper species", Applied Catalysis B: Environmental , 91 (2009) 217-224

2008

 • S.Dźwigaj, J.Janas, J.Mizera, J.Gurgul, R.P.Socha, M.Che, "Incorporation of Copper in SiBEA Zeolite as Isolated Lattice Mononuclear Cu(II) Species and Its Role in Selective Catalytic Reduction of NO by Ethanol", Catal. Lett., 126 (2008) 36-42
 • Th.Fickenscher, S.Rayaprol, J.von Appen, R.Dronskowski, R.Pöttgen, K.Łątka, J.Gurgul "Crystal Structure, Chemical Bonding and Magnetic Hyperfine Interactions in GdRu2SiC", Chem. Mater., 20 (2008) 1381-1389
 • J.Gurgul, K.Łątka, A.W.Pacyna, Y.Verbovytsky, R.Pöttgen "Hyperfine Interactions Studied by 119Sn Mössbauer Spectroscopy in SmRhSn", Hyperfine Interactions, 184 (2008) 33-38
 • K.Łątka, J.Gurgul, A.W.Pacyna, Y.Verbovytsky, R.Pöttgen "Mössbauer and Magnetic Characterization of TbRhSn", Hyperfine Interactions, 184 (2008) 39-43
 • A.M.Puziy, O.I.Poddubnaya, R.P.Socha, J.Gurgul, M.Wiśniewski "XPS and NMR Studies of Phosphoric Acid Activated Carbons", Carbon, 46 (2008) 2113-2123

2007

 • J. Gurgul, M. Rams, Ż. Świątkowska, R. Kmieć, K. Tomala "Bulk Magnetic Measurements and 99Ru and 155Gd Mössbauer Spectroscopies of Gd2Ru2O7", Phys. Rev. B, 75 (2007) 064426
 • J. Janas, T. Machej, J. Gurgul, R. P. Socha, M. Che, S. Dźwigaj, "Effect of Co Content on the Catalytic Activity of CoSiBEA Zeolite in the Selective Catalytic Reduction of NO with Ethanol: Nature of the Cobalt Species", Appl. Catal. B, 75 (2007) 239-248
 • K. Łątka, J. Gurgul "119Sn Hyperfine Interactions in REAuSn (RE = Rare Earth)", Nukleonika, 52 (2007) S59-S62
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, R. Janik, T. Machej, J. Gurgul, R. Socha, J. Podobiński, E. M. Serwicka, "Catalytic Combustion of Toluene over Mixed Cu-Mn Oxides", Catal. Today, 119 (2007) 321-326

2006

 • Th. Fickenscher, S. Rayaprol, R. Pöttgen, J. von Appen, R. Dronskowski, K. Łątka, J. Gurgul "Chemical Bonding, Magnetic and Spectroscopic Properties of GdRu2SiC", Zeit. anorg. allgem. Chemie, 632 (2006) 2114
 • R. Kmieć, Ż. Świątkowska, J. Gurgul, M. Rams, A. Zarzycki, K. Tomala "Investigation of the Magnetic Properties of Y2Ru2O7 by 99Ru Mössbauer Spectroscopy", Phys. Rev. B, 74 (2006) 104425
 • K. Łątka, R. Kmieć, J. Gurgul, A. W. Pacyna, M. Rams, T. Schmidt, R. Pöttgen "Magnetic Ordering in NdRhSn", J.Magnet. Magnet. Mater., 301 (2006) 359-370
 • K. Łątka, R. Kmieć, A. W. Pacyna, J. Gurgul, V. I. Zaremba, R. Pöttgen "Magnetic Properties and 155Gd Mössbauer Spectroscopy of LT-GdNiIn2", Solid State Sci., 8 (2006) 548-555

2005

 • K. Łątka, J. Gurgul, R. Kmieć, A. W. Pacyna, W. Chajec "119Sn Mössbauer Studies of the DyAgSn and DyAuSn Compounds", J. Alloys Comp., 390 (2005) 9-15
 • K. Łątka, J. Gurgul, R. Kmieć, A. W. Pacyna, W. Chajec "Hyperfine Interactions Studied by 119Sn Mössbauer Spectroscopy in TbAuSn and TmAuSn Compounds", J. Alloys Comp., 400 (2005) 16-22
 • J. Gurgul, C. Leroux, G. Ghibaudo, J.A. Chroboczek, "LF Noise and Tunneling Current in Nanometric SiO2 layers", AIP Conf. Proc. , 780 (2005) 209
 • K. Łątka, R. Kmieć, J. Gurgul, M. Rams, A.W. Pacyna, T. Schmidt and R. Pöttgen, "Structure, Magnetic Properties and 119Sn Mössbauer Spectroscopy of PrRhSn", Journal of Solid State Chemistry , 178 (2005) 3101-3109