Profil pracownika

Dr Dorota Wilgocka - Ślęzak

Pokój: 55

Telefon: +48 12 6395 166

E-mail: ncslezak(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Epitaksjalne nanostruktury tlenkowe na metalicznych podłożach monokrystalicznych (POL POSTDOC II)

Metodyka:

- Próżniowe techniki badania powierzchni i cienkich warstw.

Dalsze informacje:

- Doktorat (2005) Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Tytuł pracy: "Niekolinearne struktury magnetyczne w wielowarstwowych układach Fe-Au."
- Magisterium (1997) Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Tytuł pracy: "Wpływ wodoru na oddziaływania nadsubtelne w układzie GdFe2."

Staże zagraniczne

- 2000 – 2001 Belgia , Uniwersytet w Leuven

2020

 • P. Dróżdż, M. Ślęzak, K. Matlak, K. Freindl, N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, A. Kozioł-Rachwał, J. Korecki, T. Ślęzak, "Perpendicular magnetic anisotropy and residual magnetic phases in gold-capped FeRh film on MgO(001)", J. Magn. Magn. Mater., 495 (2020) 165804
 • J. Wojas, N. Kwiatek, D. Wilgocka-Ślęzak, E. Madej, J. Korecki, N. Spiridis, "CO adsorption on Fe3O4(111) with regular and biphase terminations", Appl. Surf. Sci., 507 (2020) 145069
 • M. Mosiałek, R.P. Socha, B. Bożek, D. Wilgocka-Ślęzak, E. Bielańska, A. Kežionis, T. Šalkus, E. Kazakevičius, A.F. Orliukas, M. Dziubaniuk, J. Wyrwa, J. Wojewoda-Budka, M. Faryna, B. Lis, M. Dudek, R. Lach, "Changes in properties of scandia-stabilised ceria-doped zirconia ceramics caused by silver migration in the electric field", Electrochimica Acta, 338 (2020) 135866
 • D. Wilgocka-Ślęzak, T. Giela, K. Freindl, N. Spiridis, J. Korecki, "High-temperature oxygen monolayer structures on W(110) revisited", Appl. Surf. Sci., 528 (2020) 146712
 • P. Dróżdż, M. Ślęzak, W. Janus, M. Szpytma, H. Nayyef, A. Kozioł-Rachwał, K. Freindl, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki, T. Ślęzak , "Driving the polar spin reorientation transition of ultrathin ferromagnets with antiferromagnetic–ferromagnetic phase transition of nearby FeRh alloy film", Sci. Rep., 10 (2020) 14901

2019

 • N. Spiridis, K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, P. Dróżdż, T. Ślęzak, J. Korecki, "Superstructures on Epitaxial Fe3O4 (111) Films: Biphase Formation Versus the Degree of Reduction", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 4204−4216

2018

 • P. Dróżdż, M. Ślęzak, K. Matlak, B. Matlak, K. Freindl, D. Wilgocka-Ślęzak, N. Spiridis, J. Korecki, T. Ślęzak, "Switching of Co Magnetization Driven by Antiferromagnetic-Ferromagnetic Phase Transition of FeRh Alloy in Co/FeRh Bilayers", Phys. Rev. Appl., 9 (2018) 034030

2017

 • T. Giela, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Ślęzak, N. Spiridis, J. Korecki, "LEEM study of high-temperature oxygen structures on W(110) and their transformations", Appl. Surf. Sci., 425 (2017) 314-320

2016

 • K. Freindl, T. Ossowski, M. Zając, N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, E. Madej, T. Giela, A. Kiejna, J. Korecki, "Oxygen Adsorption on the Fe(110) Surface: the Old System – New Structures.", J Phys. Chem. C, 120 (2016) 3807-3813
 • M. Ślęzak, T. Ślęzak, K. Matlak, B. Matlak, P. Dróżdż, T. Giela, D. Wilgocka-Ślęzak,N. Pilet, J. Raabe, A. Kozioł-Rachwał and J. Korecki, "Giant in-plane magnetic anisotropy in epitaxial bcc Co/Fe(110) bilayers", Phys. Rev. B, 94 (2016) 014402

2015

 • M. Ślęzak, T. Giela, D.Wilgocka-Ślęzak, N. Spiridis, T. Ślęzak, M. Zając, A. Kozioł-Rachwał, R. P. Socha, M. Stankiewicz, P. Warnicke, N. Pilet, J. Raabe, C. Quitmann and J. Korecki, "Prospects of X-ray photoemission electron microscopy at the first beamline of the Polish synchrotron facility ‘Solaris’", X-Ray Spectrom., 44 (2015) 317–322
 • N. Spiridis, M. Zając, P. Piekarz, A. I. Chumakov, K. Freindl, J. Goniakowski, A. Kozioł-Rachwał, K. Parliński, M. Ślęzak, T. Ślęzak, U. D. Wdowik, D. Wilgocka-Ślęzak, and J. Korecki, "Phonons in Ultrathin Oxide Films: 2D to 3D Transition in FeO on Pt(111)", Phys. Rev. Lett., 115 (2015) 186102

2014

 • E. Młyńczak, J. Gurgul, J. Przewoźnik, D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, N. Spiridis, and J. Korecki, "Effect of interfacial iron oxidation on the exchange bias in CoO/Fe bilayers", Appl. Surf. Sci., 304 (2014) 86-90

2013

 • T. Ślęzak, M. Zając, M. Ślęzak, K. Matlak, A. Kozioł-Rachwał, D. Wilgocka-Ślęzak, A. I. Chumakov, R. Rüffer, and J. Korecki, "Different scenarios for the in-plane spin reorientation transition in Fe(110) films on W(110)", Phys. Rev. B, 87 (2013) 094423
 • K. Balin, A. Nowak, J. Szade, M. Wojtyniak, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Ślęzak, T. Giela, J. Korecki, Z. Celinski, "Magnetic properties of Eu-Fe thin films.", J. Appl. Phys., 113 (2013) 17E143
 • M. Ślęzak, T.Giela, D.Wilgocka-Ślęzak, A.Kozioł-Rachwał, T. Ślęzak, R.Zdyb, N. Spiridis, C.Quitmann, J.Raabe, N.Pilet, J.Korecki, "X-ray photoemission electron microscopy study of the in-plane spin reorientation transitions in epitaxial Fe films on W(110)", J. Magn. Magn. Mater., 348 (2013) 101–106
 • A. Kozioł-Rachwał, W. Skowronski, T. Slezak, D. Wilgocka-Slezak, J. Przewoznik, T. Stobiecki, Q. H. Qin, S. van Dijken, and J. Korecki, "Room-temperature perpendicular magnetic anisotropy of MgO/Fe/MgO ultrathin films", J. Appl. Phys., 114 (2013) 224307

2012

 • N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, B. Figarska, T. Giela, E. Młyńczak, B. Strzelczyk, M. Zając, J. Korecki, "Growth and electronic and magnetic structure of iron oxide films on Pt(111)", Phys. Rev. B, 85 (2012) 075436

2011

 • M. Zając, K. Freindl, T. Ślęzak, M. Ślęzak, N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki, "Electronic and magnetic properties of ultra-thin epitaxial magnetite films on MgO(001).", Thin Solid Films, 519 (2011) 5588-5595

2010

 • J. Gurgul, K. Freindl, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, N. Spiridis, T. Ślęzak, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki, "Exchange-bias in epitaxial CoO/Fe bilayer grown on MgO(001)", Surf. Interface Anal., 42 (2010) 696-698
 • D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, A. Kozioł, K. Matlak, M. Rams, N. Spiridis, M. Ślęzak, T.Ślęzak, M. Zając, J. Korecki, "Thickness-Driven Polar Spin Reorientation Transition in Ultrathin Fe/Au(001) Films.", Phys. Rev. B, 81 (2010) 064421
 • T. Ślęzak, K. Freindl, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, M. Rennhofer, R. Rüffer, B. Sepiol, N. Spiridis, S. Stankov, M. Ślęzak, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Zając and J. Korecki, "Magnetism of ultra-thin iron films seen by the nuclear resonant scattering of synchrotron radiation.", J. Phys.: Conference Series, 217 (2010) 012090
 • T. Ślęzak, M. Ślęzak, M. Zając, K. Freindl, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, E. Partyka-Jankowska, M. Rennhofer, A. I. Chumakov, S. Stankov, R. Rüffer and J. Korecki, "Non-collinear magnetization structure at the thickness driven spin reorientation transition in epitaxial Fe films on W(110).", Phys. Rev. Lett. , 105 (2010) 027206