Profil pracownika

Dr Paweł Wolski

Pracownik IKiFP PAN od: 2014

adiunkt

Pokój: 601B, Collegium Chemicum, UMCS, Lublin

Telefon: +48 81 537 56 85

E-mail: pawl.wolski(at)gmail.com

Tematyka badawcza:

-Modelowanie komputerowe struktury i właściwości nanoskalowych układów do celowanego dostarczania leków antynowotworowych

Metodyka:

-Dynamika molekularna.

Dalsze informacje:

Doktorat (2017) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, "Modelowanie molekularne adsorpcji doksorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych".

Magisterium (2013) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS (Lublin),"Podwójna baza funkcyjna w obliczeniach elektrycznych i magnetycznych właściwości molekuł".

2019

 • P. Wolski, P. Wojton, K. Nieszporek, T. Panczyk, "Interaction of Human Telomeric i-Motif DNA with Single-Walled Carbon Nanotubes: Insights from Molecular Dynamics Simulations", Journal of Physical Chemistry B, 123 (2019) 10343-10353
 • P. Wolski, T. Panczyk, "Conformational Properties of PAMAM Dendrimers Adsorbed on the Gold Surface Studied by Molecular Dynamics Simulation", Journal of Physical Chemistry C, 123 (2019) 22603-22613
 • T. Panczyk, P. Wojton, P. Wolski, "Mechanism of unfolding and relative stabilities of G-quadruplex and I-motif noncanonical DNA structures analyzed in biased molecular dynamics simulations", Biophysical Chemistry, 250 (2019) 106173
 • P. Wolski, K. Nieszporek, T. Panczyk, "G-Quadruplex and I-Motif Structures within the Telomeric DNA Duplex. A Molecular Dynamics Analysis of Protonation States as Factors Affecting Their Stability", Journal of Physical Chemistry B, 123 (2019) 468-479

2018

 • P. Wolski, K. Nieszporek, T. Panczyk, "Multimodal, pH Sensitive, and Magnetically Assisted Carrier of Doxorubicin Designed and Analyzed by Means of Computer Simulations", Langmuir, 34 (2018) 2543–2550
 • T. Panczyk, P. Wolski, "Molecular dynamics analysis of stabilities of the telomeric Watson-Crick duplex and the associated i-motif as a function of pH and temperature", Biophys. Chem., 237 (2018) 22–30
 • T. Panczyk, L. Konczak, P. Wolski, "Colloid Nanoparticles and Carbon Nanotubes. What Can We Learn About Their Biomedical Application From Molecular Dynamics Simulations?", Mod. Probl. Mol. Phys., (2018) 23–37
 • P. Wolski, T. Pańczyk, "Teoretyczne badanie adsorpcji doxorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych", Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz, (2018) 123-140

2017

 • Wolski, P., Nieszporek, K., Panczyk, T., "Pegylated and folic acid functionalized carbon nanotubes as pH controlled carriers of doxorubicin. Molecular dynamics analysis of the stability and drug release mechanism", Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (2017) 9300-9312
 • Wolski, P., Narkiewicz-Michalek, J., Panczyk, M., Pastorin, G., Panczyk, T., "Molecular Dynamics Modeling of the Encapsulation and De-encapsulation of the Carmustine Anticancer Drug in the Inner Volume of a Carbon Nanotube", Journal of Physical Chemistry C, 121 (2017) 18922-18934

2016

 • T. Panczyk, P. Wolski, L. Lajtar, "Coadsorption of Doxorubicin and Selected Dyes on Carbon Nanotubes. Theoretical Investigation of Potential Application as a pH-Controlled Drug Delivery System", Langmuir, 32 (2016) 4719-4728

2015

 • T. Panczyk, P. Wolski, L. Konczak, J. Narkiewicz-Michalek, "Sidewall functionalization of carbon nanotubes as a method of controlling structural transformations of the magnetically triggered nanocontainer: A molecular dynamics study", Journal of Physical Chemistry C, 119 (2015) 8373-8381

2014

 • Panczyk, T., Wolski, P., Jagusiak, A., Drach, M., "Molecular dynamics study of Congo red interaction with carbon nanotubes", RSC Advances, 4 (2014) 47304-47312