Profil pracownika

Mgr inż. Agnieszka Winiarska

Pracownik IKiFP PAN od: 2018

Doktorant

Pokój: 236, 223, 226

Telefon: +48 12 6395 156, 163

E-mail: agnieszka.winiarska(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Enzym wolframowej oksyreduktazy aldehydu z Aromatoleum aromaticum – badania mechanizmu reakcji katalitycznej metodami eksperymentalnymi i teoretycznymi, charakterystyka biochemiczna.

Metodyka:

- Hodowla bakterii w warunkach beztlenowych;
- Oczyszczanie enzymów;
- Badanie aktywności enzymatycznej spektrofotometrycznie oraz z zastosowaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas;
- Badania mechanizmu za pomocą kinetycznego efektu izotopowego.

Dalsze informacje:

Magisterium (2017) Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Inżynier (2016) Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Staże zagraniczne:
05.18, 07.-10.2018 r. - 4,5 month research internship in Laboratory of Microbial Biochemistry, Philips University of Marburg, Marburg, Germany

2019

  • F. Arndt, G. Schmitt, A. Winiarska, M. Saft, A. Seubert, J. Kahnt, J. Heider, "Characterization of an Aldehyde Oxidoreductase From the Mesophilic Bacterium Aromatoleum aromaticum EbN1, a Member of a New Subfamily of Tungsten-Containing Enzymes", Front. Microbiol., 10 (2019) 71
  • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039