Profil pracownika

Mgr Patrycja Wojtoń

Pracownik IKiFP PAN od: 2018

doktorant

Wydział Chemii UMCS

Pokój: 601B

Telefon: +48 81 537 56 85

E-mail: ncwojton(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Badania oddziaływania nanorurek węglowych z telomerycznym DNA przy użyciu metody dynamiki molekularnej.

Dalsze informacje:

Magisterium (2016) Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: chemia materiałowa, "Właściwości fizykochemiczne roztworów wybranych surfaktantów naturalnych"

Licencjat (2014) Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: chemia podstawowa i stosowana, "Wpływ pola magnetycznego na właściwości roztworów elektrolitów"

2019

  • P. Wolski, P. Wojton, K. Nieszporek, T. Panczyk, "Interaction of Human Telomeric i-Motif DNA with Single-Walled Carbon Nanotubes: Insights from Molecular Dynamics Simulations", Journal of Physical Chemistry B, 123 (2019) 10343-10353
  • T. Panczyk, P. Wojton, P. Wolski, "Mechanism of unfolding and relative stabilities of G-quadruplex and I-motif noncanonical DNA structures analyzed in biased molecular dynamics simulations", Biophysical Chemistry, 250 (2019) 106173