Profil pracownika

Dr Anna Bratek-Skicki

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

Pokój: 132

Telefon: +48 12 6395 129

E-mail: ncbratek(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy i knetyka adsorpcji polielektrolitów, protein oraz cząstek koloidalnych na powierzchni ciało stałe/ciecz.

- Charakterystyka oraz stabilność układów koloidalnych i biokoloidalnych.

Metodyka:

- Zastosowanie mikroskopów optycznych z kamerami cyfrowymi wraz z analizą obrazu (Leitz, Nikon) do badania procesów adsorpcji "in situ"
- Charakterystyka zaadsorbowanych cząstek metodami elektrokinetycznymi (elektroforeza, potencjał przepływu)
- Pomiary współczynnków dyfuzji metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS)

Dalsze informacje:

- Doktorat (2009) "Określenie wpływu zaadsorbowanych polielektrolitów na kinetykę oraz topologię zaadsorbowanych monowarstw cząstek koloidalnych" - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
- Magisterium (2002) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Synteza glicydoamidu i jego stopniowa poliaddycja do amin alifatycznych"

Staże zagraniczne:

2009-2010 stypendium podoktorskie (post-doc) - IRCSET fellowship at Centre for Bio-Nano Interaction, Dublin, Ireland.

2018

 • A. Bratek-Skicki, P. Eloy, M. Morga, Ch. Dupont-Gillain, "Reversible Protein Adsorption on Mixed PEO/PAA Polimer Brushes: Role of Ionic Strength and PEO Content", Langmuir, 34 (2018) 3037-3048

2016

 • P. Żeliszewska, A. Bratek - Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Modelling and Measurements of Fibrinogen Adsorption on Positively Charged Microspheres", Condens. Matter Phys., 19 (2016) 13801-13014
 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, J.M. Ruso, "Fibrinogen: a Journey Into Biotechnology", Soft Matter, 12 (2016) 8639-8653

2015

 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Revealing Adsorption Mechanism of Human Fibrinogen on Positively Charge Latex", FEBS Journal (Suppl. 1), 282 (2015) 330
 • A. Bratek - Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Monolayers under Aqueous Conditions", FEBS Journal, 282 (2015) 335-336

2014

 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Adsorption on Latex Particles at pH 7.4 Studied by Electrophoretic Mobility and AFM Measurements", Curr. Top. Med. Chem., 14 (2014) 640-8
 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates", Curr. Top. Med. Chem., 14 (2014) 702-29
 • P. Żeliszewska, A. Bratek - Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Human Fibrinogen Adsorption on Positively Charged Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 11165-11174

2013

 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Human Fibrinogen Monolayers on Latex Particles: Role of Ionic Strength", Langmuir, 29 (2013) 3700-3710
 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Mechanisms of Human Fibrynogen Adsorption on Colloid Particles Determined by Electrokinetic and AFM Measuremnts", FEBS Journal, (Suppl. 1), 280 (2013) 159
 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Tuning Conformations of Fibrinogen Monolayers on Latex Particles by pH of Adsorption", Colloids Surf., B, 103 (2013) 482-488

2012

 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Dąbrowska, M. Nattich - Rak, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Latex Particles Determined by Zeta Potential and AFM Measurements", Langmuir, 28 (2012) 474–485
 • M. Stępnik, J. Arkusz, A. Smok. A. Bratek-Skicki, A. Salvati, J. Hanrahan, I. Lynch, A.K. Dawson, H.De Jong Wim, K. Rydzynski , "Diverse Cytotoxic Effects of Silica Nanoparticles with Different Physico-Chemical Characteristics on 3T3-L1 Mouse and WI-38 Human Fibroblast", Toxicol. Appl. Pharm., 263 (2012) 89-101

2010

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, A. Bratek, "Adsorption and Deposition of Particles, Polyelectrolytes and Biopolymers", in: Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects, 147 (2010) 603-648

2009

 • A. Bratek, Z. Adamczyk, E. Szeląg, A. Bastrzyk, A. Michna, J. Barbasz, "Colloid Particle Deposition on Heterogeneous Surfaces Produced by Polyelectrolyte Adsorption", Colloids Surf. A, 343 (2009) 111-117

2007

 • Z. Adamczyk, A. Michna, M. Szaraniec, A. Bratek, J. Barbasz, "Characterization of Poly(ethylene imine) Layers on Mica by the Streaming Potential and Particle Deposition Methods", J. Colloid Interface Sci., 313 (2007) 86-96

2006

 • Z. Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, "Structure of Poly(acrylic)acid in Electrolyte Solutions Determined from Simulations and Viscosity Measurements", J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 22426-22435