Profil pracownika

Dr Anna Wójcik

Pracownik IKiFP PAN od: 2009

Pokój:

Tematyka badawcza:

- Badania mechanizmów reakcji enzymatycznych metodami teoretycznymi.

Metodyka:

- Symulacje dynamiki molekularnej w klasycznych polach siłowych np. amber
- Obliczenia struktury, energii i własności elektronowych metodami chemii kwantowej (DFT)

Dalsze informacje:

- Magisterium (2007) Wydział Biochemii,Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, "Określenie wpływu PDTR na angiogenezę w upigmentowanym czerniaku BHM MA na podstawie analizy fraktalnej zdjęć unaczynienia nowotworu"

Staże zagraniczne

- 2009 - 2 tygodnie Universität Salzburg, Fachbereich Organismische Biologie

2017

  • A. Rugor, A. Wójcik-Augustyn, E. Niedzialkowska, S. Mordalski, J. Staroń A. Bojarski, M. Szaleniec, "Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase – homology model, reactivity and isoenzymatic diversity", J. Inorg. Biochem., 173 (2017) 28–43

2014

  • A. Wójcik, E. Broclawik, P.E.M. Siegbahn, M. Lundberg, G. Moran, T. Borowski, "The role of substrate positioning in the catalytic reaction of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase – a QM/MM study", J. Am. Chem. Soc., 136 (2014) 14472-14485

2013

  • A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786

2012

  • T. Borowski, A. Wójcik, A. Miłaczewska, V. Georgiev, M.R.A. Blomberg, P.E.M. Siegbahn, "The alkenyl migration mechanism catalyzed by extradiol dioxygenases: a hybrid DFT study.", Journal of Biological Inorganic Chemistry, 17 (2012) 881-890
  • A. Wójcik, E. Broclawik, P.E.M. Siegbahn, T. Borowski, "Mechanism of benzylic hydroxylation by 4-Hydroxymandelate synthase. A computational study.", Biochemistry, 51 (2012) 9570-9580

2011

  • A. Wójcik, T. Borowski, E. Brocławik, "The mechanism of the reaction of intradiol dioxygenase with hydroperoxy probe. A DFT study", Cat. Today, (2011) 207-216