Profil pracownika

Prof. dr hab. Piotr Warszyński

Pracownik IKiFP PAN od: 1986

Z-ca dyrektora ds. naukowych

Pokój: 223, 140 Kraków

Telefon: +48 12 6395 223, 121

E-mail: ncwarszy(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Symulacje metodą mechaniki i dynamiki molekularnej;
- Termodynamiczny opis adsorpcji surfaktantów na ciekłych granicach faz;
- Pomiary napięć powierzchniowych i międzyfazowych oraz kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli
- Pomiary statycznych i dynamicznych napięć powierzchniowych;
- Elipsometria obrazująca
- Pomiary adsorpcji polielektrolitów i enkapsulacji rdzeni koloidalnych;
- Osadzanie mikrokapsułek na powierzchniach homo- i heterogenicznych

Metodyka:

- Symulacje metodą mechaniki i dynamiki molekularnej;
- Termodynamiczny opis adsorpcji surfaktantów na ciekłych granicach faz;
- Pomiary napięć powierzchniowych i międzyfazowych oraz kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli
- Pomiary statycznych i dynamicznych napięć powierzchniowych;
- Elipsometria obrazująca
- Osadzanie mikrokapsułek na powierzchniach homo- i heterogenicznych

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2000) Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Tytuł pracy "Coupling of electric and hydrodynamic interactions in adsorption of colloidal particles"
- Doktorat (1988) Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Tytuł pracy "Transport cząstek koloidalnych w polu sił o losowej zależności od czasu"
- Magisterium (1982) Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Tytuł pracy: "Wpływ transportu jonów w licznikach proporcjonalnych promieniowania o niskim ciśnieniu mieszanki gazowej"

Staże zagraniczne

- 2006 Visiting Professor, University of Montpellier I, Francja, (4 miesiące).
- 2000/2001 Visiting Scientist, Max-Planck Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung, Poczdam, Niemcy (2 x 6 miesięcy)
- 1996/1997 Visiting Scientist, Max-Planck Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung, Berlin, Niemcy (2 x 6 miesięcy)
- 1990/1993 Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry, Pulp and Paper Research Centre, McGill University, Montreal, Canada, (3 lata, 11 miesięcy).
- 1989 Visiting Scientist, Kyushu University of Technology, Kitakyushu, Japonia, (trzy miesiące)
- 1988 Staż naukowy, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finlandia, (2 x dwa tygodnie).

2020

 • M. Wlodek, A. Slastanova, L. J. Fox, N. Taylor, O. Bikondoa, M. Szuwarzynski, M. Kolasinska-Sojka, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Structural evolution of supported lipid bilayers intercalated with quantum dots", Journal of Colloid and Interface Science, 562 (2020) 409-417
 • Ł. Lamch, K. Witek, E. Jarek, E. Obłąk, P. Warszyński , K.A. Wilk , "New mild amphoteric sulfohydroxybetaine-type surfactants containing different labile spacers: Synthesis, surface properties and performance", J Colloid Interface Sci, 558 (2020) 220-229
 • A. Pajor‑Świerzy, R. Pawłowski, P. Warszyński, K. Szczepanowicz, "The conductive properties of ink coating based on Ni–Ag core–shell nanoparticles with the bimodal size distribution", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, (2020)

2019

 • •E. Santini, E. Jarek, F. Ravera, L. Ligierri, P. Warszynski, M. Krzan, „Surface properties and foamability of saponin and saponin-chitosan systems”, Coll. Surf. B, May 2019 DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.05.035
 • A. Pajor-Świerzy, D. Gaweł, E. Drzymała, R. Socha, M. Parlińska-Wojtan, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "The optimization of methods of synthesis of nickel-silver core-shell nanoparticles for conductive materials", Nanotechnology, (2019)
 • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, K. Szczepanowicz, L. Szyk-Warszyńska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński, "Nanocomposite multifunctional polyelectrolyte thin films with copper nanoparticles as the antimicrobial coatings", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181 (1) (2019) 112-118
 • A. Basta-Kaim, J. Ślusarczyk, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M. Leśkiewicz, M. Regulska, E. Trojan, W. Lasoń, "Protective effects of polydatin in free and nanocapsulated form on changes caused by lipopolysaccharide in hippocampal organotypic cultures", Pharmacological Reports, 71 (4) (2019) 603-613
 • A. Pajor-Świerzy, R. Socha, R. Pawłowski, P. Warszynski, K. Szczepanowicz, "Application of metallic inks based on nickel-silver core-shell nanoparticles for fabrication of conductive films", Nanotechnology , 30 (22) (2019) 225301
 • M. Szczęch, A. Karabasz, N. Łopuszyńska, M. Bzowska, W.P Węglarz, P. Warszyński, K. Szczepanowicz, "Gadolinium labeled polyelectrolyte nanocarriers for theranostic application", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , 183 (1) (2019) 110396
 • S. Łukasiewicz, A. Mikołajczyk, M. Szczęch, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M. Dziedzicka-Wasylewska, "Encapsulation of clozapine into polycaprolactone nanoparticles as a promising strategy of the novel nanoformulation of the active compound", J Nanopart Res, 21 (2019) 149
 • T. Kruk, R.P. Socha, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Flexible and ultrathin polyelectrolyte conducting coatings formed with reduced graphene oxide as a base for advanced new materials", Applied Surface Science, 484 (2019) 501-510

2018

 • K. Szczepanowicz, T. Kruk, W. Świątek, A.M. Bouzga, Ch.R. Simon, P. Warszyński, "Poly (l-glutamic acid)-g-poly (ethylene glycol) external layer in polyelectrolyte multilayer films: Characterization and resistance to serum protein adsorption", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 166 (2018) 295-302
 • M. Piotrowski, D. Jantas, M. Leśkiewicz, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, W. Lasoń, "Polyelectrolyte-coated nanocapsules containing cyclosporin A protect neuronal-like cells against oxidative stress-induced cell damage", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, (2018)
 • M. Tsirigotis-Maniecka, L. Szyk-Warszyńska, A. Michna, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Colloidal Characteristics and Functionality of Rationally Designed Esculin - Loaded Hydrogel Microcapsul", J. Colloid Interface Sci., 530 (2018) 444-458
 • M Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Szuwarzynski, S. Kereiche, L. Kovacik, L. Zhou, L. Islas, P. Warszynski, Wuge H. Briscoe, "Supported lipid bilayers with encapsulated quantum dots (QDs) via liposome fusion: effect of QD size on bilayer formation and structure", Nanoscale, 10 (2018) 17965-17974
 • E. Drzymala, G. Gruzel, A. Pajor-Swierzy, J. Depciuch, R. Socha, A. Kowal, P. Warszynski, M. Parlinska-Wojtan,, "Design and assembly of ternary Pt/Re/SnO2 NPs by controlling the zeta potential of individual Pt, Re, and SnO2 NPs", J. Nanopart. Res., 20 (2018) 144

2017

 • M. Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Wasilewska, O. Bikondoa, W.H. Briscoe, P. Warszynski, "Interfacial and structural characteristics of polyelectrolyte multilayers used as cushions for supported lipid bilayers", Soft Matter, 13 (2017) 7848-7855
 • K. Szczepanowicz, G. Para, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Co-adsorption of polyanions and esterquat surfactants; effect on formation and stability of micellar core nanocapsules", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 519 (2017) 117-124
 • K Podgórna, K Szczepanowicz, M Piotrowski, M Gajdošová, F Štěpánek, P Warszyński, "Gadolinium alginate nanogels for theranostic applications", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 153 (2017) 183-189
 • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, A. Karabasz, P. Warszynski, "Polyelectrolyte nanocapsules formed through layer by layer approach as an alternative camptothecin delivery system", FEBS JOURNAL, 284 (2017) 341-341
 • S. Łukasiewicz, E. Błasiak, K. Szczepanowicz, K. Guzik, M. Bzowska, P. Warszyński, M. Dziedzicka-Wasylewska, "The interaction of clozapine loaded nanocapsules with the hCMEC/D3 cells–In vitro model of blood brain barrier", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 159 (2017) 200-210
 • K. Szczepanowicz, P. Piechota, W.P. Węglarz, P. Warszyński, "Polyelectrolyte nanocapsules containing iron oxide nanoparticles as MRI detectable drug delivery system", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 532 (2017) 351-356
 • M. Szczęch, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, A. Kida, W. Lasoń, P. Warszyński, "Neuroprotective action of undecylenic acid (UDA) encapsulated into PCL nanocarriers", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 532 (2017) 41-47
 • M. Kolasinska-Sojka, M. Wlodek, M. Szuwarzynski, S. Kereiche, L. Kovacik, P. Warszynski, "Properties of POPC/POPE supported lipid bilayers modified with hydrophobic quantum dots on polyelectrolyte cushions", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 158 (2017) 667-674

2016

 • G. Para, J. Łuczyński, J. Palus, E. Jarek, K. A. Wilk, P. Warszyński, "Hydrolysis Driven Surface Activity of Esterquat Surfactants", Journal of Colloid and Interface Science, 465 (2016) 174–182
 • T. Kruk, K. Szczepanowicz, D. Kręgiel, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Nanostructured Multilayer Polyelectrolyte Films with Silver Nanoparticles as Antibacterial Coatings", Colloids Surf., B, 137 (2016) 158-66
 • S. Łukasiewicz, K. Szczepanowicz, K. Podgorna, E. Blasiak,N. Majeed, S. Ogren, W. Nowak, P. Warszynski, M. Dziedzicka-Wasylewska, "Encapsulation of Clozapine in polymeric nanocapsules and its biological effects", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 140 (2016) 342-52
 • M. Gackowski, E. Bielanska, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, M. Derewinski, "Deposition of Zeolite Nanoparticles Onto Porous Silica Monolith", Surface Innovations, 4(2) (2016) 88-101
 • E. Jarek, P. Warszynski, M. Krzan, "Influence of various electrolytes on bubble motion in ionic surfactant solutions", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 505 (2016) 171-178
 • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, T. Kruk, A. Karabasz, J. Bereta, P. Warszynski, "Pegylated polyelectrolyte nanoparticles containing Paclitaxel as a promising candidate for drug carriers for passive targeting", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 143 (2016) 463–471
 • J. Juhaniewicz, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, S. Sęk, "Interaction of Cecropin B with Zwitterionic and Negatively Charged Lipid Bilayers Immobilized at Gold Electrode Surface", Electrochim. Acta, 204 (2016) 206–217
 • J. Ślusarczyk, M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, M. Regulska, M. Leśkiewicz, P. Warszyński, B. Budziszewska, W. Lasoń, A. Basta-Kaim, "Nanocapsules with polyelectrolyte shell as a platform for 1,25-dihydroxyvitamin D3 neuroprotection: study in organotypic hippocampal slices", Neurotoxicity Research, (2016) 1-12
 • K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, J. Staroń, M. Leśkiewicz, M. Regulska, W. Lasoń, P. Warszyński, "Encapsulation of curcumin in polyelectrolyte nanocapsules and their neuroprotective activity", Nanotechnology, 27(35) (2016) 355101
 • K. Szczepanowicz, G. Para, K. A. Wilk, P. Warszyński, "Co-Adsorption of Polyanions and Esterquat Surfactants; Effect on Formation and Stability of Micellar Core Nanocapsules", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, (2016)
 • M.Kopeć, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, P. Nowak, "Liquid-core polyelectrolyte nanocapsules produced by membrane emulsification as carriers for corrosion inhibitors", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 510 (2016) 2-10
 • L. Cristofolini, K. Szczepanowicz, D. Orsi, T. Rimoldi, F. Albertini, P. Warszynski, "Hybrid polyelectrolyte/Fe3O4 nanocapsules for hyperthermia applications", ACS Appl. Mater. Interfaces, (2016)

2015

 • M. Elzbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, P. Nowak, P. Warszyński, "Comparison of permeability of poly(allylamine hydrochloride)/ andpoly(diallyldimethylammonium chloride)/poly(4-styrenesulfonate) multilayer films: Linear vs. exponential growth", Journal of Electroanalytical Chemistry, 738 (2015) 195-202
 • J. Zawała, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Theoretical and experimental studies of drop size in membrane emulsification - single pore studies of hydrodynamic detachment of droplets", Colloids Surf. A:, 470 (2015) 297–305
 • M. Kopeć, K. Szczepanowicz, G. Mordarski, K. Podgórna, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, T. Hack, "Self-healing epoxy coatings loaded with inhibitor-containing polyelectrolyte nanocapsules", Prog. Org. Coat., 84 (2015) 97–106
 • T. Kruk, K. Szczepanowicz, J. Stefańska, R. P. Socha, P. Warszyński, "Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse coppernanoparticles", Coll. Surf. B, 128 (2015) 17-22
 • M. Krzan, E. Jarek, P. Warszyński, E. Rogalska, "Effect of products of PLA2 catalyzed hydrolysis of DLPC on motion of rising bubbles", Colloids and Surf. B, 128 (2015) 261-267
 • W. Zieliński, K.A. Wilk, G. Para, E. Jarek, K. Ciszewski , J. Palus, P. Warszyński, "Synthesis, surface activity and antielectrostatic properties of new soft dichain cationic surfactants", Colloids and Surf. A, 480 (2015) 63-70
 • M. Piotrowski, D. Jantas, K. Szczepanowicz, S. Łukasiewicz, W. Lasoń, P. Warszyński, "Polyelectrolyte-coated nanocapsules containing undecylenic acid: synthesis, biocompatibility and neuroprotective properties", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, (2015)
 • M.Włodek, M.Kolasinska-Sojka, M.Szuwarzynski, S.Zapotoczny, P.Warszynski, "Formation and characterization of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)/(1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine) supported lipid bilayers on polyelectrolyte multilayer films", Thin Solid Films, 572 (2015) 1-7
 • M. Łapczyńska, M. Piotrowski, D. Jantas, P. Warszyński, K. Szczepanowic, "Synthesis of the PCL nanoparticles containing neuroprotectants as efficient (brain) drug delivery systems", FEBS Journal, 282 (2015) 182

2014

 • D.Wodka, R.P. Socha, E. Bielańska, M. Elżbieciak-Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, "Photocatalytic activity of titanium dioxide modified by Fe2O3 nanoparticles", Applied Surface Science, 319 (2014) 173-180
 • A. Kędra, R.P. Socha, M. Zimowska, P. Panek, L. Szyk-Warszyńska, M. Lipiński, P. Warszyński, "The Morphology and Optical Properties of Silicon Etched with Bimetallic Catalysts. Morfologia i Właściwości Optyczne Powierzchni Krzemu Trawionego z Użyciem Katalizatorów Bimetalicznych", Elektronika, 8 (2014) 64-66
 • M. Adamczak, A. Kupiec, E. Jarek, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Preparation of the squalene-based capsules by membrane emulsification method and polyelectrolyte multilayer adsorption", Colloids Surf. A, 462 (2014) 147-152
 • A.Pajor-Świerzy, M.Kolasińska-Sojka, P.Warszyński, "The electroactive multilayer films of polyelectrolytes and Prussian blue nanoparticles and their application for H2O2 sensors", Colloid and Polymer Science, 292 (2014) 455-465
 • A. Pajor-Świerzy, M. Kolasińska-Sojka, P. Warszyński, "Polyelectrolyte films with Prussian Blue nanoparticles and conductive polymers", Surface Innovations, 2 (2014) 184-193
 • E. Jamróz, G. Para, B. Jachimska, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, A. Para, "Albumin-furcellaran complexes as cores for nanoencapsulation", Colloids and Surfaces A, 441 (2014) 880-884
 • M. Plawecka, D. Snihirova, D. Martins, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M.F. Montemor, "Self healing ability of inhibitor-containing nanocapsules loaded in epoxy coatings applied on aluminium 5083 and galvanneal substrates", Electrochimica Acta, 140 (2014) 282–293
 • K. Szczepanowicz, K. Podgórna, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Formation of Oil Filled Nanocapsules with Silica Shells Modified by Sequential Adsorption of Polyelectrolytes", Colloids Surf., A, 441 (2014) 885–889
 • K. Szczepanowicz, U. Bazylińska, J. Pietkiewicz, L. Szyk-Warszyńska, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Biocompatible Long - Sustained Release Oil - Core Polyelectrolyte Nanocarriers: From Controlling Physical State and Stability to Biological Impact", Adv. Colloid Interface Sci., (2014)
 • A. Pajor–Świerzy, T. Kruk, P. Warszyński, "Enhancement of the electrocatalytic properties of Prussian Blue containing multilayer films formed by reduced graphene oxide", Colloids and Interface Science Communications, 1 (2014) 6-9
 • I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszynski, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "PROCESS AND SYSTEM FOR REMOVAL OF ORGANICS IN LIQUIDS", European Patent EP, 2 326 597 B1

2013

 • M. Adamczak, M. Krok, E. Pamuła, U. Posadowska, K. Szczepanowicz, J. Barbasz, P. Warszyński, "Linseed Oil Based Nanocapsules as Delivery System for Hydrophobic Quantum Dots", Colloids Surf., B, 110 (2013) 1-7
 • Z. Tabor, P. Nowak, M. Krzak, P. Warszyński, "Effective diffusivity in transient state", Journal of Chemical Physics, 139 (2013) 074903-1-8
 • M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Leśkiewicz, W. Lasoń, P. Warszyński, "Emulsion-core and polyelectrolyte-shell nanocapsules: biocompatibility and neuroprotection against SH-SY5Y cells", Journal of Nanoparticle Research, (2013)
 • M. Elżbieciak-Wodka, P. Warszyński, "Effect of deposition conditions on thickness and permeability of the multilayer films formed from natural polyelectrolytes", Electrochimica Acta, 104 (2013) 348-357
 • M. Kolasinska-Sojka, A. Pajor-Świerzy and P. Warszyński, "Electroactive properties of the multilayer films containing Prussian Blue nanoparticles", EDP sciences, MATEC Web of Conferences, 4 (2013) 01003
 • M. Adamczak, G. Para, C. Simon, P. Warszyński, "Natural oil nanoemulsions as cores for layer-by-layer encapsulation", Journal of Microencapsulation, 30 (2013) 479-489
 • A. Pajor-Świerzy, M. Kolasińska-Sojka, P. Warszyński, "Electroactive multilayer films of polyelectrolytes and Prussian Blue nanoparticles as a sensitive tool for H2O2 detection", “Proceedings of the ISD Workshops", 1 (2013) 1-4

2012

 • M. Adamczak , H.J. Hoel, G. Gaudernack, J. Barbasz, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Polyelectrolyte Multilayer Capsules with Quantum Dots for Biomedical Applications", Colloids Surf., B, 90 (2012) 211-216
 • Z. Tabor, M. Krzak, P. Nowak, P. Warszyński, "Water diffusion in polymer coatings containing water-trapping particles. Part 1. Finite difference-based simulations", Progress in Organic Coatings, 75(3) (2012) 200 - 206
 • M. Krzak, Z. Tabor, P. Nowak, P. Warszyński , A. Karatzas, I. A. Kartsonakis, G. C. Kordas, "Water diffusion in polymer coatings containing water-trapping particles. Part 2. Experimental verification of the mathematical model", Progress in Organic Coatings, 75(3) (2012) 207 - 214
 • R. Frackowiaka, G. Para, P. Warszynski, K. A. Wilk, "New environmental friendly dicephalic amine dichlorides: Nonequivalent Adsorption and Interactions with Model Polyelectrolyte", Colloids and Surfaces A, 413 (2012) 108– 114
 • K. Szczepanowicz, G. Para, A.M. Bouzga, C. Simon, J. Yang, P. Warszyński, "Hydrolysis of silica sources: APS and DTSACl in microencapsulation processes", Physicochem. Probl. Miner. Process., 48 (2012) 403−412
 • J. Dziedzic, P. Nowak, P. Warszyński, "Photocatalytic degradation of organic compounds enhanced by chemical oxidants", Elektronika, 6 (2012) 115 - 117

2011

 • U. Bazylinska, R. Skrzela, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, K. A. Wilk, "Novel approach to long sustained multilayer nanocapsules: influence of surfactant head groups and polyelectrolyte layer number on the release of hydrophobic compounds", Soft Matter, 7 (2011) 6113-6124
 • M. Elżbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, D. Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, "Transfer of electroactive agents of different molecular size through the polyelectrolyte membranes", Journal of Electroanalytical Chemistry, 661(1) (2011) 162–170
 • K. Wojciechowski, A. Bitner, P. Warszyński, M. Żubrowska, "The Hofmeister effect in zeta potentials of CTAB-stabilised toluene-in-water emulsions", and Surfaces A, 376 (2011) 122-126.
 • U. Bazylińska, R. Skrzela, M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Influence of dicephalic ionic surfactant interactions with oppositely charged polyelectrolyte upon the in vitro dye release from oil core nanocapsules", Bioelectrochemistry, (2011)
 • U. Bazylinska, P. Warszynski, K. A. Wilk, "Influence of pH upon in vitro Sustained Dye-Release from Oil-Core Nanocapsules with Multilayer Shells", Colloids&Surfaces A, (2011)
 • G. Para, A. Hamerska-Dudra, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Mechanism of Cationic Surfactant Adsorption – Effect of Molecular Structure and Multiple Charge", Colloids and Surfaces A, 383 (2011) 67-72

2010

 • M.Elżbieciak, D.Wodka, S.Zapotoczny, P.Nowak, P.Warszyński, "Characteristics of Model Polyelectrolyte Multilayer Films Containing Laponite Clay Nanoparticles", Langmuir, 26 (1) (2010) 277-283
 • B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, Z. Adamczyk, "Conformations of Poly(allylamine hydrochloride) in Electrolyte Solutions: Experimental Measurements and Theoretical Modeling", Colloids Surf. A, 355(1-3) (2010) 7-15
 • E.Jarek, T.Jasiński, W.Barzyk, P.Warszyński, "The pH Regulated Surface Activity of Alkanoic Acids", Colloids Surf. A, 354 (2010) 188-196
 • K. Szczepanowicz, J. Stefańska, R. P. Socha, P. Warszyński, "Preparation of silver nanoparticles via chemical reduction and their antimicrobial activity.", Physicochem. Probl. Miner. Process, 45 (2010) 85-98
 • D. Wodka, E. Bielańska, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, "Influence of the decomposed substratem on the photocatalytic activity of the titanium dioxide modified by silver nanoparticles", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 45 (2010) 99-112
 • D. Wodka, E. Bielanska, R.P. Socha, M. Elżbieciak-Wodka, J. Gurgul, P. Nowak, P. Warszyński, I. Kumakiri, "Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide Modified by Silver Nanoparticles", ACS Applied Materials and Interfaces, 2(7) (2010) 1945-1953
 • K. Szczepanowicz, D. Dronka-Góra, G. Para, P. Warszyński, "Encapsulation of liquid cores by layer-by-layer adsorption of polyelectrolytes", J. of Microencapsulation, 27(3) (2010) 198-204
 • K. Wojciechowski, M. Kucharek, W. Wróblewski and P. Warszyński, "On the origin of the Hofmeister effect in anion-selective potentiometric electrodes with tetraalkylammonium salts", Journal of Electroanalytical Chemistry, 638 (2) (2010) 204-211
 • L. Szyk-Warszyńska, A. Trybala, P. Warszyński, "Deposition of Latex Particles Encapsulated in Polyelectrolyte Shells at Heterogeneous Metal Surfaces Modified by Multilayer Films", Appl. Surf. Sci., 256(17) (2010) 5388-5394
 • Z. Adamczyk, K. Sadlej, E. Wajnryb, M.L. Ekiel-Jezewska, P. Warszyński, "Hydrodynamic Radii and Diffusion Coefficients of Particle Aggregates Derived from the Bead Model", J. Colloid Interface Sci., 347 (2) (2010) 192-201
 • G. Para, A. Hamerska-Dudra, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Surface activity of cationic surfactants; influence of molecular structure", Colloids and Surfaces A, 365 (2010) 215–221
 • K. Szczepanowicz, H. J. Hoel, L. Szyk-Warszynska, E. Bielańska, A. M. Bouzga, G. Gaudernack, C. Simon, P. Warszynski, "Formation of Biocompatible Nanocapsules with Emulsion Core and Pegylated Shell by Polyelectrolyte Multilayer Adsorption", Langmuir, 26 (15) (2010) 12592–12597
 • J. Dziedzic, D. Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, C. Simon, I. Kumakiri, "Photocatalytic degradation of the humic species as a method of their removal from water – comparison of UV and artificial sunlight (ASL) irradiation efficiency", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 45 (2010) 15-28
 • I. Kumakiri, C. Simon, K. Szczepanowicz, D. Wodka, P. Nowak, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Removal of Natural Organic Matter from Potable Water Using Photo-Catalytic Membrane Reactor", Physicochem. Probl. Mi., 45 (2010) 73-84
 • R. Skrzela, G. Para, P. Warszyński, K. A. Wilk, "Experimental and Theoretical Approach to Nonequivalent Adsorption of Novel Dicephalic Ammonium Surfactants at the Air/Solution Interface", J. Phys. Chem. B, 114 (2010) 10471–10480
 • O. J. Romieu, L. Zimányi, P. Warszyński, B. Levallois, F. J. Cuisinier, D. Deville de Périère and B. Jacquot, "Modeling colorant leakage techniques: Application to endodontics", Dental Materials, 26(9) (2010) 881-890

2009

 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, M. Wasilewska, "Structure of Poly(sodium 4-styrenesulfonate((PSS) in Electrolyte Solutions: Theoretical Modeling and Measurements", Colloids Surf., A, 343 (2009) 96-103
 • Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Collection of Papers Presented at the 22nd ECIS Conference, Krakow, Poland, August 31- September 5, 2008", Colloids Surf. A, 343 (2009) 1-2
 • M.Elżbieciak, M.Kolasińska, S.Zapotoczny, R.Krastev, M.Nowakowska, P.Warszyński, "Nonlinear Growth of Multilayer Films Formed from Weak Polyelectrolytes", Colloids Surf. A, 343 (2009) 89-95
 • M.Elżbieciak, S.Zapotoczny, P.Nowak, R.Krastev, M.Nowakowska, P.Warszyński, "Influence of pH on the Structure of Multilayer Films Composed of Strong and Weak Polyelectrolytes", Langmuir, 25 (2009) 3255-3259
 • M.Kolasińska, R.Krastev, Th.Gutberlet, P.Warszyński "Layer-by-layer Deposition of Polyelectrolytes. Dipping versus Spraying", Langmuir, 25 (2009) 1224-1232
 • K.Szczepanowicz, D.Dronka-Góra, G.Para, A.M.Bouzga, C.Simon, Juan Yang, P.Warszyński, "Chloroform Emulsions Containing TEOS, APS and DTSACl as Cores for Microencapsulation", Procedia Chem., 1 (2009) 1576-1583
 • L. Szyk-Warszyńska, C. Gergely, E. Jarek, F. Cuisinier, R.P. Socha, P. Warszyński, "Calcium Uptake by Casein Embedded in Polyelectrolyte Multilaye", Colloids Surf. A, 343 (2009) 118-126
 • A. Trybała, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "The Effect of Anchoring PEI Layer on Build-up of Polyelectrolyte Multilayer Films at Homogeneous and Heterogeneous Surfaces", Colloids Surf., A, 343 (2009) 127-132
 • K.Wojciechowski, M.Kucharek, W.Wróblewski, P.Warszyński "The Double Layer Potentials at the Toluene-aqueous Interface in the Presence of CTAB/NaBr. Implications for Ion-Selective Electrodes", Colloids Surf. A, 343 (2009) 83-88
 • I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszyński, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "Process and system for removal of organics in liquids", World Intellectual Property Organization, International Patent Application PCT/NO2009/000291 (2009.08.18)

2008

 • M.Elżbieciak, M.Kolasińska, P.Warszyński "Characteristic of Polyelectrolyte Multilayers: the Effect of Polyion Charge on Thickness and Wetting Properties", Colloids Surf. A, 321 (2008) 258-261
 • M.Kolasińska, M.Zembala, M.Krasowska, P.Warszyński "Probing of Polyelectrolyte Monolayers by Zeta Potential and Wettability Measurements", J. Colloid Interface Sci., 326 (2008) 301-304
 • J.Węgrzyńska, G.Para, J.Chlebicki, P.Warszyński, K.A.Wilk "The Adsorption of Multiple Ammonium Salts at the Air Solution Interface", Langmuir, 24 (2008) 3171-3180
 • M.Kolasińska, R.Krastev, T.Gutberlet, P.Warszyński "Swelling and Water Uptake of PAH/PSS Polyelectrolyte Multilayers", in: "Surface and Interfacial Forces - from Fundamentals to Applications" (G.K.Auernhammer et al., Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, p.30-38 [ISBN 978-3-540-68018-5]
 • R. Bredesen, C. Simon, Y. Juan, I. Kumakiri, P. Nowak, P. Warszyński, "Fremgangsmate og system for fjerning av organisk materiale i vaesker (Process and system for removal of organics in liquids)", Norwegian Patent Application 328918 B1 (2008.08.18)

2007

 • Z. Adamczyk, M. Zembala, M. Kolasińska, P. Warszyński, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica and Oxidized Titanium by Streaming Potential and Wetting Angle Measurements", Colloids Surf. A, 302 (2007) 455-460
 • M. Kolasińska, R. Krastev, P. Warszyński "Characteristics of Polyelectrolyte Multilayers; Effect of PEI Anchoring Layer and Post-treatment after Deposition", J. Colloid Interface Sci., 305 (2007) 46-56
 • M. Krasowska, M. Kolasińska, P. Warszyński, K. Małysa "Influence of Polyelectrolyte Layers Deposited on Mica Surface on Wetting and Bubble Attachment", J. Phys. Chem. C, 111 (2007) 5743-5749
 • G. Para, P. Warszyński "Cationic Surfactant Adsorption in the Presence of Divalent Ions", Colloids Surf. A, 300 (2007) 346-352
 • M. Elżbieciak, M.Kolasińska, P.Warszyński, "Effect of polyion charge on thickness and wetting properties of polyelectrolyte multilayers", Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice, (2007) 223-226

2006

 • Z. Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, "Structure of Poly(acrylic)acid in Electrolyte Solutions Determined from Simulations and Viscosity Measurements", J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 22426-22435
 • E. Jared, P. Wydro, P. Warszyński, M. Paluch "Surface Properties of Mixtures of Surface-active Sugar Derivatives with Ionic Surfactants: Theoretical and Experimental Investigations", J. Colloid Interface Sci., 293 (2006) 194-202
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "The Hofmeister Effect in Adsorption of Cationic Surfactants - Theoretical Description and Experimental Results", Adv.Colloid Interface Sci.,122 (2006) 39-55

2005

 • M. Kolasińska, P. Warszyński "Effect of Support Material and Conditioning on Wettability of PAH/PSS Multilayer Films", Bioelectrochem., 66 (2005) 65-70
 • M. Kolasińska, P. Warszyński "The Effect of the Nature of Polyions and Treatment after Deposition on Wetting Characteristics of Polyelectrolyte Multilayers", Appl. Surface Sci., 252 (2005) 759-765
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "The Surface Tension of Aqueous Solution of Cetyltrimethylammonium Cationic Surfactants in Presence of Bromide and Chloride Counterions", Colloid Surf. A, 261 (2005) 65-73

2004

 • Z. Adamczyk, M. Zembala, P. Warszyński, B. Jachimska, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers by Streaming Potential Method", Langmuir, 20 (2004) 10517-10525
 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica by the Streaming Potential Method", Langmuir, 20 (2004) 10517-10525
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, M. Kolasińska, "Nowa Metoda Charakterytyki Biokompatybilnych Warstewek Polimeycznych na Powierzchniach Stałych", Działalność Naukowa PAN, 18 (2004) 80-82
 • P.Warszyński "Preface", in: "Bulletin of CatColl Centre of Excellence, CatColl in Progress, Lecture Notes 2" (ed. L.Szyk-Warszyńska), IKiFP PAN, Kraków 2004, p.4 [ISBN 83-920331-1-6]

2003

 • Z. Adamczyk, G. Para, W. Piasecki, P.L. Nielsen, P. Nowak, P. Warszyński, "Interactions of Aqueous Drops in Dielectric Liquid with Electrodes", Bull. Pol. Acad. Sci., 51 (2003) 423-434
 • G. Carlsson, P. Warszyński, J. van Stam, "Dynamic Fluorescence Microscopy as a Feasible Technique for Estimating the Diffusion Coefficients of Small Particles in the Presence of Additives", J. Colloid Interface Sci., 267 (2003) 500-508
 • C. Filiatre, C. Pignolet, A. Foissy, M. Zembala, P. Warszyński "Electrodeposition of Particles at Nickel Electrode Surface in a Laminar Flow Cell", Colloids Surf. A, 222 (2003), 55-63
 • M. Lehocky, L. Lapcik, Jr, M. C. Nieves, T. Trindade, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, D. Hui "Deposition/Detachment of Particles on Plasma Treated Polimer Surfaces", Mater. Sci. Forum, 426-432 (2003) 2533-2538
 • K. Małysa, S. Ng, P. Warszyński, "Solids and Gas Contents in Flotation Aggregates as Determined from Differences between Velocities of the Aggregates and Empty Bubbles", Bull. Pol. Acad. Sci., Chem., 51 (2003) 115-126
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Z. Adamczyk "Effect of Electrolytes on Surface Tension of Ionic Surfactant solutions", Colloids Surf. A., 222 (2003), 213-222
 • P. Warszyński, G. Papastavrou, K.-D. Wantke, H. Möhwald "Interpretation of Adhesion Force between Self-assembled Monolayers Measured by Chemical Force Microscopy", Colloids Surf. A, 214 (2003) 61
 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Streaming Potential of Mica Covered by Latex Particles", Colloids Surf., A, 222 (2003) 329-339
 • M. Kolasińska, P. Warszyński, "Wettability of PAH/PSS Polyelectrolyte Multilayer Films on Different Support Materials", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1149
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "Influence of Different Electrolytes on Ionic Surfactant Adsorption", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1149
 • P. Warszyński "Preface to 'Bulletin of "CatColl" Centre - "Current Trends in Molecular Catalysis and Colloid Science" - Lecture Notes 1', (ed. L. Szyk-Warszyńska), IKiFP PAN, Kraków 2003, p.4 (ISBN 83-907325-7-2)

2002

 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Warszyński,, "Deposition of Particles in the Impinging-Jet Cell for the High Coverage Regime", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 244-254
 • K.Lunkenheimer, A.Laschewsky, P.Warszyński, R.Hirte, "On the Adsorption Behavior of Soluble Surface Chemically Pure Hemicyanine Dyes at the Air/Water Interface", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 260-267
 • A.Van der Heyden, J.-B. Regnouf-de-Vains, P.Warszyński, J.-O.Dalbavie, A.Żywociński, E.Rogalska, "Probing Inter- and Intramolecular Interactions of Six New p-tert-Butylcalix[4]arene-Based Bipyridyl Podands with Langmiur Monolayers", Langmuir, 18 (2002) 8854-8861
 • P.Warszyński, B.Jachimska, "Conformations of Hydrophobic Chains at Liquid/Gas Interface and Their Implications on Surfactant Adsorption", Physicochem. Problems Mineral Process., 36 (2002)21-38

2001

 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Particle Adsorption Determined by the Streaming Potential Method", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA, vol LVI, 16, (2001) 242-262