Profil pracownika

Dr hab. Paweł Weroński prof. IKiFP PAN

Pracownik IKiFP PAN od: 1992

Pokój: 135

Telefon: +48 12 6395 126

http://www.cyf-kr.edu.pl/~ncwerons/

E-mail: ncwerons(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Adsorpcja cząstek koloidalnych i protein
- Oddziaływanie cząstek koloidalnych
- Transport w układach dyspersyjnych i ośrodkach porowatych
- Mechanika statystyczna koloidów
- Spektroskopowe metody charakteryzacji koloidów
- Samoorganizujące się nanostruktury
- Błony komórkowe i kwasy nukleinowe
- Wiązania wodorowe i oddziaływania hydrofobowe
- Sztuczne życie

Metodyka:

- Symulacje Monte Carlo
- Dynamika molekularna
- Dynamika brownowska
- Równania różniczkowe typu "stiff"
- Modelowanie wieloskalowe

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2008) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł pracy: Nieodwracalna adsorpcja cząstek koloidalnych na powierzchniach niejednorodnych.
- Doktorat (2000) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł pracy: Nieodwracalna adsorpcja cząstek anizotropowych na powierzchniach jednorodnych.
- Magisterium (1989) Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu, Tytuł pracy: Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przewodnictwo elektryczne kryształu LiK4H3(SO4)4.

Staże zagraniczne

- 2005-2007 Staż podoktorski na Wydziale Teoretycznym i w Centrum Studiów Nieliniowych w Narodowym Laboratorium w Los Alamos, NM, USA
- 2001-2003 Staż podoktorski na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Yale w New Haven, CT, USA
- Wrzesień 1997 Wydział Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu w Groningen, Holandia, i Instytut Charles Sadron, Strasbourg, Francja
- Czerwiec 1994 Wydział Chemii Analitycznej Uniwersytetu w Barcelonie, Hiszpania (Projekt Tempus)
- Marzec 1993 Instytut Spektrochemii i Spektroskopii Stosowanej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu w Dortmundzie, Niemcy (Projekt Tempus)

2018

 • P. Weroński, "Roughness of Surface Decorated with Randomly Distributed Pillars", Sci. Rep., 8 (2018) 16045

2016

 • P. Batys, P. Weroński, M. Nosek, "Wet Formation and Structural Characterization of Quasi - Hexagonal Monolayers", J. Colloid Interface Sci., 461 (2016) 211-214
 • M. Skoczek, M. Nosek, P. Weroński, "Voltammetric Monitoring of Prostasome Aggregation and Self - Fusion", Electrochim. Acta, 190 (2016) 1078-1086
 • P. Batys, P. Weroński, M. Nosek, M. Skoczek, "Effective Diffusivity of Colloidal Particle Multilayers", Colloids Surf., A, 510 (2016) 176-182

2015

 • P. Batys, M. Nosek, P. Weroński, "Structure Analysis of Layer - by - Layer Multilayer Films of Colloidal Particles", Appl. Surf. Sci., 332 (2015) 318-327
 • P. Batys, M. Nosek, M. Skoczek, P. Weroński, "Synthesis and Quantitative Characterization of Non - Conductive Colloidal Particle Multilayers", Electrochim. Acta, 164 (2015) 71-80

2014

 • M. Nosek , P. Batys, M. Skoczek, P. Weroński, "Cyclic Voltammetry Characterization of Microparticle Monolayers", Electrochim. Acta, 133 (2014) 241-246
 • P. Batys, P. Weroński, "Porosity and Tortuosity of Layer-by-Layer Assemblies of Spherical Particles", Model. Simul. Mater. Sci., 22 (2014) 065017

2013

 • P. Weroński, M. Nosek, P. Batys, "Limiting diffusion current at rotating disk electrode with dense particle layer", J. Chem. Phys., 139 (2013) 124705
 • M. Nosek, P. Weroński, P. Nowak, J. Barbasz, "Corrigendum to “Voltammetric studies of colloidal particle monolayer on a gold rotating disk electrode” [Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 403 (2012) 62–68]", Colloids Surf., A, 429 (2013) 159-161

2012

 • M. Nosek, P. Weroński, P. Nowak, J. Barbasz, "Voltammetric Studies of Colloidal Particle Monolayer on a Gold Rotating Disk Electrode", Colloids Surf., A, 403 (2012) 62-68
 • P. Batys, P. Weroński, "Modeling of LbL Multilayers with Controlled Thickness, Roughness and Specific Surface Area", J. Chem. Phys, 137 (2012) 214706

2008

 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, "Formation of Multilayered Structures in the Layer by Layer Deposition of Colloid Particles", J. Colloid Interface Sci., 317 (2008) 1-10
 • P. Weroński, M. Elimelech, "Novel Numerical Method for Calculating Initial Flux of Colloid Particle Adsorption Through an Energy Barrier", J. Colloid Interface Sci., 319 (2008) 406-415
 • P. Weroński, Y. Jiang, S. Rasmussen, "Application of Molecular Dynamics Computer Simulations in the Design of a Minimal Self-Replicating Molecular Machine", Complexity, 13 (2008) 10-17
 • Y. Jiang, B. Travis, C. Knutson, J. Zhang, P. Weroński, "Numerical Methods for Protocell Simulations", in: "Protocells: Bridging Nonliving and Living Matter" (S.Rasmussen et al., Eds.), (2008) 125-155
 • S.Rasmussen, J.Bailey, J.Boncella, L.Chen, G.Collis, S.Colgate, M.DeClue, H.Fellermann, G.Goranovic, Y.Jiang, C.Knutson, P.A.Monnard, F.Mouffouk, P.Nielsen, A.Sen, A.Shreve, A.Tamulis, B.Travis, P.Weroński, J.Zhang, X.Zhou, H.Ziock, W.Woodruff, "Assembly of a Minimal Protocell", in: "Protocells: Bridging Nonliving and Living Matter" (S.Rasmussen et al., Eds.), (2008) 407-431

2007

 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, M. Kolasińska, "Modeling Self - Assembling of Colloid Particles in Multilayered Structures", Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5776-5780
 • J. de Kerchove, P. Weroński, M. Elimelech "Deposition of Bacteria (Pseudomonas Aeruginosa) on "Soft" Polyelectrolyte Layer: Measurements and Model Predictions", Langmuir, 23 (2007) 12301-12308
 • P. Weroński "Effect of Electrostatic Interaction on Deposition of Colloid on Partially Covered Surfaces. I. Model Formulation", Colloids Surf. A, 294 (2007) 254-266
 • P. Weroński "Effect of Electrostatic Interaction on Deposition of Colloid on Partially Covered Surfaces. II. Results of Computer Simulations", Colloids Surf. A, 294 (2007) 267-279 P. Weroński, Z. Jiang, S. Rasmussen "Molecular Dynamics Study of Small PNA Molecules in Lipid-Water System", Biophys. J., 92 (2007) 3081-3091
 • P. Weroński, "Effect of Electrostatic Interaction on Deposition of Colloid on Partially Covered Surfaces", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)
 • P. Weroński, Y. Jiang, S. Rasmussen, "Calculating Energy of Hydrogen Bonds Formed Between Peptide Nucleic Acid and Lipid Bilayer", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)
 • P. Weroński, "A Lifelike Machine", Los Alamos Science and Technology Magazine, (2007) 1663
 • P. Weroński, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Molecular Dynamics Simulations of Micellar Dynamics and Stability", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)

2006

 • P. A. Monnard, J. Bailey, J. Boncella, L. Chen, G. Collis, S. Colgate, M. DeClue, H. Fellerman, G. Goranovic, Y. Jiang, C. Knutson, F. Mouffouk, P. Nielsen, A. Sen, A. Shreve, A. Tamulis, B. Travis, P. Weroński, W. Woodruff, J. Zhang, X. Zhou, H. Ziock, S. Rasmussen "Assembly of a Simple Self-replicating Molecular Aggregate", Astrobiology, 6 (2006) 228

2005

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, P. Weroński, "Surface Clusters of Colloid Particles Produced by deposition on Sites", Langmuir, 21 (2005) 8952-8959
 • P. Weroński, "Application of the Extended RSA Models in Studies of Particle Deposition at Partially Covered Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 118 (2005) 1-24

2004

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, P. Weroński, "Irrevesible Adsorption of Particles at Random-Site Surfaces", J. Chem. Phys., 120 (2004) 11155-11162
 • Z. Adamczyk, B. Siwek K. Jaszczółt, P. Weroński, "Deposition of Latex Particles at Heterogenous Surfaces", Colloids Surf. A., 249 (2004) 95-98

2003

 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Weroński, K. Jaszczółt "Particle Deposition at Electrostatically Heterogeneous Surfaces", Colloids Surf. A, 222 (2003) 15-25
 • P. Weroński, "Kinetics of Random Sequential Adsorption of Interacting Particles on Partially Covered Surfaces", Bull. Pol. Acad. Sci. Chem., 51 (2003) 221-239
 • P. Weroński, J. Y. Walz, "An Approximate Method for Calculating Depletion and Structural Interactions between Colloidal Particles", J. Colloid Interface Sci., 263 (2003) 327-332
 • P. Weroński, J. Y. Walz, M. Elimelech. "Effect of Depletion Interaction on Transport of Colloidal Particles in Porous Media", J. Colloid Interface Sci., 262 (2003), 372-383

2002

 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Colloid Particles at Heterogeneous Surfaces", Appl. Surf. Sci., 196 (2002) 250-263
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Particle Adsorption under Irreversible Conditions: Kinetics and Jamming Coverage", Colloids Surf., A, 208 (2002) 29-40
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Hard Spheres at Random Site (Heterogeneous) Surfaces", J. Chem. Phys., 116 (2002) 4665-4672
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Colloid Particle Adsorption at Random Site (Heterogeneous) Surfaces", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 67-75
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Colloids and Proteins at Heterogeneous Surfaces", Bull. Pol. Acad. Sci., Chem., 50 (2002) 175-187
 • M. Piech, P. Weroński, X. Wu, J.Y. Walz, "Prediction and Measurement of the Interparticle Depletion Interaction Next to a Flat Wall", J. Colloid Interface Sci., 247 (2002) 327-341