Na skróty

Przypomnienie hasła

Profil pracownika

Dr Tomasz Kruk

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

Specjalista

Pokój: 140, 221 Kraków

Telefon: +48 12 6395 121

E-mail: nckruk(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza koloidalnych nanocząstek metali i tlenków metali
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek
- Tlenek grafenu/grafen - modyfikacja, właściwości, funkcjonalność
- Adsorpcja makrocząsteczek, białek, koloidów
- Właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne nano-obiektów
- Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe i kompozytowe: struktura, właściwości i funkcjonalność

Metodyka:

- Pomiary wielkości oraz potencjału zeta
- Spektroskopia UV-Vis
- Spektrofluorymetria
- Pomiary adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej z monitorowaną dyssypacją energii(QCM-D)
- Pomiary przewodnictwa powierzchni metodą dwu- oraz czteroelektrodową
- Badania mikrobiologiczne - barwienie fluorescencyjne oraz luminometria

Dalsze informacje:

Doktorat (2016) Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD) przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk; tytuł pracy: „Nanostrukturalne filmy polimerowe jako funkcjonalne powłoki i membrany”.

Magisterium (2010) Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński Kraków, tytuł pracy; „Fotoindukowane przeniesienie elektronu w ultracienkich wielowarstwowych filmach polimerowych zawierających sulfonowaną pochodną politiofenu”.

Staże zagraniczne:

02.2013-03.2013 w ramach programu COST Action CM1101 - Institute for Advanced Chemistry of Catalonia (IQAC-CSIC), Barcelona, Hiszpania

2018

  • K. Szczepanowicz, T. Kruk, W. Świątek, A.M. Bouzga, Ch.R. Simon, P. Warszyński, "Poly (l-glutamic acid)-g-poly (ethylene glycol) external layer in polyelectrolyte multilayer films: Characterization and resistance to serum protein adsorption", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 166 (2018) 295-302

2016

  • T. Kruk, K. Szczepanowicz, D. Kręgiel, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Nanostructured multilayer polyelectrolyte films with silver nanoparticles as antibacterial coatings", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 137 (2016) 158-66
  • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, T. Kruk, A. Karabasz, J. Bereta, P. Warszynski, "Pegylated polyelectrolyte nanoparticles containing Paclitaxel as a promising candidate for drug carriers for passive targeting", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 143 (2016) 463–471

2015

  • Tomasz Kruk, Krzysztof Szczepanowicz, Joanna Stefańska, Robert P. Socha, Piotr Warszyński, "Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse coppernanoparticles", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 128 (2015) 17-22

2014

  • A. Pajor–Świerzy, T. Kruk, P. Warszyński, "Enhancement of the electrocatalytic properties of Prussian Blue containing multilayer films formed by reduced graphene oxide", Colloids and Interface Science Communications, 1 (2014) 6-9

2013

  • Z. Starowicz, M. Lipiński, K. Berent, R. Socha, K. Szczepanowicz, T. Kruk, "Antireflection TiOx Coating with Plasmonic Metal Nanoparticles for Silicon Solar Cells", Plasmonics, 8 (2013) 41-43

2012

  • M. Kopeć, T. Kruk, Sz. Zapotoczny, A. Laschewsky, S. Holdcroft, M. Mac, M. Nowakowska, , "Photoinduced electron transfer in multilayer films composed of conjugated polyelectrolyte and amphiphilic copolymer hosting electron acceptor molecules", Journal of Materials Chemistry, 22 (2012) 140-145