Profil pracownika

Dr Robert Piotr Socha

Pracownik IKiFP PAN od: 1995

-

Pokój: 104 Kraków

Telefon: +48 12 6395 116

Telefon: +48 12 6395 187

E-mail: ncsocha(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Zmiany stanów elektronowych pierwiastków na różnych powierzchniach badanych in situ lub ex situ
- Chemia i inżynieria powierzchni różnych materiałów
- Materiały do zastosowań w przetwarzaniu energii (fotowoltaika, elektrody, konwertery, wodór, ogniwa paliwowe, dodatki do paliw)

Metodyka:

- Zastosowanie spektroskopii fotoelektronowych (XPS/ESCA, XAES, UPS), elektronowych (AES) i jonowych (SIMS) do analizy składu powierzchni
- Zastosowanie mikroskopii sił atomowych (AFM) do analizy morfologii powierzchni
- Zastosowanie spektroskopii fotoelektronów (SR PS) oraz rozpraszania elektronów niskiej energii (LEED) uzyskanych z promieniowania synchrotronowego do badania adsorbatu gazowego na zorientowanych powierzchniach
- Zastosowanie elektrochemicznych metod analitycznych (CV, EIS) do analizy procesów elektrochemicznych

Dalsze informacje:

Doktorat (2003) Graduate School of Materials Research, Department of Physics, University of Turku, Finlandia, Magisterium (1995) - chemia - chemia fizyczna i elektrochemia - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Doktorat (2003) - inżynieria materiałowa - fizykochemia powierzchni - Graduate School of Materials Research, Department of Physics, University of Turku, Finland.
Tytuł pracy "The influence of SiC oxidation on electrochemical codeposition of SiC particles with nickel"
Staże zagraniczne
Postdoc fellowship (2003-4), Departament of Metallurgy and Materials Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgia.