Profil pracownika

Dr inż. Ewa Madej

Pokój: 058

Telefon: +48 12 6395 165

E-mail: nczackie(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Modelowe metaliczne i bimetaliczne katalizatory na na powierzchniach monokrystalicznych.

Metodyka:

- Próżniowe techniki badania powierzchni i cienkich warstw.

Dalsze informacje:

- Doktorat (2012)Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,

Tytuł pracy: "Modelowe metaliczne i bimetaliczne katalizatory na na powierzchniach monokrystalicznych"

- Magisterium (2007) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,

Tytuł pracy: "Właściwości strukturalne, magnetyczne i transportowe związków La1-xAxMn1-yByO3"

Staże zagraniczne:

2013-2014 Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, Department of Chemical Physics, Berlin