Profil pracownika

Dr inż. Ewa Madej

Pokój: 058

Telefon: +48 12 6395 165

E-mail: nczackie(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Modelowe metaliczne i bimetaliczne katalizatory na na powierzchniach monokrystalicznych.

Metodyka:

- Próżniowe techniki badania powierzchni i cienkich warstw.

Dalsze informacje:

- Doktorat (2012)Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,

Tytuł pracy: "Modelowe metaliczne i bimetaliczne katalizatory na na powierzchniach monokrystalicznych"

- Magisterium (2007) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,

Tytuł pracy: "Właściwości strukturalne, magnetyczne i transportowe związków La1-xAxMn1-yByO3"

Staże zagraniczne:

2013-2014 Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, Department of Chemical Physics, Berlin

2019

  • N. Spiridis, K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, P. Dróżdż, T. Ślęzak, J. Korecki, "Superstructures on Epitaxial Fe3O4 (111) Films: Biphase Formation Versus the Degree of Reduction", The Journal of Physical Chemistry C, (2019)

2018

  • Claudia Hartmann, Golnaz Sadoughi, Roberto Félix, Evelyn Handic, Hagen W. Klemm, Gina Peschel, Ewa Madej, Alexander B. Fuhrich, Xiaxia Liao, Simone Raoux, Daniel Abou‐Ras, Dan Wargulski, Thomas Schmidt, Regan G. Wilks, Henry Snaith, Marcus Bär, "Spatially Resolved Insight into the Chemical and Electronic Structure of Solution-Processed Perovskites—Why to (Not) Worry about Pinholes", Advanced Materials Interfaces, 5 (2018) 1701420

2017

  • Ewa Madej, Nika Spiridis, Robert Piotr Socha, Barbara Wolanin, Józef Korecki, "The nucleation, growth and thermal stability of iron clusters on a TiO2(110) surface", Applied Surface Science , 416 (2017) 144-151
  • J. Gurgul, E. Młyńczak, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, K. Freindl, E. Madej, N. Spiridis, T. Ślęzak, J. Korecki , "Magnetic properties of epitaxial CoO/Fe(001) bilayers: The onset of exchange bias as a function of sub-layer thickness and temperature", Physical Review B, 96 (2017) 104421

2016

  • Kinga Freindl, Tomasz Ossowski, Marcin Zając, Nika Spiridis, Dorota Wilgocka-Ślęzak, Ewa Madej, Tomasz Giela, Adam Kiejna and Józef Korecki, "Oxygen Adsorption on the Fe(110) Surface: the Old System – New Structures.", The Journal of Physical Chemistry C, 120 (2016) 3807-3813
  • H.W. Klemm, G. Peschel, E. Madej, A. Fuhrich, M. Timm, D. Menzel, Th. Schmidt, H.-J. Freund, "Preparation of silica films on Ru(0001): A LEEM/PEEM study", Surface Science, 643 (2016) 45-51

2014

  • N. Spiridis, E. Madej, J. Korecki, "Adsorption of Gold on an Iron-Rich Fe3O4(001) Surface", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 118 (2014) 2011

2013

  • K. Freindl, E. Partyka-Jankowska, W. Karaś, M. Zając, E. Madej, N. Spiridis, M. Ślęzak, T. Ślęzak, D. Wiśnios, J. Korecki, "Oxygen on an Fe monolayer on W(110): From chemisorption to oxidation.", Surface Science, 617 (2013) 183

2010

  • Robert P. Socha, Ewa Zackiewicz, Nika Spiridis, Józef Korecki, "Au adsorption on defect-rich MgO(100) surfaces", Surface and Interface Analysis, 42 (2010) 536-539