Profil pracownika

dr inż. Anna Niecikowska

Pracownik IKiFP PAN od: 2007

Pokój: 126

Telefon: +48 12 6395 132

E-mail: ncniecik(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kinetyce tworzenia kontaktu trójfazowego podczas kolizji pęcherzyka gazu z powierzchniami ciała stałego
- Wpływ dynamicznej warstwy adsorpcyjnej i ładunku powierzchniowego na utworzenie TPC

Metodyka:

- Cyfrowa rejestracja poruszających się obiektów
- Komputerowa analiza zarejestrowanych obrazów
- Pomiary kątów zwilżania - Pomiary dynamicznych i równowagowych napięć powierzchniowych

Dalsze informacje:

Edukacja:
• Doktorat (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Tytuł pracy: "Wpływ surfaktantów kationowych i pH na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchniach o niskiej hydrofobowości.”
• Magisterium (2007) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Tytuł pracy: „Spektroskopowe i rentgenowskie badania fosforanowo - krzemianowych powłok nanoszonych na azotowane podłoża stopu tytanu Ti-6%Al.-4%V”.


Staże naukowe:
• wrzesień 2008 (1 tydzień) - Institute of Physical Chemistry of the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia
• kwiecień 2009 (3 tygodnie) - Short Technical Scientific Mission (STSM) in Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Department of Interfaces, Potsdam-Golm, Germany.
• luty 2010 (3 tygodnie) - STSM in Ian Wark Research Institute in the University of South Australia, Mawson Lakes

2018

  • J. Olszówka, R. Karcz, B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, A. Niecikowska,K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of Mg-Al hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile", Catalysis Communications, 107 (2018) 48-52

2017

  • J. Zawała, A. Wiertel, A. Niecikowska, K. Małysa, "Influence of external vibrations on bubble coalescence time at water and oil surfaces - experiments and modelling", Colloids Surf. A:, 519 (2017) 137-145
  • J. Zawała, A. Niecikowska, "Bubble-on-demand generator with precise adsorption time control", Rev. Sci. Instrum., 88 (2017) 095106(1-8)

2015

  • D. Kosior, J. Zawała, A. Niecikowska, K. Małysa, "Influence of non-ionic and ionic surfactants on kinetics of the bubble attachment to hydrophilic and hydrophobic solids", Colloids Surf. A:, 470 (2015) 333–341

2014

  • M. Krasowska, A. Niecikowska, D. Beattie, "Challenges in imaging of soft layers and structures at solid surfaces using atomic force microscopy", Surf. Innov., 2 (2014) 151-159

2012

  • A. Niecikowska, M. Krasowska, J. Ralston, K. Małysa, "Role of surface charge and hydrophobicity in the three phase contact formation and wetting film stability under dynamic conditions", J. Phys Chem. C, 116 (2012) 3071−3078

2011

  • A. Niecikowska, J. Zawała, K. Małysa, "Influence of adsorption of n-alkyltrimethylammonium bromides (C8, C12, C16) and bubble motion on kinetics of the bubble attachment to mica surface", Physicochem. Probl. Miner. Process., 46 (2011) 237-248

2010

  • A. Niecikowska, J. Zawała, R. Miller, K. Małysa, "Dynamic adsorption layer formation and time of bubble attachment to a mica surface in solutions of cationic surfactants (CnTABr)", Colloids Surf. A, 365 (2010) 14-20