Profil pracownika

mgr inż. Sylwia Świątek

Pracownik IKiFP PAN od: 2013

doktorant

Pokój: 138, 032A

Telefon: +48 12 6395 212 , 123

E-mail: ncswiate(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Adsorpcja makrocząstek na powierzchni ciało stałe/ciecz

Metodyka:

Mikrowaga kwarcowa z dyssypacją energii (QCM-D)
Pomiar ruchliwości elektroforetycznej
Pomiar wielkości cząstek

Dalsze informacje:

Magisterium (2012) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Badania strukturalne oddziaływań wołowej β-laktoglobuliny z 12-węglowymi ligandami alifatycznymi o zróżnicowanych grupach funkcyjnych"

2019

  • S. Świątek, P. Komorek, G. Turner, B. Jachimska, "β-lactoglobulin as a potential carrier for bioactive molecules", Bioelectrochemistry, 126 (2019) 137-145
  • S. Swiatek, P. Komorek, B. Jachimska, "Adsorption of β-lactoglobulin A on gold surface determined in situ by QCM-D measurements,", Food Hydrocolloids doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.01.007, (2019)
  • K. Śpiewak, B. Jachimska, S. Świątek, M. Brindell, "Induction of transferrin aggregation by indazolium [tetrachlorobis(1H-indazole)2ruthenate(III)] (KP1019) and its biological implication ", New J. Chem. DOI: 10.1039/C9NJ01342C , (2019)

2018

  • K. Kurpiewska, A. Biela, J. Loch, S. Świątek, B. Jachimska, K. Lewiński, "Insight into amyloidal aggregation of beta-lactoglobulin: high pressure structural studies", Colloids and Surface B: Biointerface, 161 (2018) 387-393
  • B. Jachimska, S. Świątek, J. I. Loch, K. Lewiński, T. Luxbacher , "Adsorption effectiveness of β-lactoglobulin onto gold surface determined by quartz crystal microbalance", Bioelectrochemistry, 121 (2018) 95-104

2015

  • J. I. Loch, P. Bonarek, A. Polit, S. Świątek, M.Czub, M. Ludwikowska, K. Lewiński,, "Conformational variability of goat β-lactoglobulin: Crystallographic and thermodynamic studies", International Journal of Biological Macromolecules, 72 (2015) 1283-1291

2014

  • J. I. Loch, M. Molenda, M. Kopeć, S. Świątek, K. Lewiński, "Structure of two crystal forms of sheep β-lactoglobulin with EF-loop in closed conformation", Biopolymers, 101 (2014) 886-894

2013

  • Loch J. I., Bonarek P., Polit A., Świątek S., Dziedzicka-Wasylewska M., Lewiński K., "The differences in binding 12-carbon aliphatic ligands by bovine β-lactoglobulin isoform A and B studied by isothermal titration calorimetry and X-ray crystallography", Journal of Molecular Recognition, 26 (2013) 356-367