Profil pracownika

Dr Paweł Wolski

Pracownik IKiFP PAN od: 2014

adiunkt

Pokój: 601B, Collegium Chemicum, UMCS, Lublin

Telefon: +48 81 537 56 85

E-mail: pawl.wolski(at)gmail.com

Tematyka badawcza:

-Teoretyczne badania nad wykorzystaniem nanorurek węglowych jako układów dostarczania leków antynowotworowych.

Metodyka:

-Dynamika molekularna.

Dalsze informacje:

Doktorat (2017) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, "Modelowanie molekularne adsorpcji doksorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych".

Magisterium (2013) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS (Lublin),"Podwójna baza funkcyjna w obliczeniach elektrycznych i magnetycznych właściwości molekuł".

2018

  • P. Wolski, K. Nieszporek, T. Panczyk, "Multimodal, pH Sensitive, and Magnetically Assisted Carrier of Doxorubicin Designed and Analyzed by Means of Computer Simulations", Langmuir, 34 (2018) 2543–2550
  • T. Panczyk, P. Wolski, "Molecular dynamics analysis of stabilities of the telomeric Watson-Crick duplex and the associated i-motif as a function of pH and temperature", Biophys. Chem., 237 (2018) 22–30
  • T. Panczyk, L. Konczak, P. Wolski, "Colloid Nanoparticles and Carbon Nanotubes. What Can We Learn About Their Biomedical Application From Molecular Dynamics Simulations?", Mod. Probl. Mol. Phys., (2018) 23–37
  • P. Wolski, T. Pańczyk, "Teoretyczne badanie adsorpcji doxorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych", Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz, (2018) 123-140

2017

  • Wolski, P., Nieszporek, K., Panczyk, T., "Pegylated and folic acid functionalized carbon nanotubes as pH controlled carriers of doxorubicin. Molecular dynamics analysis of the stability and drug release mechanism", Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (2017) 9300-9312
  • Wolski, P., Narkiewicz-Michalek, J., Panczyk, M., Pastorin, G., Panczyk, T., "Molecular Dynamics Modeling of the Encapsulation and De-encapsulation of the Carmustine Anticancer Drug in the Inner Volume of a Carbon Nanotube", Journal of Physical Chemistry C, 121 (2017) 18922-18934

2016

  • T. Panczyk, P. Wolski, L. Lajtar, "Coadsorption of Doxorubicin and Selected Dyes on Carbon Nanotubes. Theoretical Investigation of Potential Application as a pH-Controlled Drug Delivery System", Langmuir, 32 (2016) 4719-4728

2015

  • T. Panczyk, P. Wolski, L. Konczak, J. Narkiewicz-Michalek, "Sidewall functionalization of carbon nanotubes as a method of controlling structural transformations of the magnetically triggered nanocontainer: A molecular dynamics study", Journal of Physical Chemistry C, 119 (2015) 8373-8381

2014

  • Panczyk, T., Wolski, P., Jagusiak, A., Drach, M., "Molecular dynamics study of Congo red interaction with carbon nanotubes", RSC Advances, 4 (2014) 47304-47312