Profil pracownika

Dr Paweł Wolski

Pracownik IKiFP PAN od: 2014

adiunkt

Pokój: 601B, Collegium Chemicum, UMCS, Lublin

Telefon: +48 81 537 56 85

E-mail: pawl.wolski(at)gmail.com

Tematyka badawcza:

-Modelowanie komputerowe struktury i właściwości nanoskalowych układów do celowanego dostarczania leków antynowotworowych

Metodyka:

-Dynamika molekularna.

Dalsze informacje:

Doktorat (2017) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, "Modelowanie molekularne adsorpcji doksorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych".

Magisterium (2013) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS (Lublin),"Podwójna baza funkcyjna w obliczeniach elektrycznych i magnetycznych właściwości molekuł".